Verloop van de ziekte van Parkinson

Particuliere thuiszorg van Zuster Jansen kan een oplossing zijn wanneer u de ziekte van Parkinson heeft en uw mantelzorger overbelast is. Kies dan voor 24-uurs zorg of zorg overdag.

U heeft Parkinson (of u vermoedt dit). Dus u maakt zich zorgen: hoe verloopt de ziekte?

Wat kunt u verwachten? Welke symptomen? Gaat Parkinson altijd gepaard met dementie? Kunt u thuis blijven wonen, of moet u straks naar een verzorgingshuis?

En hoe snel gaat het eigenlijk allemaal?

Op al deze vragen geven we antwoord in dit artikel.

Parkinson: een progressieve ziekte

Parkinson is ‘progressief’. Dat wil zeggen dat de ziekte heel langzaam – sluipend – begint en steeds ernstiger wordt.

De beginnende symptomen hoeven niet perse op Parkinson te wijzen. Daarom is het ook zo lastig om Parkinson vroeg te ontdekken. De diagnose wordt soms pas jaren ná de eerste verschijnselen gesteld. Dit zegt direct iets over de snelheid van het verloop (zie verderop in dit artikel).

Na verloop van tijd krijgt u meer symptomen, die steeds heviger optreden. De impact op uw dagelijks leven is steeds groter.

Snelheid van het verloop van Parkinson

Hoe snel Parkinson verergert, is moeilijk te zeggen. Dit is bij ieder mens anders. Wel is het in de regel een ‘langzaam’ proces van jaren (hoewel het voor uw gevoel waarschijnlijk altijd te snel zal gaan).

Weet in ieder geval dat behandeling (onder andere met medicijnen) een groot verschil maakt. Het is mogelijk om de symptomen zo lang mogelijk te beheersen.

Verloop van Parkinson-dementie

Als u Parkinson heeft, wil dat niet perse zeggen dat u ook dementie krijgt. Toch is dit bij veel mensen wel het geval.

Ook dit verschijnsel begint heel geleidelijk: u krijgt bijvoorbeeld moeite met denken, herinneren, concentratie, taal of waarnemen. Wees ook bedacht op hallucinaties: die kunnen een vroege aankondiging zijn van Parkinson-dementie.

In de loop der jaren wordt ook Parkinson-dementie ernstiger.

Grote gevolgen voor uw dagelijks leven

Hoe geleidelijk Parkinson ook begint, en ook al heeft het ziektebeeld een verloop van jaren, Parkinson heeft een steeds grotere impact op uw dagelijks leven.

Echter, dankzij medicatie, therapie (bijvoorbeeld fysiotherapie) en thuiszorg kunt u hoogstwaarschijnlijk gewoon thuis blijven wonen. Dit kan in een laat stadium wel veranderen:

Als de ziekte te ver gevorderd is, kan het voor uw eigen veiligheid beter zijn te verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Bijvoorbeeld omdat uw balans zo verstoord is, dat u vaak valt. Of als de dementie (te) ernstige vormen aanneemt. Soms kan 24 uurs zorg worden ingezet om opname in een verpleeghuis te voorkomen.

Vermoedt u Parkinson?

Herkent u beginnende symptomen? Maakt u zich zorgen? Bespreek dit dan met uw huisarts.

Heeft u Parkinson en wordt zelfstandig wonen lastiger? U kunt met ons altijd vrijblijvend contact opnemen. Dan bespreken we de mogelijkheden.

Neem contact op:

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *