Medicatie bij Parkinson

Als u Parkinson heeft, is medicatie niet direct van belang. Zodra u door Parkinson last krijgt in uw dagelijkse leven, zal uw neuroloog beginnen met medicijnen voorschrijven.

Welke soorten zijn er? Wat zijn mogelijke bijwerkingen? Waarom hameren artsen op een strak innameschema? Wat is het verband met voeding? Deze en andere vragen komen aan bod.

Soorten medicatie tegen Parkinson

Er zijn 2 soorten medicijnen die werken tegen de symptomen van Parkinson: levodopa en dopamine agonisten.

Let op: medicijnen om Parkinson te genezen of vertragen zijn er niet. Ze zorgen alleen dat u van de symptomen zo lang mogelijk zo min mogelijk last heeft.

medicatie

Levodopa

Levodopa onderdrukt de symptomen tot nu toe het beste. Er zijn verschillende soorten: Madopar, Sinemet en Prolopa.

De dosering is in het begin 2 á 3 maal per dag 62.5 mg. De neuroloog kan een hogere dosering voorschrijven. Daarbij kijkt hij goed naar uw klachten en de bijwerkingen.

Dopamine agonisten

Ook dopamine agonisten onderdrukken de symptomen van Parkinson. Het verschil met Levodopa: ze werken iets minder goed. Maar op de lange termijn blijft de werking stabieler.

Ook van dit medicijn zijn er verschillende soorten: Sifrol, Requip, Permax en Parlodel.

Bijwerkingen van medicatie tegen Parkinson

Voor beide soorten medicijnen zijn de bijwerkingen gelijk:

Begin van de medicatie:

  • Misselijkheid
  • Licht in het hoofd bij opstaan

Bovenstaande bijwerkingen zijn tegen te gaan met domperidon.

Na verloop van tijd:

Wisselende werking van het medicijn. U kunt dan periodes weer meer last krijgen van de symptomen. Bij levodopa is dit sterker merkbaar dan bij dopamine agonisten.

Door andere medicijnen toe te voegen, kan de arts deze wisselende werking tegengaan. Bijvoorbeeld apomorfine, dat u toegediend krijgt via een naaldje in uw huid met pomp.

Hallucinaties zijn géén bijwerkingen van de medicijnen

Hallucinaties is een symptoom van Parkinson zelf. Dus absoluut géén bijwerking van de medicatie!

Medicatie tegen Parkinson-dementie

Als u dementie ontwikkeld als gevolg van Parkinson, kunt u het medicijn rivastigmine krijgen. Dit medicijn is er in de vorm van capsules en pleisters.

Uit studies blijkt dat dankzij dit medicijn:

  • 41% van de patiënten betere geheugenprestaties hebben
  • Achteruitgang van de hersenen 1,5 uitgesteld wordt
  • Veel minder last hebben van hallucinaties

Bijwerkingen van dit medicijn

  • Misselijkheid
  • Braken
  • Verminderde eetlust
  • (Tijdelijke) toename van tremors

Het belang van medicatie op vaste tijden

Inname op de juiste, voorgeschreven tijdstippen is essentieel bij Parkinson. Bent u zelfs maar 5 minuten te laat? Dan kunt u al ontregeld raken en flink last krijgen van symptomen. Bijvoorbeeld beven of slechte nachtrust.

Houdt u dus streng aan het medicatieschema!

Medicijnen te laat ingenomen?

Dan is het belangrijk dat u de volgende dosis op het ‘nieuwe’ tijdstip inneemt. Dus stel: u heeft de medicatie om 15.10 uur ingenomen in plaats van 15.00 uur. Dan is het volgende innamemoment het oude tijdstip + 10 minuten.

Zo blijft dezelfde tijd tussen de innames zitten.

Medicijnen helemaal vergeten?

Neem dan in ieder geval NOOIT een dubbele dosis! De gevolgen van te veel medicatie zijn enorm risicovol. Bel uw arts. Die zal bepalen wat er gedaan moet worden.

Leven met Parkinson zónder medicatie?

Wilt u geen medicijnen slikken? Denk hier goed over na. Uit ervaring blijkt dat Parkinson-patiënten over het algemeen wel degelijk veel baat hebben bij medicijnen. Nee, genezen zult u niet. Maar het is veel waard als u de symptomen lange tijd kunt onderdrukken.

Wat u ook beslist: praat hier goed en uitvoerig over met uw arts(en). Zij kunnen u een realistisch beeld geven van wat u kunt verwachten.

Het verband tussen Parkinson-medicatie en voeding

Als u medicijnen slikt tegen Parkinson, is het belangrijk ook op uw voeding te letten. Zo heeft het voor de werking van de medicatie gevolgen als u (te) veel eiwitten inneemt.

Adviezen hierover laten we liever over aan uw arts; het risico van verkeerde interpretaties vinden wij te groot.

Ondersteuning door particuliere thuiszorg

Medicijnen tegen Parkinson helpen u zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Ondersteuning door particuliere thuiszorg geeft daaraan ook een grote bijdrage.

U kunt met ons altijd vrijblijvend contact opnemen. Dan bespreken we de mogelijkheden.