Delier: acute verwardheid

Wat is een delier, wie krijgt het en hoe moet u ermee omgaan? Dat leggen we uit in dit artikel. Een delier is een stoornis, waarbij een acute verwarring ontstaat. De hersenen hebben op dat moment namelijk moeite met het samenvoegen van alle prikkels tot een logisch beeld van de werkelijkheid. Wanneer iemand te maken krijgt met een delier, gaat dit vaak gepaard met enorme angst, onrust en zelfs hallucinaties. Delier komt vaak voor bij ouderen, maar precieze cijfers zijn nog onbekend. In ieder geval geldt: hoe ouder iemand is, hoe hoger het risico op een delier. Mensen met een delier worden ook wel delirant of delirante patiënten genoemd.

Hoe ontstaat een delier?

De verwardheid die ontstaat bij een delier is meestal tijdelijk. Het kan echter ook veranderen in een chronische vorm, wanneer de onderliggende oorzaak niet te behandelen is. Mogelijke oorzaken van een delier kunnen zijn:

 • Overmatig medicijngebruik of verkeerde combinatie van medicijnen
 • Het stoppen met medicijnen
 • Uitdroging
 • Hersenletsel dat in het verleden is opgelopen
 • Kanker
 • Ondervoeding
 • Koorts
 • De terminale fase

Dit zijn slechts voorbeelden, er kunnen nog veel meer oorzaken zijn. Bovendien zijn er ook omstandigheden die de kans op een delier vergroten, zoals een gebrek aan slaap, verblijf in een vreemde omgeving of andere angstige gevoelens en onrust. In veel gevallen is er sprake van een combinatie van factoren die zorgt dat het risico op een delier groter is.

De symptomen

Wat is een delier symptoom dat vaker voorkomt? Een delier herkent u onder andere aan de snel optredende verwardheid. Iemand kan volledig gedesoriënteerd raken als gaat om tijd en plaats, maar ook om personen. Deze desoriëntatie kan ook verergeren en hallucinaties met zich meebrengen. Andere symptomen kunnen zijn:

 • Moeite hebben met concentratie
 • Geïrriteerd, gespannen of angstig zijn
 • Friemelen en plukken aan kleding etc. (onrust)
 • Slecht of verminderd kortetermijngeheugen

In de meeste gevallen verergeren de symptomen van een delier ‘s avonds en ‘s nachts, waardoor slapen niet zo goed gaat. Mensen die leiden aan deliers weten dan vaak overdag niet meer wat er de vorige avond of nacht is gebeurd. Sowieso kan de persoon vergeetachtig zijn, niet onthouden wat er gezegd wordt en misschien moeilijk aanspreekbaar zijn.

Naar de polikliniek

In meerdere ziekenhuizen is er een speciale polikliniek waar mensen terechtkunnen die lijden aan deliers. Er wordt dan gekeken of de delier zelf het probleem is, of dat er een onderliggende oorzaak is die behandeld kan worden. Soms worden ondersteunende maatregelen geadviseerd om het dagelijkse leven gemakkelijker te maken. Denk aan het ophangen van een klok, om het besef van tijd te verbeteren. Ook foto’s en vertrouwde voorwerken, een bril of gehoorapparaat kunnen ervoor zorgen dat de symptomen verminderen.

Particuliere thuiszorg bij delier

De zorgverleners van Zuster Jansen kunnen in zeer uiteenlopende gevallen de juiste particuliere thuiszorg bieden. Ook als er bij mensen sprake is van (aanhoudende) verwardheid, kan er een beroep worden gedaan op onze hulp. Wij staan op zeer korte termijn al voor u en uw naasten klaar, waar u ook woont in Nederland.

Heeft u zelf regelmatig te maken met een delier, of betreft het iemand in uw omgeving? Of heeft u last van ‘aanvallen’ die sterk lijken op de omschrijving van een delier? Laat u dan onderzoeken, zodat erger kan worden voorkomen en de juiste diagnose kan worden gesteld. Wilt u meer weten over ouderengeneeskunde? Lees dan ook de andere artikelen in de Leefwijzer van Zuster Jansen.

Onderwerpen

error: