Onderzoek: ZZP’ers in de zorgsector

Steeds meer mensen in loondienst kiezen ervoor om ZZP’er te worden. Vooral werknemers in de zorgsector gaan aan de slag als zelfstandige zonder personeel. Zo kunnen ZZP’ers in de zorg ervoor kiezen om voor meerdere opdrachtgevers te werken, waardoor ze meer afwisseling hebben in het werk en hun tijd zelf kunnen indelen. Uit onderzoek, waarbij CBS data van 2007 is afgezet tegen data uit 2017, blijkt dat de keuze om ZZP’er in de zorgsector te worden, met name aan populariteit wint bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

In totaal bestond de zorgsector in 2017 uit ongeveer uit 1 miljoen werknemers. Van die groep werkten er dat jaar ongeveer honderdduizend mensen (10,3%) als ZZP’er. Naar schatting werkt zo’n 85% van deze ZZP’ers als verzorgende of verpleegkundige. Alhoewel deze ZZP’ers op veel plekken terecht kunnen (Ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, etc.), werkt het gros in de thuiszorg.

Mannen kiezen in verhouding vaker voor ZZP-werk dan vrouwen

In de zorgsector werken meer vrouwen (ongeveer 80%) dan mannen (20%). Mannen kiezen naar verhouding echter vaker voor ZZP-werk dan vrouwen.

Tussen 2007 en 2017 is het aantal mannelijke ZZP’ers in de zorgsector met 290 procent toegenomen. Het aantal vrouwelijke ZZP’ers is in dezelfde periode met 65 procent toegenomen.

 

Grootste stijging bij ZZP’ers met niet-westerse migratieachtergrond

Sinds 2007 is het aandeel ZZP’ers in de zorg met 67% gestegen. Bij mensen met een westerse migratieachtergrond (o.a. Duitsland, België, Polen en andere westerse landen) was de stijging, met 85%, nog iets hoger.

De grootste toename in het aantal ZZP’ers werd echter gemeten onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Zij waren in 2007 nog beperkt vertegenwoordigd in de totale groep van zelfstandigen. Deze groep bestond toen nog uit zo’n 1.900 personen. In 2015 is deze groep, met een stijging van 268 procent, toegenomen tot ongeveer 7.000 zelfstandigen.

Ongeacht de toename van het aantal ZZP’ers met een migratieachtergrond, heeft het merendeel (82 procent) van de zelfstandigen geen migratieachtergrond.

(CBS data van 2016 en 2017 is nog niet bekend)

Meeste ZZP’ers tussen de 45-65 jaar, aantal 65 plussers neemt toe

De meeste zelfstandigen bevinden zich in de leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar. 56 procent van de zelfstandigen bevond zich in 2015 in deze leeftijdscategorie. Ook in de leeftijdsgroep van 25-45 jaar zijn veel ZZP’ers te vinden. 38 procent van de ZZP’ers valt namelijk in deze leeftijdsgroep . Jongeren (jonger dan 25 jaar) en 65 plussers kiezen minder vaak voor ZZP-werk. Beide leeftijdscategorieën zijn voor 3 procent verantwoordelijk voor het totale aantal ZZP’ers.

Het aandeel jongeren en ouderen die als ZZP’er werken is sinds 2007 het sterkst toegenomen. In verhouding met 2007 is het aantal zelfstandigen onder de 25 jaar met 420 procent toegenomen. De groep 65 plussers is in deze periode met 164 procent toegenomen.

 

Deeltijd werken, maar wel veel uren

Werknemers in de zorg werken steeds vaker deeltijd. Het aantal werknemers dat fulltime werkt is in zeven jaar tijd met 3 procent afgenomen. Het aantal werknemers dat minder dan 12 uur per week werkt is met 19 procent afgenomen en het aantal werknemers dat tussen de 12 en 20 uur per week werkt is zelfs met 22 procent afgenomen. In diezelfde periode is het aantal werknemers dat tussen de 20 en 35 uur per week werkt daarentegen met 14 procent toegenomen.