Wat zijn de symptomen van een parkinsonisme?

De symptomen van een parkinsonisme zijn:

 • Trager bewegen
 • Minder ver kunnen bewegen
 • Minder beweging van uw gezichtsspieren
 • Stijvere ledematen (armen en benen)
 • Bevende handen
 • Moeite met lopen
 • Moeite met fietsen
 • Moeite met fijne motoriek
 • Depressie
 • Angst
 • Lusteloosheid
 • Moeite met denken
 • Geheugenproblemen
 • Verwardheid
 • Psychose
 • Moeite met de stoelgang en plassen
 • Verslikken
 • Kwijlen
 • Rusteloosheid
 • Slaapproblemen

Deze klachten zijn gelijk aan de ziekte van Parkinson. Er is wel een verschil in het verloop: meestal zijn de symptomen van een parkinsonisme sneller ernstiger. Er is ook minder aan te doen: medicijnen tegen Parkinson werken niet of nauwelijks bij een parkinsonisme.

Hieronder gaan we wat dieper in op de symptomen.

Wat is een parkinsonisme?

Een parkinsonisme is een ziekte die erg lijkt op de ziekte van Parkinson. Vooral in het begin zijn de klachten zo goed als gelijk. Het verschil is dat een parkinsonisme een sneller verloop kent: de symptomen worden al snel ernstig. Dat heeft er mede mee te maken dat behandeling niet of nauwelijks mogelijk is.

Lichamelijke symptomen

Trager bewegen

Een parkinsonisme tast hersencellen aan die beweging aansturen. Daardoor kunt u trager gaan bewegen. Zo begint de ziekte meestal.

Minder ver kunnen bewegen

U kunt merken dat u ook minder ver kunt bewegen. U kunt bijvoorbeeld uw armen minder ver zwaaien. Of uw benen minder wijd uit elkaar zetten.

Minder beweging van uw gezichtsspieren

Ook spieren in uw gezicht kunnen bij een parkinsonisme aangetast worden. Als dat gebeurt, zijn emoties minder goed te lezen op uw gezicht. Dit noemen ze ook wel een ‘gezichtsmasker’.

Stijvere ledematen (armen en benen)

Uw spieren kunnen ook veel stijver worden. U kunt uw armen en benen dan (veel) minder soepel bewegen.

Bevende handen

Van Parkinson is trillen en beven één van de meest voorkomende en bekendste kenmerken. Zo is het ook met parkinsonismen: u kunt al snel last krijgen van bevende handen.

Moeite met lopen en fietsen

Hoe minder goed u controle heeft over uw spieren, hoe meer moeite u kunt krijgen met alledaagse bewegingen als lopen en fietsen.

U kunt meer gaan wankelen, bijvoorbeeld. Of moeite krijgen met afremmen, zowel bij het lopen als fietsen.

Dat betekent dus ook dat uw balans verslechtert. Dat is gevaarlijk, omdat uw dan meer kans hebt op vallen.

Moeite met fijne motoriek

Niet alleen grove motoriek is lastiger. Ook uw fijne motoriek kan achteruit gaan. Dat merkt u met name als u iets wilt schrijven. Dan gaat u bijvoorbeeld heel klein en/of slordig schrijven.

Moeite met de stoelgang en plassen

Verstopping en moeite met plassen zijn eveneens 2 symptomen die zowel bij een parkinsonisme als de ziekte van Parkinson horen. Omdat uw hersenen uw lichaam steeds minder kunnen aansturen, ontstaan ook dit soort problemen.

Verslikken

Ook de spieren die u bij het slikken gebruikt, kunnen minder goed gaan werken. Dan verslikt u zich opeens vaker dan voorheen. Zeker in een later stadium kan dit erg gevaarlijk zijn, omdat het ook verstikkingsgevaar met zich meebrengt.

Kwijlen

Als u minder controle heeft over de spieren in en rond uw mond, kunt u ongewild meer gaan kwijlen.

Cognitieve symptomen

Depressie

Bij parkinsonismen horen ook psychische problemen. Die komen wel vaak pas later dan de motorische. Eén van die klachten is depressie. Of neerslachtige gevoelens die uiteindelijk tot een depressie kunnen leiden.

Angst

Naast depressie kan ook angst de kop opsteken. U voelt zich angstig voor zaken waar u vroeger niet over nadacht. Bijvoorbeeld angst voor de toekomst, of bang zijn om te vallen door de problemen met beweging.

Lusteloosheid

Depressie en angst veroorzaken ook een gevoel van nergens zin in hebben. Hoewel dit gevoel ook op zichzelf kan staan bij een parkinsonisme.

Moeite met denken en onthouden, verwardheid

Een parkinsonisme kan – net als de ziekte van Parkinson – leiden tot dementie. Bij een parkinsonisme kan dat zelfs sneller gaan. U ontwikkelt dan klachten als geheugenverlies, in de war zijn en steeds moeilijker kunnen nadenken.

Psychose

Mensen met een parkinsonisme kunnen ook dingen zien en horen die er niet zijn. Dat noemen we een psychose.

Rusteloosheid en slaapproblemen

Deze verschijnselen gaan vaak hand in hand: u valt overdag vaak in slaap, terwijl u dan ’s nachts vaak wakker wordt en niet meer kunt slapen. Daarbij kunt u zich erg onrustig voelen: u woelt en draait veel, heeft onrustige benen, voelt krampen, etc.

Heeft u of uw naaste te maken met een parkinsonisme?

Dan is de kans groot dat u binnenkort (meer) zorg nodig heeft. Wij kunnen het u op korte termijn zo comfortabel mogelijk maken. Zo kunt u ook zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Dankzij onze hulp kunnen we ook mantelzorgers ontlasten, voor wie de hulp vroeg of laat te zwaar wordt.

Bekijk ons aanbod