Alzheimer en dementie: wat is het verschil?

Nee. ‘Dementie’ is de verzamelnaam voor ziektes die de hersenen aantasten. (De ziekte van) ‘Alzheimer’ is één van de vormen van dementie. Andere vormen van dementie zijn: vasculaire dementie, lewy body dementie, frontotemporale dementie en semantische dementie. In totaal zijn er zo’n 50 verschillende vormen van dementie.

Waarom denken veel mensen dat Alzheimer en dementie hetzelfde zijn?

Het is goed verklaarbaar waarom velen denken dat Alzheimer gelijk is aan dementie:

Alzheimer is veruit de meestvoorkomende – en dus bekendste – vorm van dementie. Zo’n tweederde van alle dementiepatiënten heeft Alzheimer.

Niet zo vreemd dus, dat vaak gedacht wordt dat Alzheimer en dementie hetzelfde zijn.

Wat is precies het verschil tussen Alzheimer en vasculaire dementie?

Het verschil tussen Alzheimer en vasculaire dementie is vooral medisch. Qua uitkomst en symptomen lijken alle vormen van dementie erg op elkaar:

  • Vergeetachtigheid
  • Problemen met spreken en taal
  • Gedrags- en karakterveranderingen
  • Simpele, alledaagse activiteiten worden steeds moeilijker
  • Besef van tijd en plek is steeds minder
  • Steeds onrustiger worden
  • ‘Zien’ wordt moeilijker
  • Spullen kwijtraken en/of op vreemde plekken leggen
  • Inschattingsvermogen wordt slechter
  • Steeds meer terugtrekken

Dit is slechts een kleine greep uit de problemen waar een dementiepatiënt mee te maken kan krijgen. Andere zijn bijvoorbeeld spierzwakte, stemmingswisselingen, concentratieproblemen, incontinentie, ongepast gedrag, slikproblemen, etc.

Eén ding dat alle vormen van dementie helaas gemeen hebben: ze zijn vooralsnog ongeneeslijk. Gelukkig wordt er wel veel onderzoek gedaan, met name naar Alzheimer. Dus hopelijk verandert dit in de toekomst.

Vermoedt u Alzheimer of een andere vorm van dementie?

Bent u bang dat u of uw naaste Alzheimer heeft? Of een andere vorm van dementie? Blijf daar niet mee zitten. Maak uw zorgen bespreekbaar. Zo kunt u er op tijd mee leren omgaan.

En komt het tot het punt dat u thuis hulp nodig hebt? Dan is het goed om te weten dat er heel veel mogelijk is. Wilt u daar eens vrijblijvend over praten? Dan kunt u contact opnemen met onze zorgcoördinator: bel 020 63 66 847