Wijkverpleegkundige in de (particuliere) thuiszorg

Een van de belangrijkste taken van een wijkverpleegkundige is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met de juiste zorg. Wijkverpleegkundige zorg zit in het basispakket van de zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige kan een indicatie afgeven voor zorg,  zoals verpleging of verzorging aan huis.

Taken en verantwoordelijkheden

Wijkverpleegkundigen in de thuiszorg hebben specifieke taken en verantwoordelijkheden. Wat mogen ze wel en wat niet? In dit artikel geven we een overzicht.

Verzorgen en verplegen

De kerntaken van een wijkverpleegkundige zijn en blijven natuurlijk de basis van verzorgen en verplegen:

  • Verzorgende werkzaamheden (wassen, afdrogen, aan- en uitkleden van patiënten, etc.)
  • Verpleegkundige handelingen (medicijnen toedienen, stoma verzorgen, etc.)

Daarnaast is het ook de taak van een wijkverpleegkundige om cliënten te observeren. En als het moet: ingrijpen (interventies plegen).

Om goed in kaart te brengen wat nodig is, houdt de wijkverpleegkundige altijd een intake met een cliënt. En gedurende de zorg houdt ze een gedetailleerde rapportage bij.

wijkverpleegkundige

Coördineren en coachen

Een wijkverpleegkundige doet meer dan alleen verzorgen en verplegen. Er zijn ook verschillende coördinerende en coachende taken:

  • Andere verpleegkundigen in de wijk aansturen
  • De zorg in de buurt verbeteren
  • De vraag naar zorg in kaart brengen en hierop inspelen

Voorlichten en overleggen

Dan zijn er nog taken op het gebied van voorlichting en overleg.

Zo houdt een wijkverpleegkundige bijvoorbeeld nauw contact met de buurt. Met name instanties als buurtcentra en consultatiebureaus. Daar licht ze buurtbewoners voor over goede zorg en gezond blijven. Ze komt hiervoor uiteraard ook bij mensen thuis.

Daarnaast is ze spil in het web: ze overlegt met andere zorginstanties. Denk aan ziekenhuizen, huisartsen, GGZ, het Zorgkantoor, etc. Dat helpt iedereen om de zorg beter af te stemmen. En voor een goede overdracht. Zodat iedere cliënt tijdig de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft.

Wilt u wijkverpleegkundige worden?

Wil je wijkverpleegkundige worden? Dan kun je een post HBO-opleiding Wijkverpleegkundige volgen zodat je later vast kunt stellen welke zorg een cliënt nodig heeft, da6 noemt men indiceren. Ook leer je tijdens de opleiding tot wijkverpleegkundige hoe je bijvoorbeeld complexe zorgvragen aanpakt. Als wijkverpleegkundige ben je breed inzetbaar.