Beginnende symptomen van Parkinson

Parkinson in een vroeg stadium herkennen is moeilijk. Vaak blijkt pas achteraf – soms jaren later – dat bepaalde klachten het begin van de symptomen van Parkinson waren.

Maar áls u de eerste tekenen (her)kent, des te beter; des te sneller kunt u beginnen met de behandeling. En de beginnende symptomen zo goed en lang mogelijk beteugelen.

Symptomen die voorafgaan aan de diagnose Parkinson

Mensen die later de diagnose Parkinson krijgen, komen vaker bij de huisarts voor:

 • Obstipatie
 • Slaapstoornissen
 • Overmatig zweten
 • Lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak

(Bron: parkinson-vereniging.nl

 

Herkent u deze symptomen? Praat dan eens met uw huisarts over de mogelijkheid van beginnende Parkinson.

parkinson symptomen

Parkinson

Eerste lichamelijke symptomen van Parkinson

De eerste tekenen van Parkinson zijn subtiel. Maar u kunt ze wel herkennen:

 • U schrijft moeizaam (verkrampt); uw handschrift is kleiner en onduidelijker
 • U voelt een trilling, bijvoorbeeld in uw arm
 • Uw voet gaat plots ‘op slot’
 • U beweegt wat trager dan voorheen
 • U voelt zich zwakker en vermoeider
 • Uw spieren zijn regelmatig wat stijf
 • U beeft terwijl u eigenlijk niets doet

In het begin ervaart u de symptomen in slechts één helft van uw lichaam. Als de ziekte iets verder gevorderd is, komen de klachten aan beide kanten voor.

Let op: als u bovenstaande symptomen herkent, wil dat niet zeggen dat u (beginnende) Parkinson heeft. De klachten kunnen ook op iets heel anders duiden. Mede daarom is een vroege diagnose van de ziekte ook zo lastig.

Bespreek hoe dan ook uw ervaringen en zorgen met uw huisarts.

Bij wie komen beginnende symptomen het vaakst voor?

De meeste mensen ontwikkelen Parkinson na hun 50e. Rond die leeftijd duiken dus ook vaak de beginnende symptomen op. Maar het kan ook eerder: vóór uw 50e, soms zelfs nog vroeger. Het kan ook zijn dat de ziekte van Parkinson erfelijk bepaald is.

Disclaimer: andere symptomen zijn ook mogelijk

De symptomen van Parkinson zijn talrijk. De ziekte verloopt bij iedereen ook anders: bij de een sneller dan bij de ander.

Bovenstaande lijst van beginnende symptomen is dan ook alles behalve volledig. Zo kunt u bijvoorbeeld ook een ‘vlakke’ gelaatsuitdrukking krijgen. Of wat moeite krijgen met praten.

Ook geeft de lijst absoluut geen zekerheid – of u de tekenen nu herkent of niet. Het belangrijkste teken is en blijft:

Maakt u zich zorgen of u beginnende Parkinson heeft?

Als het antwoord ‘ja’ is, gaat u dan naar de huisarts. Uit uw zorgen. Vertel wat u weet, denkt en voelt. Dan zal hij of zij u verder helpen.

Wat nu als bij u inderdaad Parkinson in een vroeg stadium wordt ontdekt?

Dan bent u er in ieder geval snel bij. En kunt u in samenspraak met uw arts een behandeling vaststellen.

Helaas is de ziekte ongeneeslijk. En worden de symptomen in de loop der tijd steeds erger. Vroeg of laat heeft u hulp nodig. Ook hulp thuis, totdat thuis wonen echt niet meer gaat.

Met particuliere thuiszorg stelt u verhuizing naar een verpleeghuis zo lang mogelijk uit. U kunt met ons altijd vrijblijvend contact opnemen. Dan bespreken we de mogelijkheden.