“Ik sta met een zuiver geweten”, aldus de arts die in 2016 euthanasie pleegde bij een dementerende vrouw

Euthanasie; een lastige kwestie. Zeker als er wilsonbekwaamheid bij komt kijken. Maar de verpleeghuisarts die in 2016 euthanasie pleegde bij een dementerende vrouw, staat nog steeds stellig achter haar beslissing. De arts liet tijdens de eerste zitting van het Regionaal Tuchtcollege, op aandringen van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ), weten dat ze ervan overtuigd is dat de demente vrouw euthanasie wilde. “Ik sta hier met een zuiver geweten”, aldus de verpleeghuisarts.

Wilsonbekwaam

Volgens de wet wordt euthanasie alleen toegestaan als het verzoek vrijwillig en weloverwogen is en wanneer er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Toch vindt de IGJ dat de arts buiten de kaders heeft gehandeld. De inspectie vindt namelijk dat de wilsverklaring van de demente vrouw multi-interpretabel is. In de wilsverklaring stond aangegeven dat de vrouw euthanasie wilde plegen, wanneer zij daar zelf de tijd rijp voor achtte. Echter, deze specifieke verklaring hield geen rekening met eventuele wilsonbekwaamheid in de situatie waarin de demente vrouw zich bevond. “Iemand heeft het recht bij wilsonbekwaamheid niet overvraagd te worden”, zo stelt de verpleeghuisarts.

Euthanasie

De arts heeft de beslissing om euthanasie te plegen natuurlijk niet zomaar genomen. Volgens haar was het constant duidelijk dat de dementerende vrouw niet meer wilde leven. Als de arts haar vragen stelde, reageerde de oudere vrouw overdonderd; “Maar haar gedrag was overeenkomstig met haar verklaring”, aldus de arts. En niet alleen de arts merkte op dat de vrouw een einde aan haar leven wilde maken. Ook de dochter van de in 2016 overleden vrouw stelt dat haar moeder dood wilde; “Een dag voor haar overlijden verklaarde ze nog dat ze dood wilde.”

Auteur: posted by Karel de Vries, redactie Zuster Jansen