Is een delier gevaarlijk?

Is een delier gevaarlijk? Het korte antwoord is: ja. Dan is de vraag: hóe gevaarlijk is een delier? Daarover gaat dit artikel. We beantwoorden ook de prangende vraag: wat zijn de gevolgen van een delier? Is een delier bijvoorbeeld dodelijk?

Hoe gevaarlijk is een delier?

Hoe gevaarlijk een delirium is, hangt af van de omstandigheden. Ouderen die weinig andere aandoeningen hebben, kunnen een delier redelijk ongeschonden doorkomen.

Maar voor niemand is een delier gevaarlijker, dan voor kwetsbare ouderen. Oftewel: ouderen die al te maken hebben met één of meerdere aandoeningen, bijvoorbeeld dementie of kanker.

Een delier krijgen tijdens een ziekenhuisopname is ook erg gevaarlijk. Dat kan grote gevolgen hebben voor het herstel, en zelfs de levensverwachting.

Is een delier dodelijk?

Nee, een delier is op zichzelf niet dodelijk. Het is vooral de combinatie met de omstandigheden die kunnen bijdragen aan het voortijdig overlijden van degene die een delier krijgt. Lees daar meer over hieronder.

Gevolgen van een delier

Risico’s door onrust en desoriëntatie
Een delier is een vaak plotselinge staat van verwardheid (lees verder: Wat is een delier?). Veel mensen worden daardoor onrustig, met gevoelens van angst en soms zelfs agressie. Daarnaast is sprake van desoriëntatie: iemand weet niet meer goed waar hij/zij is, laat staan welke dag of tijd het is.

Het is vanzelfsprekend dat dit gevaarlijk kan zijn als iemand alleen is. De persoon kan zichzelf per ongeluk iets aandoen. Maar ook als er anderen zijn, kan degene die het delier heeft, iemand onbedoeld verwonden.

delier

Gevolgen bij een ziekenhuisopname
Een delier ontstaat vaak wanneer een oudere opgenomen wordt in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld door een narcose of infectie. Als dit gebeurt, kan dat grote gevolgen hebben:

  • Langer ziekenhuisverblijf
  • Grotere kans op dementie
  • Grotere afhankelijkheid van hulp ná de opname
  • Groter risico op voortijdig overlijden

Wat dat laatste betreft: uit cijfers blijkt dat 25% van de ouderen die in het ziekenhuis een delier kregen, binnen 1 jaar overlijden. (Bron: nursing.nl)

Verder lezen: Gevolgen van een delier bij ouderen

Heeft u of iemand in uw omgeving een delier gehad?

Heeft u een delier gehad, al dan niet tijdens een ziekenhuisopname? Of kent u iemand voor wie dit geldt? Win dan advies in: hoe gevaarlijk is het delier in dit geval?

Vaak is een delier een belangrijk teken dat er hulp nodig is. Dat kan voor een deel van de dag zijn, maar ook dag en nacht. Via particuliere thuiszorg regelt u dat iemand veilig thuis kan blijven wonen, terwijl u zelf de regie houdt. Wilt u hierover vrijblijvend van gedachten wisselen met onze zorgcoördinator? Bel dan 020 63 66 847.

Auteur: redactie Zuster Jansen