Valangst bij ouderen

Valangst komt bij ouderen vaak voor. Met name bij mensen die al eens gevallen zijn (63% van alle 65-plussers). We spreken van valangst wanneer u blijvend bang bent om te vallen.

Juist door de angst, loopt u meer kans om (nogmaals) te vallen. Dat komt doordat u

 1. verkrampt, waardoor u onnatuurlijker beweegt;
 2. minder gaat bewegen, waardoor uw lichaam zwakker wordt.

Het is daarom belangrijk om er niet mee te blijven zitten.

In dit artikel bespreken we de symptomen van valangst (zodat u het kunt herkennen). En vervolgens hoe u valangst kunt tegengaan (zodat u ook de kans op vallen verkleint).

Psychische symptomen

Angst zit uiteraard tussen uw oren. Dit uit zich in bepaalde emoties, gedrag en gedachten:

 • Als u denkt risico te lopen, raakt u in paniek
 • U vermijdt situaties waarin u zou kunnen vallen (zoals buiten lopen, aankleden, etc.)
 • U vraagt mensen om u heen u te helpen bij situaties waarin u bang bent te vallen
 • U gebruikt hulpmiddelen in situaties waarin u bang bent te vallen (zoals een rollator of stok)
 • U schat de kans dat u valt veel hoger in dan die in werkelijkheid is
 • U overdrijft de gevolgen van een val dan die in werkelijkheid zijn
 • U verkrampt, waardoor u anders gaat bewegen (zoals gekunsteld lopen)

Door deze gedachten en gedragingen kunt u in een neerwaartse spiraal komen: uw angst leidt tot meer angst. Waardoor de kans dat u valt ook weer groter wordt.

Lichamelijke symptomen

Angst uit zich ook lichamelijk. Bijvoorbeeld:

 • U wordt ‘week’ in de benen of knieën
 • U krijgt hartkloppingen
 • Uw wordt snel duizelig
 • U ervaart benauwdheid en druk op uw borst
 • U gaat letterlijk beven van angst
 • U krijgt een droge mond
 • U gaat zweten
 • U voelt koude rillingen

Herkent u zowel de psychische als lichamelijke symptomen? Dan heeft u in meer of mindere mate valangst. Gelukkig kunt u daar wel iets tegen doen.

Valangst

Valangst tegengaan

De oplossingen lijken eenvoudig. Maar zijn juist lastig als u valangst heeft. Toch is het belangrijk dat u actie onderneemt:

Praat erover
Krop uw valangst niet op. Praat met uw naasten erover. Of bezoek een professional. Met bepaalde vormen van gedragstherapie kunt u beter met uw angsten omgaan.

Hoe dan ook: alleen al uw angst uiten verlicht de last op uw schouders.

Ga juist méér bewegen
Het is eigenlijk heel logisch: als u minder beweegt, wordt uw lichaam zwakker. En dus is de kans dat u valt groter. Als u juist méér beweegt, wordt uw lichaam sterker. Waardoor de kans dat u valt kleiner wordt.

Het beste is om een fysio- en/of ergotherapeut in te schakelen. Die kan gericht met u oefenen om sterker te worden en de kans op vallen te verkleinen.

Praten en bewegen: die combinatie leidt snel tot minder angst, een sterker lichaam en meer zelfvertrouwen.

Omgaan met valangst bij Zuster Jansen

Bij Zuster Jansen hebben we gerichte aandacht voor valangst en valpreventie. Heeft u valangst en wilt u hier iets mee? Bijvoorbeeld tijdelijk 24-uurs zorg inzetten? Bel vrijblijvend met onze adviseur (020 63 66 837). Zij kan u er meer over vertellen.

Auteur: redactie Zuster Jansen