Wat is domotica in de zorg?

De definitie van de domotica is: huisautomatisering. Oftewel: elektronische processen in en om uw woning, die uw woongemak en -veiligheid verhogen. Toegepast voor de zorg gaat het in principe om hetzelfde. Maar dan om de kwaliteit van zorgverlening te verhogen, en het zorg verlenen zelf te vergemakkelijken.

Domotica-systemen zijn nu al niet meer weg te denken in de zorg. Ook in de thuiszorg zien wij die trend. En gelukkig maar: technologie kan een prachtige, ondersteunende functie hebben. Maar wat is domotica in de zorg precies? Hoe ziet het er in de praktijk uit? Wat zijn de voordelen, en zijn er ook nadelen? En…hoe ziet de toekomst van slimme technologie er uit in de zorg?

Wat zijn voorbeelden van domotica in de zorg?

We noemen kort 5 voorbeelden van domotica in de zorg:

 • Systemen die dwalen bij ouderen met dementie voorkomen
 • Systemen om zorg op afstand mogelijk te maken voor mensen die langdurige zorg nodig hebben
 • Systemen die zorgen dat mensen beter hun medicijnen innemen
 • Systemen die de gezondheid van mensen automatisch monitoren
 • Systemen die alarm slaan als dagelijkse routines doorbroken worden

Bekijk ook dit filmpje over domotica in de zorg:

https://www.youtube.com/watch?v=hWQnzwgWFME

Lees verder: Voorbeelden van domotica in de zorg

Wat zijn de voordelen en nadelen van domotica in de zorg?

Waarom wordt domotica al zoveel toegepast in de zorg? Wat zijn de risico’s? We zetten de voor- en nadelen kort op een rij.

Voordelen van domotica

Dankzij domotica:

 • Kunnen mensen langer zelfstandig thuis wonen
 • Hoeven zorgverleners minder vaak langs te komen (en houden dus tijd over)
 • Kan zorg makkelijker, sneller en goedkoper
 • Kan de kwaliteit van zorg verhoogd worden
 • Krijgen mensen vaker op tijd hulp

Nadelen van domotica

Risico’s/nadelen van domotica zijn:

 • Dat systemen nog niet goed (genoeg) werken, en niet de goede zorg verleend wordt, of te laat
 • Dat het overhaast of niet juist ingezet wordt; toepassing moet vaak nog zorgvuldiger gebeuren
 • Dat privégegevens van patiënten en hulpverleners lekken

Hierbij moeten we wel opmerken dat aan bovenstaande hard gewerkt wordt. Zo wordt de beveiliging van gegevens steeds beter. En leren zorgverleners steeds beter hoe ze om moeten gaan met de nieuwe elektronica. En systemen worden snel, héél snel doorontwikkeld. Nu al zijn ze vaak betrouwbaarder dan wanneer mensen dezelfde handelingen doen.

Toekomst

Nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden dienen zich dagelijks aan. Een interessante ontwikkeling is bijvoorbeeld die van robots. Op termijn kunnen die steeds meer taken overnemen. Bijvoorbeeld in het huishouden. Of in de zorgverlening zelf. In werkelijkheid is de opmars van domotica in de (thuis)zorg nog maar net begonnen. We raken nog maar aan de oppervlakte van alle mogelijkheden. Het is vooral belangrijk dat de wetgeving snel genoeg volgt. Zodat ontwikkelingen niet ten onrechte stil komen te staan. Maar natuurlijk moet ook dit zorgvuldig gebeuren: de wet moet ook weer niet té veel ruimte geven. Zodat bijvoorbeeld privacy in het geding komt.

Domotica in de thuiszorg van Zuster Jansen

Ook bij Zuster Jansen zetten we domotica in. Dit zal in de toekomst alleen maar meer worden. Wilt u weten hoe u daarvan kunt profiteren? Bel vrijblijvend met onze adviseur (020 63 66 837). Hij kan u er meer over vertellen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen