Wat is het verschil particuliere thuiszorg en thuiszorg?

Veel mensen vragen zich af wat het verschil tussen particuliere thuiszorg en thuiszorg precies is. Wanneer heet iets ‘reguliere thuiszorg’, en wanneer spreekt men van particulier? Wat zijn de verschillen op papier, in de portemonnee en in het dagelijks leven? Wij leggen u graag wat meer uit over dit verschil, zodat het wellicht gemakkelijker wordt om een keuze te maken wanneer u te maken krijgt met een groeiende zorgbehoefte.

Hoe kan ik reguliere thuiszorg regelen?

Reguliere verpleging en verzorging aan huis vallen onder de Zorgverzekeringswet. Deze zorg wordt dus vergoed uit het basispakket. Wanneer de wijkverpleegkundige uw situatie heeft onderzocht en heeft bepaald wat u nodig heeft, krijgt u een indicatie voor een bepaalde hoeveelheid zorg. Wilt u zelf bepalen wie vervolgens bij u de zorg komt verlenen, en wanneer dat gebeurt? Dan kunt u een pgb (persoonsgebonden budget) aanvragen. U maakt dan zelf afspraken met uw zorgverleners, maar u bent ook zelf verantwoordelijk voor de administratie. Dat is niet voor iedereen even prettig.

Wilt u een alternatief hiervoor? Dan kiest u voor zorg in natura. Bij ZIN ligt de administratie en financiële afwikkeling van de zorg bij uw zorgverlener in plaats van bij u. Er is dan ook geen sprake van een budget dat u wordt toegekend. Soms is ook een combinatie van pgb en zorg in natura mogelijk, bijvoorbeeld als u meerdere soorten zorg nodig heeft. Bij zorg in natura is het de zorgverzekeraar die voor u bepaalt bij welke thuiszorgorganisatie u terechtkunt.

Bij reguliere thuiszorg is het dus de wijkverpleegkundige die uiteindelijk bepaalt wat u nodig heeft. Er is in de praktijk meestal wel ruimte voor eigen inbreng en overleg.

Hoe kan ik particuliere thuiszorg regelen?

Wanneer u zelf beslist dat u zorg nodig heeft, kunt u ook contact opnemen met een particulier zorgbureau zoals Zuster Jansen. U geeft dan aan welke soort en hoeveelheid zorg u wenst te ontvangen, en vervolgens gaan we met u in gesprek over het invullen van de ondersteuning. U kunt bij ons terecht als u een CIZ-indicatie heeft voor zorg vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg), maar dat is geen vereiste om een beroep te kunnen doen op particuliere thuiszorg. Een groot verschil tussen particuliere thuiszorg en thuiszorg is dus dat u bij particuliere zorg standaard de meeste keuzevrijheid heeft, en volledig zelf de regie houdt over uw situatie.

Wat zijn de kosten van reguliere thuiszorg en particuliere thuiszorg?

Reguliere thuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet, wat betekent dat de zorg uit het basispakket vergoed wordt. In principe investeert u dus geen eigen financiële middelen als u kiest voor reguliere thuiszorg. Bij particuliere thuiszorg is dit anders. Daar bent u juist volledig verantwoordelijk voor de kosten. Wel is het zo dat u met een pgb voor Wlz-zorg een deel van de kosten kunt opvangen.

Wat is het verschil in de zorg zelf bij reguliere thuiszorg en particuliere thuiszorg?

De zorg krijgt veel te maken met bezuinigingen. Vooral in de reguliere thuiszorg en in zorginstellingen vertaalt dit zich naar krapte en minder ruimte voor persoonlijke aandacht. Bij particuliere thuiszorg van Zuster Jansen staat er te allen tijde een klein, vast zorgteam voor u klaar dat bestaat uit maximaal vijf ervaren zorgverleners. Uw persoonlijke wensen en behoeften staan altijd centraal. U bent voor ons geen ‘nummer’ of een ‘taak’: wij zijn er om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk kunt genieten van uw vertrouwde omgeving, ook als het (tijdelijk) wat minder gaat.

Bent u niet tevreden over de hoeveelheid of de kwaliteit van zorg die u nu ontvangt? Of wilt u direct op zoek gaan naar zorg op maat in uw woonplaats? Neem dan gerust contact op met onze zorgcoördinator, voor vrijblijvend advies over de beste zorgoplossing.