Zorg kostenpost in Maasdriel: gemeente zoekt naar oplossingen

De gemeente Maasdriel heeft in 2018 veel geld uit moeten geven aan jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Door de hoge zorgkosten zou je verwachten dat de gemeente in het rood zou belanden, maar dat is gelukkig niet het geval. Maasdriel werd onder andere gespekt door het regionale solidariteitsfonds.

Het probleem: hoge zorgkosten

De hoge zorgkosten zijn een probleem voor Maasdriel, zo stelt wethouder Jan-Hein de Vreede. Volgens hem is het hoognodig om structurele oplossingen te vinden voor de enorme kostenpost. Echter, niet alleen Maasdriel ervaart dit probleem. Ook de omringende gemeenten kampen ermee, omdat het Rijk de taak voor de zorg heeft overgedragen. Nu het fonds van Regio Rivierenland ophoudt met bestaan, kunnen de pieken in de zorgkosten niet meer evenredig verdeeld worden over de deelnemende gemeenten. Voor Maasdriel is dat een groot dilemma, want de reserves voor zaken die te maken hebben met de zorgsector zijn volledig verbruikt. Hierdoor kunnen de kosten hoogstwaarschijnlijk niet meer gedekt worden in de toekomst.

Huisartsenpraktijken in Maasdriel

Momenteel wordt er al wel geëxperimenteerd met projecten om de zorgkosten in te perken. Zo testen drie huisartsenpraktijken in Maasdriel of praktijkondersteuning voor de jeugdzorg een mogelijke oplossing is; “Met de huisarts als voorportaal voor de jeugdzorg kun je met een praktijkondersteuner mogelijk in een vroeg stadium problemen oplossen. Dan hoef je geen hulp in te roepen die heel duur kan zijn”, zo meldt de Vreede.

Mede door financiële meevallers komt Maasdriel toch uit op een positief resultaat voor 2018 met een kleine 8 ton. De Apache-crash en de daaropvolgende stroomstoring in 2007 is een voorbeeld van zo’n meevaller; de gemeente ontving toen 2 ton aan schade/onkostenvergoeding van Den Haag.

Gemeentelijke diensten

Een ander voorbeeld is de hogere opbrengst van leges. Een gemeente is verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Inwoners die gebruik maken van gemeentelijke diensten betalen leges. “We hadden 580.000 euro begroot, het werd ruim één miljoen”, aldus de Vreede. Ook de economie heeft een positieve rol gespeeld voor de gemeente; “Het was een jaar met relatief veel grote projecten waarvoor leges moest worden betaald.”

Bovendien heeft de tegemoetkoming van de provincie Gelderland voor extra geld gezorgd. Vanwege een “planschadeprobleem” ontving Maasdriel maar liefst 350.000 euro.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen