Behandeling van Parkinson

Parkinson is vooralsnog een ongeneselijke ziekte. Behandeling richt zich nu op het onderdrukken van de klachten. Zo lang mogelijk, zodat u ook zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven.

In dit artikel geven we een overzicht van de behandelingsmogelijkheden. Naast de reguliere ook enkele alternatieve behandelingen.

En we kijken vooruit: welke nieuwe behandelmethodes worden ontwikkeld? Is genezing wellicht in zicht?

Behandeling met medicijnen: motorische problemen onderdrukken

Parkinson uit zich voornamelijk door motorische problemen: trillen (tremors), stijve spieren, tragere bewegingen, evenwichtsproblemen, etc.

Beperken deze klachten uw dagelijks leven? Dan kunt u ze onderdrukken met medicijnen. Een arts kan u bijvoorbeeld levodopa of dopamine voorschrijven.

Medicijnen hebben echter 2 nadelen:

 • Bijwerkingen (misselijkheid, licht in het hoofd voelen, schommelingen in werking)
 • Na een tijdje verliezen ze hun werking

Medicijnen zijn dus een tijdelijke oplossing. En ze werken lang niet bij iedereen even goed. Er is wel een alternatief:

Behandeling door een operatie: als medicijnen niet (meer) goed werken

Werken medicijnen niet (meer) goed bij u? Of worden de bijwerkingen te erg? Dan kunt u zich laten opereren om de symptomen te onderdrukken.

De ingreep heet ‘Deep Brain Stimulation’ (DBS). Tijdens deze operatie plaatst de arts elektroden in de hersenen. Die worden verbonden met een neurostimulator. De stimulator plaatsen ze meestal onder het sleutelbeen. De stimulator geeft elektrische pulsjes af. Zo worden de Parkinson-symptomen onderdrukt.

Parkinson

Fysiotherapie: blijven bewegen

Naast behandelingen die specifiek gericht zijn tegen symptomen, is bewegen enorm belangrijk. Er zijn tal van oefeningen die u kunt doen. Oefeningen die een goed effect hebben op uw klachten. En uw conditie op peil houden.

Blijven bewegen zorgt er ook voor dat u geen bijkomende klachten krijgt. Hartproblemen, bijvoorbeeld. Of obstipatie.

Is blijven bewegen voor u lastig? Bent u bijvoorbeeld een paar keer gevallen? Durft u daardoor minder? Dan helpt fysiotherapie om weer zelfverzekerder te worden. Om vrijer te bewegen. Laat u doorverwijzen door uw arts!

Ergotherapie: zo lang mogelijk zelfstandig blijven

Ergotherapie helpt u zo lang mogelijk dagelijkse dingen te blijven doen. Dingen die (veel) moeilijker zijn geworden door (bijvoorbeeld) Parkinson.

De ergotherapeut reikt u manieren aan om dingen anders te doen. Zodat ze nog wél lukken. Waardoor u langer zelfstandig blijft.

Logopedie: bij spraakproblemen

Logopedie kan ook een belangrijke rol spelen in de behandeling van Parkinson. Met name bij problemen met:

 • Spraak
 • Horen
 • Taal begrijpen
 • Eten en/of drinken

Is ‘gewone’ communicatie heel moeilijk geworden? Dan helpt de logopedist u andere manieren te vinden.

Behandeling van overige veelvoorkomende klachten bij Parkinson

Depressie

Depressie komt veel voor bij Parkinson. Dat komt door het dopamine-tekort in de hersenen.

Allereerst moet er vroeg oog zijn voor deze klacht. Voelt u zich depressief? Kaart het dan nadrukkelijk aan bij uw arts.

De klacht is ook meestal goed te behandelen: met medicijnen die uw dopamine-tekort aanvullen. En als dat nodig is met anti-depressiva. Als beide niet helpen, kunt u met uw arts andere opties verkennen.

Psychoses/delier en hallucinaties

Parkinson-patiënten kunnen na verloop van tijd in een psychose raken/een delier krijgen. Dat uit zich op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door hallucinaties, achterdocht en angst.

Ook bij deze klacht is het belangrijk zo snel mogelijk actie te ondernemen. Blijf er daarom vooral niet mee rondlopen; u schamen is niet nodig. Heel veel Parkinson-patiënten kampen ermee.

Meestal kunnen psychoses goed behandeld worden met de juiste medicijnen.

Speekselvloed

Meer dan 50% van patiënten met Parkinson heeft last van speekselvloed. Ontzettend vervelend, en vaak met grote sociale gevolgen (schaamte).

Het komt onder andere door moeite met slikken. En dus NIET door overmatige speekselproductie.

Behandeling is mogelijk met medicijnen, een operatie of radiotherapie. Welke behandeling voor u werkt, bepaalt u samen met uw arts.

Alternatieve behandelingen

Let op: wanneer u Parkinson hebt, ontkomt u niet aan de reguliere medische behandelingen. Een alternatieve behandeling kan nóóit medicijnen of een operatie vervangen.

Maar dankzij aanvullende alternatieve behandelingen kunt u wél uw klachten verminderen. Er is veel mogelijk, maar het moet natuurlijk wel bij u passen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Acupunctuur
 • Dansen (zo schijnt salsa uitstekend te werken)
 • Supplementen en kruiden
 • Kunstzinnige therapie
 • Beweegtherapie

(Bron: iocob.nl)

Vraag lotgenoten om tips. Hoe dan ook: ga op zoek! Het kan een groot verschil maken voor uw kwaliteit van leven.

Nieuwe, veelbelovende behandeling: stamcellen

Parkinson ontstaat doordat in de hersenen zenuwcellen vernietigd worden. Bij ratten is het al mogelijk om nieuwe zenuwcellen te maken uit stamcellen.

Hierdoor is er hoop dat Parkinson in de toekomst genezen kan worden. Zover is het echter nog lang niet.

(Bron: nl.medipedia.be)

Behandeling van Parkinson is veelzijdig

Heeft u Parkinson? Dan heeft u belang bij een veelzijdige behandeling. Enerzijds medicatie of een operatie. Anderzijds goede bewegings- en/of bezigheidstherapie. En als het nodig is specifieke disciplines als ergotherapie of logopedie.

Tot slot: ondersteuning door thuiszorg wanneer u niet meer alles zelfstandig kunt. Wij kunnen er in ieder geval voor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

U kunt vrijblijvend bij ons informeren naar de mogelijkheden: bel 020 63 66 837 voor direct contact of stuur een e-mail.