7 voorbeelden van meetinstrumenten in de zorg

In de zorg wordt van alles gemeten. Daarvoor zijn verschillende soorten meetinstrumenten. Welke zijn dat zoal? We geven 7 voorbeelden.

Maar eerst: wat ís een meetinstrument precies, en waarom worden die zoveel gebruikt in de zorg?

Wat zijn meetinstrumenten in de zorg?

Elk meetinstrument is gemaakt om iets specifieks te meten. Bijvoorbeeld of een patiënt ondervoed is. Of dementie heeft. Dat is natuurlijk van grote betekenis: want zo weet de zorgverlener welke zorg nodig is. Daarnaast wordt regelmatig de kwaliteit van de zorg gemeten. Om die te bewaken, en waar dat mogelijk is te verbeteren.

De gegevens worden ook verzameld en gebruikt voor onderzoek. Zo krijgen we een goed beeld van de zorg(behoefte) in Nederland.

Voorbeelden van meetinstrumenten zijn vragenlijsten, checklists en posters.

1. Meetinstrument kwaliteit van leven bij dementie

Er zijn veel meetinstrumenten die de kwaliteit van leven van een patiënt meten. Zo ook specifiek voor mensen met dementie.

Een voorbeeld is de Qualidem. Die is gemaakt voor ouderen boven de 65 jaar, met lichte tot zeer ernstige dementie.

Dankzij dit instrument kan de zorg beter afgestemd worden op een individuele patiënt.

2. Werkbladen geestelijke gezondheidsrisico’s

Veel meetinstrumenten worden gebruikt om snel geestelijke gezondheidsrisico’s van patiënten te ontdekken. Zo kan op tijd de juiste zorg geboden worden. En problemen worden voorkomen.

Denk bijvoorbeeld aan risico’s op depressie en eenzaamheid. Zijn de gevaren eenmaal zichtbaar? Dan kan de zorgmedewerker actie ondernemen.

3. Werkbladen lichamelijke gezondheidsrisico’s

Natuurlijk zijn er ook praktische hulpmiddel om juist de lichamelijke gezondheidsrisico’s van patiënten in kaart te brengen.

Denk bijvoorbeeld aan risico’s op mondproblemen, overgewicht en huidletsel. Ook in dit geval natuurlijk met het doel zo snel mogelijk de juiste zorg te bieden.

4. Checklist hygiëne

Hygiëne is overal in de zorg een belangrijk onderwerp. Dus ook dit wordt regelmatig gemeten, met speciaal bedachte meetinstrumenten.

Met name in ziekenhuizen, verpleeghuizen, maar ook in de thuiszorg worden deze instrumenten gebruikt. En als er iets niet in orde is met de hygiëne, wordt er direct actie ondernomen.

5. Vragenlijst kwaliteit van zorg

Eigenlijk gaat ieder meetinstrument over de kwaliteit van zorg. Maar veel instrumenten zijn direct bedoeld om die kwaliteit op een bepaald moment te meten.

Denk aan vragenlijsten die patiënten krijgen tijdens en na de verleende zorg. De uitslagen hiervan komen in een openbare database. Op de website KiesBeter vind je deze meetgegevens. Als je hulp nodig hebt, kun je daar zorginstellingen vergelijken.

Kwaliteit van zorg

6. Poster over ondervoeding

Ondervoeding is een groot risico, vooral bij ouderen. Het is dus belangrijk om dit probleem snel te ontdekken. Dan kan daar goed op ingespeeld worden.

En het risico op ondervoeding meten kan al heel eenvoudig. Zo bestaan er posters, die goed zichtbaar opgehangen kunnen worden. Een goede geheugensteun voor zorgverleners om er aan te denken, en wat de signalen zijn.

7. Handknijpkrachtmeter

Hoeveel spierkracht heeft iemand nog? Daarvoor is de handknijpkracht een goede indicatie. En hoe meet je die? Met een handknijpkrachtmeter. Ook wel een handdynamometer genoemd.

Is de knijpkracht laag? Dan zegt dat iets over hoe mobiel iemand is, hoeveel risico iemand loopt om ziek te worden, en zelfs over het risico op overlijden.

Meetinstrumenten in de thuiszorg bij Zuster Jansen

Ook bij Zuster Jansen zetten we meetinstrumenten in. Om onze kwaliteit te meten en verbeteren. En om op tijd de beste zorg te verlenen. Benieuwd hoe wij dit doen? Bel vrijblijvend met onze adviseur (020 63 66 837). Hij kan u er meer over vertellen.

Auteur; Karel de Vries, redactie Zuster Jansen