Toiletgang: hoe helpt u als mantelzorger?

Helpen bij de toiletgang: het is een taak waar u als mantelzorger misschien tegenop kunt zien, zeker als u dit nog nooit gedaan heeft. Toiletbezoek is tenslotte een moment van privacy, waar mensen doorgaans liever geen publiek bij hebben. Maar wat nu als iemand fysiek niet meer in staat is om geheel zelfstandig naar het toilet te gaan? Dan kunt u op een respectvolle manier tóch helpen. Mantelzorgers moeten er daarnaast goed op letten dat ze de handelingen correct uitvoeren, zodat de situatie veilig blijft. Bepaalde bewegingen kunnen tenslotte zorgen voor overbelasting, zowel bij u als bij de zorgvrager. In dit artikel vertellen we waar u zoal rekening mee kunt houden als u een ander moet helpen naar het toilet te gaan.

Zoek uit wat de juiste handeling is

Op de website van Arbocatalogus VVT wordt al gemeld dat de praktijkregels voor tillen/duwen/trekken en ongunstige werkhoudingen in de praktijk vaak worden overschreden. Het is voor u als mantelzorger dan ook belangrijk dat u weet wat de juiste handelingen zijn als u de zorgvrager helpt met de toiletgang. Welke handelingen dat zijn, hangt volledig af van de situatie. Kan degene die u verzorgt, zelfstandig lopen? Of zit deze persoon in een rolstoel, of is hij/zij bedlegerig? Dit heeft allemaal invloed op de routine die plaatsvindt wanneer iemand naar het toilet moet. Win daarom van tevoren advies in bij een professionele zorgverlener, bijvoorbeeld de transferverpleegkundige of een behandelend arts.

Overleg en privacy

Overleg met degene die u verzorgt, over hetgeen er gaat gebeuren. Zorg dat u allebei op de hoogte bent van wat u precies gaat doen, en welke hulpmiddelen er worden gebruikt. Zorg voor zoveel mogelijk privacy, door eventuele gordijnen en deuren te sluiten. Creëer een sfeer waar de zorgvrager zich prettig bij voelt, maar u ook.

Hulpmiddelen

Er zijn veel hulpmiddelen die gebruikt worden bij de toiletgang en incontinentie. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Postoel
  • Urinaal
  • Po
  • Incontinentiemateriaal (luiers)

Welke hulpmiddelen er worden gebruikt, hangt uiteraard af van de situatie. Voor u als mantelzorger is het vooral belangrijk dat u weet hoe u deze hulpmiddelen gebruikt, en dat u ze op een veilige, efficiënte manier gebruikt.

Hygiëne

Wanneer u iemand helpt bij toiletbezoek, op welke manier dan ook, is hygiëne uiterst belangrijk. Niet alleen moeten de hulpmiddelen die u gebruikt schoon zijn, ook wast u uw handen voor en na de handeling. Om extra zorgvuldig te werk te gaan, kunt u dunne handschoentjes dragen. Deze gooit u na de toiletgang uiteraard weg.

Wilt u zien hoe u bepaalde hulpmiddelen kunt gebruiken, of u de hygiëne regels het beste toepast? Er zijn online vele instructievideo’s te vinden, evenals andere belangrijke informatie over het helpen bij de toiletgang. U kunt onder andere terecht op:

Ook informatie over het verschonen van een bed, het werken met een katheter en andere aanverwante zaken kunt u onder andere op deze websites vinden.