Ondersteuning voor mantelzorgers: wat is er mogelijk?

Bent u mantelzorger en kunt u wel wat ondersteuning gebruiken? Of vraagt u zich af wat mantelzorgondersteuning precies is; welke vormen er zijn? In dit artikel zetten we de mogelijkheden voor u op een rij.

Waarom mantelzorgondersteuning?

Het doel van mantelzorgondersteuning is vooral preventief: om overbelasting te voorkomen. Veel mantelzorgers vragen te veel van zichzelf; zo’n 17% is overbelast.

Voor bij zwaardere vormen van mantelzorg is ondersteuning belangrijk: bijvoorbeeld bij zorg voor iemand met dementie of na een cva (beroerte). Of bij mantelzorg in de palliatieve fase. Daarnaast kunnen oudere en allochtone mantelzorgers vaak extra hulp gebruiken.

Vormen van mantelzorgondersteuning

Het aanbod is groter dan u denkt. Bijvoorbeeld vanuit de gemeente (Wmo), of zelfs financiële ondersteuning.

Mantelzorgondersteuning vanuit de Wmo

Het uitgangspunt van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Mantelzorg speelt daarbij een grote rol. Uw gemeente voert de Wmo uit. Via hen kunt u het volgende regelen:

 • Huishoudelijke hulp, om uw taak te verlichten
 • Hulp op maat, als u zelf onvoldoende redzaam bent
 • Respijtzorg (vervangende hulp), zodat u tijdelijk niet hoeft te zorgen
 • Lotgenotencontact, om ervaringen te delen en tips uit te wisselen

Natuurlijk hangt het van uw situatie af of hij aanspraak kan maken op deze vormen van ondersteuning. Vraag dus aan uw gemeente wat zij voor u kunnen betekenen!

Financiële ondersteuning

Als mantelzorger kunt u te maken krijgen met flink wat extra kosten. Er zijn verschillende mogelijkheden om die lasten te verlichten.

Vergoedingen door de verzekering

Ook bij verzekeraars is er steeds meer aandacht voor mantelzorg. De verzekering van degene voor wie u zorgt, kan ondersteuning en hulpmiddelen regelen. Bijvoorbeeld:

 • Bedden, aangepast meubilair, matrassen tegen doorliggen
 • Loophulpmiddelen voor langdurig gebruik (6 maanden of langer)
 • Ondersteuning door een adviseur
 • Cursussen op het gebied van mantelzorg
 • Respijtzorg in de vorm van tijdelijke opvang, begeleiding of verpleging van de zorgvrager in een zorghotel of hersteloord
 • Opvang thuis bij vakantie of ziekenhuisopname van de mantelzorger
 • Ledenvoordeel en kortingen bij een thuiswinkel

Per verzekeraar verschillen de mogelijkheden. Bel dus met de zorgverzekeraar en vraag naar de mogelijkheden. U kunt ook kijken op Zorgwijzer.nl. Daar vindt u een overzicht van mantelzorgvergoedingen in 2017, per zorgverzekeraar en soort verzekering.

Dubbele kinderbijslag via de Sociale Verzekeringsbank

Zorgt u voor thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben? Dan kunt u daarvoor dubbele kinderbijslag krijgen. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie. (Dit is de vervanger van de Tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen (TOG).)

Zorgkosten van uw belasting aftrekken

Kosten die u voor mantelzorg maakt, kunt u soms aftrekken van de belasting. U betaalt dan minder. Of u krijgt zelfs geld terug! Vraag een belastingadviseur om advies.

Gratis meereizen in het openbaar vervoer (OV-begeleiderskaart)

Verzorgt u iemand die niet meer zelfstand met het OV kan reizen? Bijvoorbeeld door een handicap. Dan kan hij/zij een gratis OV-begeleiderskaart voor u aanvragen bij Argonaut. U reist dan kosteloos mee in treinen, metro’s, trams en bussen.

Online platforms en apps

Het internet biedt verschillende platforms om uw mantelzorgtaken te verlichten. Er zijn zelfs speciale apps voor u gemaakt. Bijvoorbeeld een app om makkelijker te communiceren en zorgtaken eenvoudig te (ver)delen. Zo verkleint u het risico op overbelasting. Bij het Expertisecentrum Mantelzorg vindt u een prachtig overzicht van de mogelijkheden.

Professionele ondersteuning vanuit Zuster Jansen

Komt u in aanmerking voor respijtzorg (vervangende zorg)? Dan kunt u die bij ons regelen. Bijvoorbeeld door vervangende 12- of 24-uurszorg. Dan verlichten wij uw taak door professionele, verpleegkundige ondersteuning. Sowieso voorzien we u graag van advies over uw mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning. U kunt ons altijd bellen op 020-6366837.