Wat is de levensverwachting van een Alzheimer-patiënt?

Een patiënt met de ziekte van Alzheimer heeft een kortere levensverwachting dan mensen zonder Alzheimer. Vanaf het vaststellen van vroege Alzheimer zijn de statistieken als volgt:

  • De levensverwachting loopt uiteen van 3 tot 20 jaar
  • Gemiddeld is de levensverwachting 8 tot 10 jaar
  • Slechts 3 procent is na 14 jaar nog in leven

Deze cijfers zijn continu in beweging. De behandelmethodes staan immers niet stil. Hoe meer men de ziekte weet te vertragen (door nieuwe medicijnen, bijvoorbeeld), hoe hoger de levensverwachting zal worden.

Op dit moment is Alzheimer nog ongeneeslijk. Wie weet verandert dit in de toekomst. Tot die tijd hebben patiënten met Alzheimer-dementie nog een (veel) kortere levensverwachting.

Wat is de doodsoorzaak bij Alzheimer?

Alzheimer is dan wel een ongeneeslijke ziekte, het is géén dodelijke ziekte. Het zijn de gevolgen die Alzheimer met zich meebrengt waaraan patiënten vroegtijdig sterven. Zo ‘vergeet’ de patiënt dat hij/zij moet eten in een late fase van Alzheimer. Daardoor ligt ondervoeding op de loer. Evenals verminderde weerstand. Ook ontstaan er uiteindelijk grote problemen met slikken. Die kunnen leiden tot levensbedreigende longontsteking. Een ander gevaar ontstaat doordat vergevorderde Alzheimer-patiënten bedlegerig worden. Daardoor kunnen bijvoorbeeld bloedklonters ontstaan. Of infecties. Alzheimer-patiënten lopen ook een groter risico op vallen, met alle gevolgen van dien. Kortom: hoe goed de zorg ook is om de levensverwachting bij Alzheimer te verlengen, complicaties zijn op den duur onvermijdelijk.

Thuiszorg, Alzheimer en levensverwachting…

Onze particuliere thuiszorg is erop gericht de kwaliteit van leven van Alzheimer-patiënten zo hoog mogelijk te houden. Oók in latere stadia. Ook wanneer de levensverwachting nog maar kort is. Daarnaast is het doel om het voor de mantelzorger makkelijker te maken. Zeker in de eindstadia is intensieve, gespecialiseerde 24-uurs zorg nodig. Dat redt geen mantelzorger alleen.

Heeft u (vroege) Alzheimer? Of gaat het om uw naaste? Neem contact op met onze zorgcoördinator (020 63 66 847). Dan bespreken jullie vrijblijvend de situatie. En bepalen wat nodig is. Nu en in de toekomst.

Neem contact op:

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*