Wat is de oorzaak van de ziekte van Alzheimer?

Er is nog maar bitter weinig bekend over de (belangrijkste) oorzaak van Alzheimer. Laat staan dementie in het algemeen. Op dementie.nl staat te lezen dat het ontstaan van Alzheimer te maken zou kunnen hebben met eiwitten. En wel 2 soorten: ‘Beta-amyloïde’ (plaques) en ‘tau-eiwitten’. Maar wat heeft u aan die informatie? Uw onderliggende vraag is hoogstwaarschijnlijk: ‘Wat zijn oorzaken waar ik zélf invloed op heb?’ Want u wilt Alzheimer voorkomen. Nogmaals: harde, bewezen 1-op-1 oorzaken van Alzheimer zijn nog niet gevonden. Maar er is wel aantoonbaar verband tussen uw gezondheid en levensstijl en het ontstaan van (vroege) Alzheimer.

Heeft mijn gezondheid en levensstijl Alzheimer invloed op Alzheimer?

Hieronder bespreken we kort de aspecten van een levensstijl die tot Alzheimer kunnen leiden. Maar let op: hoe groot de invloed is van ieder aspect, is nog niet duidelijk.

Voeding

Ongezonde voeding leidt tot overgewicht. Overgewicht lijkt een connectie te hebben met Alzheimer. Hetzelfde geldt voor een hoge bloeddruk. Ook die wordt vaak veroorzaakt door ongezonde voeding.

Dus het heeft wel degelijk zin om gezond(er) te eten. (Natuurlijk niet alleen om Alzheimer te voorkomen.)

Depressie

Depressie en andere psychische klachten worden in verband gebracht met Alzheimer. Maar let op: ze kunnen ook slechts tijdelijk tot vergeetachtigheid leiden.

Stress

Ook voor stress geldt dat de relatie met Alzheimer niet helemaal duidelijk is. Maar het blijkt wel degelijk een factor bij veel mensen die dementie ontwikkelen.

Stress heeft vaak te maken met een (te) drukke levensstijl. Hier heeft u dus zelf invloed op.

Roken

Roken is voor uw hele lichaam slecht. Dus ook voor uw hersenen. De precieze relatie met Alzheimer is wederom onduidelijk. Maar het verband is er.

De meeste rokers willen stoppen. Als u rookt, u waarschijnlijk ook. Nu heeft u een extra reden: minder risico lopen op Alzheimer.

Te weinig bewegen en hersengymnastiek

Uw hersenen hebben stimulatie nodig. Hoe meer prikkels, hoe kleiner de kans op geheugenproblemen. En dementie.

Zorg dus dat u in beweging blijft. Door te wandelen of te sporten bijvoorbeeld. En daag uw hersenen uit. Met puzzels, raadsels, etc. Hoe maakt niet zo veel uit. Zolang u maar actief blijft. Geestelijk én lichamelijk.

Vermoedt u Alzheimer, bij uzelf of een naaste?

Blijf daar niet mee zitten. Maak uw zorgen bespreekbaar. Zo kunt u er op tijd mee leren omgaan. Stichting Alzheimer heeft ook een brochure gemaakt. Daarin leest u of u zich zorgen moet maken. Blijkt het inderdaad Alzheimer te zijn? En komt het tot het punt dat u thuis hulp nodig hebt? Dan is het goed om te weten dat er heel veel mogelijk is. Zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Wilt u daar eens vrijblijvend over praten? Dan kunt u contact opnemen met onze zorgcoördinator: bel 020 63 66 847 .

Neem contact op:

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *