Behandeling van een delier bij ouderen

Waaruit bestaat de behandeling van een delier bij ouderen? Die valt uiteen in 3 delen:

  1. Oorzaak van het delier wegnemen (indien mogelijk)
  2. Symptomen van het delier bestrijden
  3. Zorgen voor een veilige omgeving

Het maakt daarbij niet uit om welk soort delier het gaat: of het nu om een stil (ook wel: hypoactief of apatisch) delier of onrustig (ook wel: hyperactief) delier gaat, de onderdelen van de behandeling zijn hetzelfde. Uiteraard verschilt de invulling van de onderdelen wél.

1. Oorzaak wegnemen

Een delier ontstaat nooit uit zichzelf; daar ligt altijd een oorzaak aan ten grondslag. Vaak is het een combinatie van factoren. Veelvoorkomende oorzaken zijn bijvoorbeeld:

  • Hersenziektes zoals dementie en parkinson
  • Infecties
  • Ziekenhuisopnames (postoperatief delier)

Indien mogelijk, zal een arts allereerst de oorzaak aanpakken. Zo voorkom je immers dat een delier zich herhaalt, of zelfs een chronisch delier wordt.

Soms is dit deel van de behandeling eenvoudig: een infectie kun je snel wegnemen met antibiotica. Maar dat is natuurlijk anders bij een oorzaak als dementie. In dat geval kunnen medicijnen wellicht helpen, hoewel die óók risico’s met zich meebrengen:

Soms is een delier een gevolg van een (mix van) medicijnen (zoals bij een anticholinerg delier). Daar zal een arts heel goed naar kijken: misschien zijn er andere medicijnen mogelijk. Of moet een bepaald medicijn voorzichtig afgebouwd worden om een volgend delier te voorkomen.

Bij een delirium tremens is alcoholmisbruik de oorzaak. Deze komt bij ouderen gelukkig niet vaak voor.

Verder lezen: Oorzaken van een delier bij ouderen

2. Symptomen bestrijden

Symptomen van een delier kun je op 2 manieren verhelpen of bestrijden:

  1. Door een psychiater en/of geriater: die kunnen de oudere begeleiden, om om te gaan met symptomen als onrust en angst.
  2. Met medicijnen: die kunnen hallucinaties en waanbeelden bestrijden. En zorgen dat de oudere (weer) rustig wordt.

Deze symptoombestrijding – met name met medicatie – kan heel belangrijk zijn bij een delier in de palliatieve fase (zogenaamd terminaal delier). Dit delier treedt op vlak voordat iemand overlijdt, en kan vooral voor naasten heel zwaar zijn.

Verder lezen: Symptomen van een delier bij ouderen

3. Zorgen voor een veilige omgeving

Ouderen die een delier hebben, kunnen een gevaar vormen. Voor zichzelf én hun omgeving.

Dit geldt met name bij een onrustig delier. Want door de onrust, hallucinaties en waanideeën kan iemand uit angst of boosheid letterlijk om zich heen slaan en zichzelf of anderen verwonden.

Ook zijn er andere (gezondheids)risico’s: bijvoorbeeld dat een oudere een infuus uit de arm rukt.

Daarom richt een deel van de behandeling zich ook op de omgeving:

  • Aanpassingen aan de woning
  • Begeleiding van de patiënt en naasten (onder andere uitleg over wat een delier precies is, en advies over wat de oudere en zijn/haar naasten kunnen doen)

delirium

Belangrijk bij het behandelen van een delier bij ouderen: nabijheid

Eén van de belangrijkste factoren bij het behandelen van een delier is: zorgen dat er altijd iemand in de buurt is. Want een delier kan acuut optreden, én lang duren.

Voor naasten is het niet altijd mogelijk om continu een oogje in het zeil te houden. Daarom is het fijn als er hulp is, bijvoorbeeld van professionele thuiszorgwerkers, die precies weten waar ze op moeten letten. En weten wat ze moeten doen om een delier te voorkomen. Én wat ze moeten doen als een delier optreedt.

Via particuliere thuiszorg regelt u dat iemand veilig thuis kan blijven wonen, terwijl u zelf de regie houdt. Wilt u hierover vrijblijvend van gedachten wisselen met onze zorgcoördinator? Bel dan 020 63 66 847.

Auteur:redactie Zuster Jansen