Langer thuis wonen leidt tot zorg mijden bij dementie

Voor ouderen is het heerlijk dat zij tegenwoordig langer thuis kunnen blijven wonen. Er komen steeds meer hulpvormen en technologische oplossingen die dit mogelijk maken. Maar nu blijkt dat aan langer thuis wonen een belangrijk nadeel kleeft:

Mensen met beginnende dementie worden minder snel opgemerkt. Terwijl een vroege diagnose juist zo belangrijk is: hoe eerder de dementie aan het licht komt, hoe eerder passende behandeling kan starten.

Waarom ouderen soms zorg mijden

Onlangs legde Tara Koenders, expert dementie van Zorg voor Beter, op BNR nieuwsradio uit hoe het komt dat ouderen met dementie vaak zorg mijden:

“Kosten voorkomen kan een rol spelen. Of ze willen hun manier van leven niet aanpassen. Daarnaast heerst er in bepaalde culturen nog een taboe op dementie. Ook zie je dat hun familie denkt dat ze het zelf op kunnen lossen, met mantelzorg.

Zorg mijden past dan ook in het ziektebeeld van dementie. Dat maakt het, zo erkent Koenders, ingewikkeld. Ook sociaal werker Sjef van der Klein kwam hierover aan het woord bij BNR: “Mensen hebben geen zin in het stempel dementie. Want dan word je vreemd aangekeken. En je doet direct sociaal niet meer mee. Daardoor stellen ze naar de huisarts gaan uit. Dat moet veranderen.”

Wat natuurlijk ook meespeelt, is gebrek aan kennis van dementie: “Veel mensen denken dat vergeetachtigheid gewoon bij de ouderdom hoort.” Tot slot stipt Koenders aan de communicatie beter kan: “Dat doen we nu vaak via geschreven tekst. Zo bereiken we niet iedereen.”

Vroege behandeling van dementie is belangrijk

Nu duurt het gemiddeld 14 maanden voordat de dementie ontdekt wordt bij ouderen. Dat moet sneller, vindt Koenders: “Er zijn medicijnen die het proces kunnen vertragen.” Zo heeft een oudere langer kwaliteit van leven.

Bovendien is hulp en ondersteuning bij dementie pas mogelijk bij een diagnose. “Vaak wordt in het begin nog gedacht dat de symptomen een gevolg zijn van bijwerkingen van medicijnen. Of dat depressie en stress de oorzaken zijn.”

Wat is nodig om zorg mijden te doorbreken?

Het is belangrijk dat men goede kennis heeft van dementie: wat zijn de vroege symptomen? Hoe is het verloop van dementie? Wat is er wel of niet mogelijk voor de cliënt? Welke hulp is er wanneer nodig? Etc.

Meer kennis helpt ook om het sociale stigma te doorbreken, dat aan dementie kleeft.

Dat moet eraan bijdragen dat men sneller naar de huisarts gaat. Koenders: “Hij is degene die het gesprek voert als er mogelijk meer aan de hand is. Wanneer de diagnose gesteld is, komt de casemanager dementie in beeld, de zorgverlener die de persoon met dementie en zijn naasten tijdens het hele proces begeleidt.”

Onlangs is er ook een nieuwe richtlijn gekomen, voor het beter signaleren en omgaan met zorgmijding. Daarin staat ook een stappenplan. Zo krijgen zorgverleners praktische informatie en tips om zorgmijders tóch naar de hulp te begeleiden die zij nodig hebben.

Heeft of krijgt u te maken met dementie?

Weet dan dat u via particuliere thuiszorg altijd op de hulp kunt rekenen die nodig is.

Bekijk ons zorgaanbod >