Ouderenbonden

Als u op leeftijd bent en graag contact zou willen leggen met andere ouderen, kunt u zich aansluiten bij een ouderenbond. Het doel van een ouderenbond is om saamhorigheid te creëren onder ouderen, maar bijvoorbeeld ook om belangen te behartigen, en ouderen van handige informatie te voorzien. Daarnaast kunt u vaak profiteren van aantrekkelijke kortingen, als u lid bent van een ouderenbond.

Er zijn verschillende soorten ouderenbonden: u kunt zich aansluiten bij een algemene bond, maar het is ook mogelijk om te kiezen voor een bond waarbij een specifieke interesse of visie centraal staat. Wellicht wilt u zelfs als vrijwilliger of ambassadeur aan de slag bij één van de organisaties: ook dat is vaak uitstekend mogelijk bij u in de regio. In dit artikel lichten we enkele van de grootste ouderenbonden voor u uit, en vertellen we u meer over de beweegredenen en mogelijkheden binnen deze verenigingen en netwerken.

Waarom lid worden van een ouderenbond?

U kunt zeer uiteenlopende redenen hebben voor het lid worden van een specifieke bond voor ouderen. Veel mensen worden lid omdat ze graag in contact willen komen met andere ouderen, of omdat ze informatie willen over onderwerpen die voor senioren interessant kunnen zijn. Bonden wijzen hun leden vaak op interessante kortingen en aanbiedingen voor senioren, maar geven bijvoorbeeld ook informatie over rechten en plichten, politiek, gezondheid en inkomen. Door lid te worden van een dergelijke bond kunt u een gevoel van saamhorigheid ervaren, een gevoel van ‘samen sterker staan in de maatschappij’. U hoeft daarvoor vaak niet eens actief lid te zijn en overal aan mee te doen: u kunt uw lidmaatschap invullen zoals u dat zelf prettig vindt.

ANBO

ANBO staat voor Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. Deze onafhankelijke vereniging doet aan politieke belangenbehartiging, maar laat (actieve en niet-actieve) leden ook profiteren van allerlei acties. ANBO is qua belangenbehartiging actief op verschillende gebieden, zoals gezondheid, inkomen, wonen en woonomgeving. Het stimuleren van keuzevrijheid en zelfstandigheid bij senioren staat centraal. De leden worden dikwijls geraadpleegd middels een panel, om zo de koers te bepalen en te kijken welke onderwerpen meer aandacht moeten krijgen.

Met ingang van 1 maart 2017 is het instaptarief voor het eerste jaar €29,95, vanaf het tweede jaar geldt een tarief van 40 euro. Inschrijven kan eenvoudig online. Wanneer u lid bent van ANBO, dan zijn er diverse soorten ledenvoordeel waar u gebruik van kunt maken. Zo kunt u mee op verschillende reizen, kunt u met korting naar de 50PlusBeurs (en andere evenementen) en ontvangt u kortingen op diverse goederen. Lees meer over deze ouderenbond op de website van de ANBO.

(KBO-)PCOB

KBO-PCOB staat voor een samenwerking tussen de Unie Katholieke Bond van Ouderen (hierover leest u meer in de alinea hieronder) en de Protestants Christelijke Ouderen Bond. Hier bespreken we vooral de PCOB. De missie en visie van de PCOB zijn gebaseerd op de Bijbel, wat op verschillende manieren wordt geuit. De drie centrale waarden van de bond zijn omzien naar elkaar, rechtvaardige verhoudingen en rentmeesterschap. De PCOB kent daarnaast drie kerntaken:

  • Belangenbehartiging op verschillende vlakken
  • Participatie bevorderen in de samenleving
  • Ruimte maken voor ontmoetingen, vooral op afdelingsniveau

De PCOB is in principe landelijk actief, met afdelingen in verschillende regio’s en plaatsen. De tarieven voor een lidmaatschap verschillen: de landelijke adviescontributie bedraagt €37,50, voor een partnerlidmaatschap wordt €60,50 gehanteerd. Het is echter zo dat plaatselijke afdelingen van de PCOB zelf hun eigen contributiehoogte vaststellen. Lid worden kunt u onder andere doen door online een formulier in te vullen. Als lid van de PCOB ontvangt u een ledenpas die u korting geeft op diverse diensten en goederen. Daarnaast kunt u gebruikmaken van advies en ondersteuning, collectieve zorgverzekeringen, een belastingservice en mogelijkheden voor rijbewijskeuring.

Unie KBO

KBO staat voor Katholieke Bond voor Ouderen. Deze grote, landelijke ouderenbond richt zich op verschillende vlakken, waaronder gezondheid en zorg, sociaal-economische zaken, mobiliteit en techniek, zingeving en educatie. Met 190.000 leden is dit de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Er zijn ruim 500 lokale afdelingen, waar activiteiten worden georganiseerd en lokaal de belangen van senioren worden behartigd. U kunt bij deze bond terecht voor zeer uiteenlopende hulp en vraagstukken: van hulp bij de belastingaangifte tot ondersteuning bij het gebruik van bijvoorbeeld een computer of tablet. Ook juridische hulp en service is beschikbaar.

Wordt u lid van Unie KBO, dan ontvangt u tien keer per jaar een magazine en profiteert u van kortingen op allerlei diensten en producten. U kunt bij Unie KBO kiezen uit twee verschillende lidmaatschappen: u kunt afdelingslid worden van uw plaatselijke afdeling, of u wordt individueel lid. Als u afdelingslid wordt, betaalt u het lidmaatschapsgeld van de afdeling en kunt u deelnemen aan de activiteiten die plaatselijk worden gehouden. Wanneer u individueel lid wordt, maakt u hier geen gebruik van en betaalt u 28 euro per jaar. Lees gerust meer op de website van Unie KBO.

NVOG

NVOG staat voor Landelijke Overkoepelende Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. Het is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van gepensioneerden afkomstig uit de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. NVOG onderhoudt een samenwerking met diverse landelijke ouderenorganisaties. De voordelen van een vereniging als NVOG is dat er een groot netwerk ontstaat, waardoor kennis kan worden gedeeld en waardoor men beter kan opkomen voor de belangen van de gepensioneerden.

U kunt niet individueel lid worden van NVOG: gepensioneerdenverenigingen kunnen zich wel weer aansluiten bij NVOG. Bent u lid van een gepensioneerdenvereniging in de bovengenoemde branches en is deze nog niet aangesloten bij de NVOG? Dan kunt u dit bespreekbaar maken. Lees gerust meer op de website van de NVOG.

Consortium Roze 50+

Het Consortium Roze 50+ Nederland is niet één ouderenbond, maar deze vereniging bestaat uit vier belangrijke nationale organisaties op het gebied van ouderen en homoseksualiteit. Het Consortium komt op voor de belangen van ‘roze’ ouderen. De organisaties die zich hebben aangesloten zijn ANBO, COC Nederland, MOVISIE en Vilans. Deze samenwerking is onder andere bedoeld om sociale acceptatie te vergroten, emancipatie te bevorderen, kennis uit te wisselen en lokale overheden te adviseren in kwesties die te maken hebben met homoseksualiteit of bijvoorbeeld gender identiteit.

Eén van de lopende projecten binnen het Consortium Roze 50+ Nederland is de Roze Loper. Dit project is gestart om het begrip voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender ouderen onder de aandacht te brengen in zorgcentra en bij het personeel van die centra. De Roze Loper biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om te bepalen in hoeverre het zorgaanbod aansluit op de vraag van deze doelgroep. Ook biedt het Consortium trainingen om personeel en management te scholen over roze ouderen. De website die gewijd is aan dit project, heet Rozezorg.nl.

Tevens heeft het Consortium een digitale gids, een ontmoetingsplatform en een kennisbank ontwikkeld. De kennisbank is met name ingezet voor professionals in de zorg. Hierover vindt u meer informatie op de website van Roze50Plus.

Het Consortium Roze 50+ is geen vereniging waar u dus individueel lid van wordt, zoals bij het ANBO, maar u kunt bijvoorbeeld wel ambassadeur worden in uw regio, of gewoon online een account aanmaken om op de hoogte te blijven. Ook hiervoor kunt u terecht op Roze50plus.

NOOM

NOOM is een netwerk van organisaties van oudere migranten. Er zijn binnen dit netwerk dus verschillende organisaties waar u lid van zou kunnen worden, of waar u terechtkunt voor meer informatie. Op dit moment zijn dat de volgende partners:

Het NOOM organiseert zelf projecten, maar stimuleert ook samenwerkingsprojecten met de diverse partners. Thema’s die voorbijkomen zijn bijvoorbeeld ‘is alles besproken?’, financieel misbruik, wonderen doen met weinig geld en AOW en inkomen.

Het doel van NOOM is onder andere om de oudere migranten volop mee te laten doen in de maatschappij, om de belangen te bundelen en te behartigen, en om het welzijn van de oudere migranten te bevorderen. Dit wordt onder andere bereikt door voorlichting, lotgenotencontact, uitwisseling van kennis en ervaringen, en belangenbehartiging. Wilt u meer weten? Bekijk dan de website van het NOOM.

Lid worden van een ouderenbond kan op verschillende vlakken voordelen bieden. Hopelijk kunt u met deze informatie gerichter zoeken naar een bond die bij u en uw belangen past. Wilt u meer lezen over onderwerpen die voor ouderen interessant kunnen zijn? Bekijk dan ook eens de andere artikelen in onze Leefwijzer.