5 voorbeelden van innovaties in de thuiszorg in 2019

5 voorbeelden van innovaties in de thuiszorg in 2019

De thuiszorg innoveert. Continu. En dat is ook hard nodig. Ontwikkelingen zoals de vergrijzing en personeelstekort vergroten de noodzaak om nieuwe dingen te bedenken. Zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. En minder hulp nodig hebben.

Wij gingen op zoek naar 5 veelbelovende innovaties in de thuiszorg. Sommige zijn in 2019 al beschikbaar. Andere zijn nog volop in ontwikkeling.

1. Games tegen eenzaamheid

Eenzaamheid onder ouderen is nog steeds een groot probleem. Digitale games kunnen daar een oplossing voor zijn.

Hoe dat concreet vorm krijgt, is nog niet duidelijk. Maar de wetenschap ondersteunt deze ontwikkeling: spellen spelen vergroot het aanpassingsvermogen van mensen. Het is training voor de hersenen. En…

…online spellen spelen is een hele goede manier om contact met anderen te maken. De jongere generaties hebben dit allang ontdekt. Maar voor ouderen zijn dit soort games tot nu toe vaak ontoegankelijk.

De organisatie Games for Health wil hier iets aan doen. En zijn volop aan de slag om dit zo snel mogelijk op de markt te brengen.

2. Vallen bij ouderen voorkomen door bewegingsanalyse

Er is een systeem in ontwikkeling dat met sensoren de bewegingen van iemand in kaart brengt. Wijkt iemand van dat patroon af? Dan wordt dat gemeten.

De gebruiker krijgt vervolgens feedback over afwijkingen, laagdrempelig en begrijpelijk. Hij of zij kan dan daarmee aan de slag. Dit verkleint bijvoorbeeld de kans op vallen.

Natuurlijk kunnen ook thuiszorgprofessionals met de gegevens aan de slag. Bijvoorbeeld om de revalidatie erop aan te passen.

Daarnaast kan een verslechtering in beweging wijzen op beginnen Alzheimer en dementie. Zo speelt deze innovatie ook een rol in vroegtijdige signalering.

digitale innovatie thuiszorg

3. Online oogmetingen

Heel veel mensen hebben vroeg of laat een bril nodig. De kwaliteit van je ogen verandert gedurende een mensenleven constant. Daarom zijn (herhaalde) oogmetingen belangrijk. Bijvoorbeeld ook voor ouderen, die een groter risico lopen op bijvoorbeeld vallen.

Maar ja, veel mensen nemen niet de tijd om naar de opticien te gaan voor een oogmeting. Het zou helpen als dat laagdrempeliger kan. Gewoon thuis, bijvoorbeeld.

En dat kan! Je kunt nu direct een online oogmeting doen, gewoon met je laptop, smartphone of tablet. Het is al getest door het Medisch Centrum Utrecht. Volgens hen is de oogmeting betrouwbaar.

4. Sneller rapporteren met de stem

Rapporteren, rapporteren, rapporteren. Het is verplicht voor zorgverleners. Maar slokt helaas veel tijd op. Tijd die beter besteed is aan zorg verlenen aan een patiënt.

Er is een mooie innovatie gaande die rapporteren sneller en makkelijker maakt: een manier om met de stem te rapporteren. Het doel is om zorgverleners 25% minder bezig te laten zijn met rapporteren. En dus 25% méér bezig te zijn met patiënten.

5. Goede ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de thuiszorg. Zonder familie, vrienden en kennissen die zorgen voor hun naasten, zou de zorg onbetaalbaar zijn. En zou veel zorg sowieso niet verleend kunnen worden. Er is simpelweg niet genoeg personeel, en niet genoeg geld.

Maar er is constant het gevaar dat mantelzorgers overbelast raken. En dat hebben ze meestal te laat door; veel mensen gaan door totdat ze zelf ‘instorten’.

Daar is nu een handig hulpmiddel voor gekomen: ‘BordjeVol’. Hiermee brengen mantelzorgers spelenderwijs in kaart wat hun energie kost. En hoe lang ze de zorg nog kunnen volhouden als ze zo doorgaan. En erg handig: ook welke mensen kunnen helpen om de lasten te verlichten.

Innovaties in de thuiszorg bij Zuster Jansen

Zuster Jansen houdt innovaties in de thuiszorg nauwlettend in de gaten. Bewezen succesvolle toepassingen proberen we zo snel mogelijk zelf te gebruiken. Benieuwd waar we nu al mee bezig zijn? Bel vrijblijvend met onze adviseur (020 63 66 837). Hij kan u er meer over vertellen.

Auteur: Karel der Vries, redactie Zuster Jansen