De ziekte van Alzheimer: betekenis

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Mensen die Alzheimer ontwikkelen, worden eerst vergeetachtig. Naar mate de ziekte vordert, verergeren de symptomen.

Behalve geheugenproblemen verandert ook het gedrag en karakter van mensen. En ze worden hoe langer hoe hulpbehoevender. Ze hebben steeds meer hulp nodig bij dagelijkse dingen. Bijvoorbeeld met naar de WC gaan en aankleden.

Uiteindelijk hebben patiënten volledige dagelijkse verzorging nodig. En verliezen ze het eigen bewustzijn en het contact met de buitenwereld.

Alzheimer is vooralsnog ongeneeslijk.

Lees verder over Alzheimer:

De spirituele betekenis van Alzheimer

Hierboven is Alzheimer ‘medisch’ omschreven. Maar de ziekte heeft op emotioneel én spiritueel vlak een enorme impact. Zowel op de patiënt, als op zijn/haar omgeving. In de eerste plaats natuurlijk de partner en kinderen.

Hoe gaat u met de ziekte om, als u het zelf heeft? Wat betekent het voor u? Hoe verandert uw zelfbeeld als de ziekte uw persoonlijkheid aantast?

En hoe gaat u ermee om als de ziekte uw naaste treft? Wat betekent het als u uw partner of vader/moeder niet meer herkent door karakterverandering?

Wat kan Alzheimer ons leren over onszelf en de ander?

Veel mensen die met Alzheimer te maken krijgen, stellen zichzelf die vraag. Online hebben enkelen daarover geschreven. Een mooi relaas vinden we op overpeinzende.nl, geschreven door Katinka Hesselink.

alzheimer

ALZHEIMER

Hesselink schrijft (geparafraseerd) het volgende:

Belangrijk is om iemand met Alzheimer te accepteren zoals hij/zij met de ziekte is. En niet vast te blijven houden aan het beeld dat u van hem/haar heeft vóór de ziekte.

Als u dat kan, kan de ziekte ook kansen opleveren. Bijvoorbeeld werken aan dingen in de relatie die niet goed zaten. Juist omdat het denken minder in de weg zit, openen zich nieuwe wegen.

En natuurlijk – hoewel dit meer voor de hand ligt –: ga bewust om met je eigen emoties. Ze mogen er zijn. Omgaan met een Alzheimer-patiënt draait niet alleen om ‘zakelijke’ verzorging. Je neemt jezelf als mens mee.

Geef elkaar dus de ruimte – zowel patiënt als naaste. En grijp de situatie ook aan voor een ontdekkingstocht. Eén die leidt tot nieuwe inzichten over uzelf, én over de ander. Waaruit onverwachte, mooie dingen in de relatie kunnen ontstaan.

Alzheimer kan niemand alleen aan

Als iemand in uw omgeving Alzheimer heeft, komt er een moment waarop u de situatie niet meer alleen aankunt. Uiteindelijk wordt uw taak als mantelzorger te zwaar. Zowel fysiek als emotioneel/spiritueel. Dan is het goed om te weten dat u thuis hulp in kunt schakelen, bijvoorbeeld 24 uurs zorg.

Wilt u hierover eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op met onze zorgcoördinator (020 63 66 847). Samen bespreken jullie de mogelijkheden – nu en in de toekomst.

Neem contact op:

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *