Onderzoek: Mantelzorgparkeervergunningen per gemeente

“Mantelzorgparkeervergunning is niet overal vanzelfsprekend”

Mantelzorgers hebben soms te maken met extra kosten. Denk hierbij aan de parkeerkosten wanneer de zorgbehoevende in een zone met betaald parkeren woont. Gelukkig hebben veel gemeenten een speciale mantelzorgparkeervergunning waarmee mantelzorgers voordeliger of zelfs helemaal gratis kunnen parkeren in de buurt van de zorgbehoevende.

Per gemeente blijken de kosten voor deze parkeerregelingen echter sterk te verschillen. Zuster Jansen bracht dit in kaart en onderzocht hierbij 131 gemeenten die een betaald parkeren regeling hanteren in (delen van) de gemeente.

Parkeerregeling mantelzorger verschilt per gemeente

Van de 131 onderzochte gemeenten met betaald parkeren, blijken 56 gemeenten een speciale mantelzorgparkeerregeling te hebben (43 procent). Het verschilt echter per gemeente hoe de regeling precies is vormgegeven. Zo kunnen mantelzorgers in 14 gemeenten gratis parkeren in de buurt van de zorgbehoevende. In de overige 37 gemeenten geldt een kortingstarief. Bij 5 gemeenten is het niet direct duidelijk welke parkeerregelingen er gelden voor mantelzorgers.

Opvallend: in het noorden van het land wordt het minst vaak een mantelzorgvergunning aangeboden in de gemeenten waar betaald parkeren geldt.

Kosten parkeren

Wanneer een gemeente een parkeerregeling heeft opgezet voor mantelzorgers, komt het vaak voor dat de mantelzorger alsnog een bepaald tarief moet betalen. Van de onderzochte gemeenten met betaald parkeren, hanteren 37 gemeenten een kortingstarief als parkeerregeling voor mantelzorgers. Afgezien van 3 onderzochte gemeenten waar eenmalig een bedrag betaald moet worden voor een mantelzorgparkeervergunning, moeten mantelzorgers, uitgaande van het landelijk gemiddelde van 10 uur mantelzorg per week (bron: CBS), gemiddeld maandelijks €6,89 voor parkeerkosten neerleggen.

De kosten verschillen sterk per gemeente. Zo hoeft men in Zevenaar maar €1,25 per maand te betalen aan parkeerkosten. Mantelzorgers in Utrecht zijn gemiddeld €43,- per maand kwijt voor hetzelfde aantal uur parkeren, al is dit wel een korting van 75% ten opzichte van het reguliere tarief.

Het onderstaande kaartje geeft een overzicht weer van de onderzochte gemeenten die speciale kortingstarieven voor mantelzorgers hanteren binnen betaald parkeerzones. Ook waar mantelzorgers gratis kunnen parkeren of eenmalig een bedrag moeten betalen.

In de gemeente Haarlem, Roermond en Arnhem, geldt een mantelzorgregeling waarbij de mantelzorger gratis extra uren bovenop een bezoekersvergunning kan krijgen, waarmee gratis geparkeerd kan worden.

Ook in Alphen aan de Rijn (€20,40) en Amsterdam (€12,69) betaalt men veel als mantelzorger. Binnen de gemeenten Enkhuizen, Zoetermeer en Den Haag moet voor een mantelzorgparkeervergunning eenmalig een vast bedrag worden betaald.

Duurste en voordeligste regelingen

Bekijk ook de duurste en voordeligste gemeenten waar wel een regeling is getroffen voor mantelzorgers om te kunnen parkeren, maar alsnog wel een deel moeten betalen voor het betaald parkeren. Let wel: in gemeenten waar wel betaald parkeren geldt, maar geen regelingen zijn voor mantelzorgers, kunnen de parkeerkosten mogelijk nog hoger uitvallen. In 14 Nederlandse gemeenten kunnen mantelzorgers juist gratis parkeren.

Onderzoeksmethode

In dit onderzoek is er gekeken naar de parkeerregelingen voor mantelzorgers per gemeente, in de 131 gemeenten met één of meer betaald parkeerzones.

Binnen deze gemeenten is er op basis van informatie op gemeentewebsites gekeken of er een parkeerregeling bestaat voor mantelzorgers, waarbij onderscheid is gemaakt tussen parkeren met korting voor mantelzorgers, of gratis parkeren voor mantelzorgers.

Binnen de gemeenten met betaald parkeren én een speciale parkeerregeling voor mantelzorgers zijn de gemiddelde kosten per maand berekend. Voor de kostenberekeningen is uitgegaan van 10 uur zorg per week, 40 uur per maand. Volgens cijfers van het CBS is dit afgerond de gemiddelde hoeveelheid mantelzorg per week. Voor gemeenten die tarieven per dag rekenen, is uitgegaan van gemiddeld 3 dagen mantelzorg per week.

Als er kosten per jaar worden gerekend voor een mantelzorgvergunning, is dit teruggerekend naar de kosten per maand voor de mantelzorger. Bij de berekening van de kosten per maand is voor gemeenten met verschillende zonetarieven het gemiddelde genomen.

In de gemeenten Arnhem, Haarlem en Roermond is een verplichte bezoekersvergunning nodig om een mantelzorgvergunning aan te kunnen vragen. Met die mantelzorgvergunning kan de mantelzorger wel gratis of voor bepaald aantal uur gratis parkeren. De kosten zijn in principe hier niet voor de mantelzorger, maar voor diegene die de bezoekersvergunning voor zijn/haar adres aanvraagt. De parkeerkosten voor deze gemeenten zijn daarom ook bestempeld als ‘Betaald parkeren; gratis voor mantelzorgers”.

Auteur: Redactie Zuster Jansen