Gevolgen van een delier bij ouderen

Wat zijn de gevolgen van een delier bij ouderen? Hieronder sommen we ze op, verdeeld in lichamelijke en sociale gevolgen.

Natuurlijk verschillen de gevolgen per persoon. Maar één ding is duidelijk: de risico’s na een delier zijn groot voor ouderen.

Lichamelijke gevolgen

De lichamelijke gevolgen van een delier hangen deels af van de omstandigheden. Maar bijna altijd zijn die gevolgen er, en duidelijk merkbaar. Hierdoor is er vaak ook (thuis)zorg nodig, soms permanent.

Algemene gevolgen van een delier:

  • Concentratieproblemen
  • Geheugenverlies
  • Grotere kans op dementie
  • Slaapproblemen
  • Somberheid

Let op: dit zijn mogelijke gevolgen. Hoewel ze vaak voorkomen, hoeven deze gevolgen niet op te treden. We kunnen ons goed voorstellen dat u zich hier zorgen over maakt. Daarom is het altijd een goed idee om hierover met uw huisarts te praten.

In principe hoeven het ook geen blijvende gevolgen te zijn; concentratie- en geheugenproblemen, slaapproblemen en somberheid, deze problemen kunnen binnen enkele maanden verdwijnen.

Maar duren de problemen langer dan 2 tot 3 maanden? Dan is er misschien sprake van blijvende schade, wat bijvoorbeeld kan leiden tot dementie. Ga dan sowieso naar uw (huis)arts en/of andere zorgverleners.

Gevolgen van een delier bij dementie:

  • Snellere achteruitgang

Had degene met het delier al dementie? Dan is de kans groot dat de ontwikkeling hiervan versnelt. Helaas komt deze combinatie vaak voor, omdat dementie zelf vaak een grote rol speelt in het ontstaan van een delier.

Gevolgen van een delier tijdens een ziekenhuisopname:

  • Langer verblijf in het ziekenhuis
  • Groter risico op overlijden

De gevolgen van een delier in het ziekenhuis (bijvoorbeeld na een operatie of op de IC) zijn vaak heel ernstig. Zowel op korte als op lange termijn.

Het risico op alle hiervoor genoemde gevolgen is extra groot in het ziekenhuis. Maar het grootste risico is op voortijdig overlijden. Sterker nog: 25% van de patiënten die een delier krijgen in het ziekenhuis, overlijden binnen 1 jaar. (Bron: nursing.nl)

Sociale gevolgen

De sociale gevolgen na een delier kunnen ook groot zijn.

Minder sociale contacten

Over het algemeen hebben ouderen na een delier meer moeite met hun dagelijkse bezigheden. Daardoor kunnen ze zich ook minder goed redden.

Dat heeft ook sociaal z’n weerslag. Als het bijvoorbeeld minder makkelijk wordt om het huis uit te gaan (voor boodschappen, om familie te bezoeken, etc.), komt de oudere ook minder onder de mensen. Dan ligt bijvoorbeeld eenzaamheid op de loer.

Angst en schuld

Daarnaast kunnen ouderen zich soms het delier herinneren. Dat heeft ook vaak sociale effecten. Angst voor een volgend delier (of voor de oorzaken ervan) bijvoorbeeld. Soms ook een schuldgevoel over het gedrag tijdens het delier.

Verder lezen

De gevolgen van een langdurig delier zijn groter dan een kortdurend delier. Ook daarom is het belangrijk om het zo snel mogelijk te ontdekken. Juist dat kan lastig zijn.

Lees daarom ook onze andere artikelen, die je hierbij kunnen helpen:

Maakt u zich zorgen om de gevolgen van een delier?

Het moge duidelijk zijn: een delier is gevaarlijk. De gevolgen kunnen groot zijn. Zo groot, dat er zorg nodig is. Gelukkig hoeft het niet te betekenen dat de oudere moet verhuizen naar bijvoorbeeld een verpleeghuis.

Via particuliere thuiszorg regelt u dat iemand veilig thuis kan blijven wonen, terwijl u zelf de regie houdt. Wilt u hierover vrijblijvend van gedachten wisselen met onze zorgcoördinator? Bel dan 020 63 66 847.

Auteur: redactie Zuster Jansen