Mantelzorgers laten miljoenen aan waardering liggen

Er is veel te doen om de waardering die mantelzorgers van de gemeente krijgen. Mantelzorgers krijgen van de gemeente een bepaalde vergoeding voor de dienst die zij hun naasten verlenen. Deze vergoeding wordt geuit als mantelzorgwaardering. Per gemeente bestaan er sterke verschillen in mantelzorgwaardering. Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers slecht geïnformeerd zijn over de grootte van de mantelzorgwaardering. Gezamenlijk laten mantelzorgers miljoenen euro’s aan waardering liggen.

Jaarlijks hebben veel mantelzorgers recht op een door de gemeente zelf ingevulde mantelzorgwaardering. Mantelzorgers kunnen deze waardering jaarlijks aanvragen bij het wmo-loket van de gemeente waar de persoon die verzorging ontvangt woonachtig is. Deze mantelzorgwaardering kan bestaan uit een geldbedrag, een dagje uit of een tegoedbon.

Gemeenten gaan uit van niet-geclaimd budget

De mantelzorgwaardering wordt door gemeenten vergoed vanuit het jaarlijkse mantelzorgbudget. De hoogte van de lokale mantelzorgbudgetten laat echter zien dat in geen enkele gemeente alle mantelzorgers beroep doen op zijn of haar mantelzorgwaardering. De beschikbare vergoeding loopt in sommige gemeenten op tot 200 euro.

Als iedere geregistreerde mantelzorger de waardering op zou vragen, ontstaat er een tekort van 227% op het totale mantelzorgbudget. Andere gemeenten waar weinig beroep wordt gedaan op het mantelzorgbudget zijn onder andere  Blaricum en Gooise Meren.

Grote verschillen in mantelzorgwaardering

De verschillen in Nederland omtrent de wettelijk bepaalde mantelzorgwaardering zijn zeer groot. Waar de ene gemeente een waardering van 200 euro per mantelzorger ter beschikking stelt, kan men bij de andere gemeente een waardebon van 50 euro ontvangen. Toch laten mantelzorgers de vergoeding, ongeacht de hoogte vaak liggen.

Meeste waardering blijft liggen in Eindhoven

Als iedere mantelzorger de mantelzorgwaardering ophaalt waar hij recht op heeft, dan ontstaan er vaak grote tekorten op de begroting van het mantelzorg budget. Om die reden stellen veel gemeenten een maximum bedrag in. Wanneer dit maximum wordt bereikt, komen nieuwe mantelzorgers niet meer in aanmerking voor een vergoeding.

In dit scenario zou de gemeente Eindhoven met het grootste tekort kampen, namelijk zo’n 9 miljoen euro. Andere gemeenten die in dit geval met een begrotingstekort zouden kampen zijn Almere (7,5 miljoen), Nijmegen (6,5 miljoen) en Amersfoort (5,9 miljoen). Onder deze gemeenten heeft alleen Nijmegen geen limiet in het budget opgesteld.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

Voor mantelzorgers van gemeenten die een limiet hebben ingesteld op de mantelzorgwaardering is het verstandig om zich zo snel mogelijk bij het WMO loket te melden voor de mantelzorgwaardering. In deze gemeenten geldt immers een ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ principe.

Mantelzorgers die zich te laat bij het WMO loket melden lopen het risico dat de beschikbare vergoeding zijn limiet al heeft bereikt. Zij blijven dus met lege handen staan.

Meeste budget voor mantelzorgers in Amsterdam

Amsterdam is de gemeente met het hoogste mantelzorgbudget. In 2017 had de gemeente een mantelzorgbudget van zo’n 6,5 miljoen euro. Mantelzorgers krijgen hier een vergoeding in de vorm van een VVV bon ter waarde van 20 euro. Amsterdam wordt gevolgd door Rotterdam, wat in 2017 een budget had van zo’n 6,1 miljoen euro. Hier heeft men onder andere recht op een OV pas en een tegoedbon met een totale waarde van 60 euro.

De gemeente Den Haag heeft een mantelzorgbudget van 4,4 miljoen euro. Mantelzorgers hebben hier recht op 100 euro credits in de mantelzorg webshop.