Oorzaak van Fibromyalgie

Is de oorzaak van fibromyalgie al ontdekt? Nee, althans nog niet met zekerheid. Onderzoek heeft wel een aantal mogelijke verklaringen gevonden. Die zijn in hoofdlijnen op te delen in psychisch, lichamelijk en voeding.

In dit artikel bespreken we de meest waarschijnlijke oorzaken per categorie.

Psychisch

  • Hooggevoeligheid voor prikkels van buitenaf
  • Perfectionisme
  • Prestatiedrang
  • Laag zelfbeeld

Bovenstaande oorzaken kunnen stress veroorzaken. Normaal gaat uw lichaam dit tegen door bepaalde hormonen vrij te laten. Bij fibromyalgie gebeurt dit niet en blijft uw lichaam in de ‘stress-stand’ staan.

Doordat emotionele factoren een grote rol lijken te spelen, wordt wekedelenreuma door veel mensen afgedaan als iets wat ‘tussen de oren’ zit. Maar luister hier dus niet naar! Uw lichaam gaat anders met de prikkels om, dát is het verschil. Aanstellerij is het niet.

Dan zijn er ook nog websites die een ‘spirituele’ verklaring geven. Die luidt ongeveer zo: “je denkt veel te ‘moeten’ doen om ‘goed’ te zijn, je voelt je een martelaar, je wordt overweldigd ; gebrek aan liefde voor jezelf.” (bron: prinsss.nl)

Deze beschrijving sluit goed aan bij bovengenoemde psychische oorzaken. Maar let op: meer onderzoek is nodig om met zekerheid te kunnen zeggen in hoe zwaar deze factoren meewegen bij fibromyalgie.

Lichamelijk

  • Verstoorde bloedstroom
  • Darminfecties
  • Verzwakt immuunsysteem
  • Schimmelinfecties
  • Overbelasting van de lever door giftige stoffen

Veroorzaken bovengenoemde aandoeningen fibromyalgie, of zijn het symptomen die een gevolg zijn van de ziekte? (Veel) meer onderzoek is nodig om hier uitsluitsel over te geven. Zeker is in ieder geval dat ze vaak voorkomen bij wekedelenreuma.

Voeding

Volgens velen speelt voeding een belangrijke rol bij fibromyalgie. Maar is het er een oorzaak van, of heeft het vooral invloed op de (hevigheid van de) symptomen van de ziekte?

Aangezien er nog geen duidelijkheid bestaat over de oorzaken, is ook deze vraag lastig te beantwoorden. Slechte voeding zou tot ontstekingen kunnen leiden, die fibromyalgie kunnen veroorzaken. Maar of dit ook echt zo is?

In het algemeen kun je natuurlijk stellen dat gezonde voeding altijd belangrijk is. Wie slecht eet, heeft een groter risico op talloze aandoeningen en ziektes.

Erfelijkheid

Fibromyalgie lijkt bij sommige families vaker voor te komen. Erfelijkheid zou dus ook een rol kunnen spelen.

Verder lezen over de erfelijkheid van fibromyalgie…

Thuiszorg

Kunt u hulp thuis goed gebruiken door fibromyalgie of een andere vorm van reuma? Onze zorgcoördinator staat altijd klaar om u van vrijblijvend advies te voorzien. Bel: <tel.nr.>.