Wet zorg en dwang in de thuiszorg

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Daarin staat dat gedwongen zorg ook in de thuiszorg toegepast mag worden. Wat betekent dat voor cliënten én zorgverleners?

Lees verder

Wat zijn voorbeelden van somatische zorg?

‘Somatische zorg’ is de term voor hulp die gegeven wordt bij ‘chronische lichamelijke ziektes’. Voorbeelden van deze ziektes zijn Parkinson, reuma of COPD. Somatische zorg wordt ook wel kortweg ‘somatiek’ genoemd. ‘Somatiek’ betekent ook letterlijk ‘lichamelijk’ en is het tegengestelde van ‘psychisch’.

Lees verder

Minder vaak terminaal verklaring nodig voor palliatieve terminale zorg

Patiënten waarbij de laatste levensfase aanbreekt, krijgen palliatieve terminale zorg. Met de “laatste levensfase” wordt bedoeld dat de patiënt, naar verwachting, niet meer langer dan drie maanden te leven heeft. De arts legt deze levensverwachting vast in een terminaliteitsverklaring. Echter, het blijkt dat deze manier van werken patiëntonvriendelijk is en onnodige administratieve werkzaamheden oplevert. Daarnaast kunnen artsen nooit met zekerheid zeggen of de levensverwachting korter is dan drie maanden.

Lees verder

Onderzoek toont aan; slimme zorg thuis wordt positief ervaren

Het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) heeft onderzoek gedaan naar het inzetten van “slimme zorg thuis” voor mensen met hartfalen of COPD. Dit zou een mogelijke oplossing kunnen zijn voor de toenemende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt. Er werden door de opdrachtgever (Ministerie van VWS) vijf ziekenhuisafdelingen geselecteerd die gespecialiseerd zijn in longgeneeskunde of cardiologie en voorlopen op het gebied van slimme zorg innovaties.

Lees verder

Ondervoeding bij ouderen

De cijfers liegen er niet om: ondervoeding bij ouderen is een groot landelijk probleem. Het percentage cliënten dat ondervoed is, is:

  • in verpleeghuizen/verzorgingshuizen: 10-15%
  • in ziekenhuizen: 15-25%
  • in de thuiszorg: 15-30%
  • bij zelfstandig thuiswonende ouderen: 7%

Wat houdt ondervoeding precies in? Wat zijn hier de oorzaken van? En wat de gevolgen? Daar geven wij antwoord op. Ook op de vraag hoe je ondervoeding bij ouderen herkent en kunt behandelen of voorkomen.

Lees verder

7 voorbeelden van meetinstrumenten in de zorg

In de zorg wordt van alles gemeten. Daarvoor zijn verschillende soorten meetinstrumenten. Welke zijn dat zoal? We geven 7 voorbeelden.

Maar eerst: wat ís een meetinstrument precies, en waarom worden die zoveel gebruikt in de zorg?

Wat zijn meetinstrumenten in de zorg?

Elk meetinstrument is gemaakt om iets specifieks te meten. Bijvoorbeeld of een patiënt ondervoed is. Of dementie heeft. Dat is natuurlijk van grote betekenis: want zo weet de zorgverlener welke zorg nodig is. Daarnaast wordt regelmatig de kwaliteit van de zorg gemeten. Om die te bewaken, en waar dat mogelijk is te verbeteren.

De gegevens worden ook verzameld en gebruikt voor onderzoek. Zo krijgen we een goed beeld van de zorg(behoefte) in Nederland.

Voorbeelden van meetinstrumenten zijn vragenlijsten, checklists en posters.

Lees verder

Voorbeelden van hulpmiddelen in de thuiszorg in 2019

In de thuiszorg gebruiken wij, maar ook cliënten, allerlei hulpmiddelen. Dat kunnen ‘ouderwetse’ hulpmiddelen zijn zoals steunkousen. Maar ook hele technologische en innovatieve. Welke zijn er zoal in de thuiszorg? We geven in dit artikel enkele voorbeelden.

Wat zijn hulpmiddelen in de zorg?

Hulpmiddelen in de thuiszorg hebben allemaal hetzelfde doel: zorgen dat mensen zo gezond mogelijk blijven, en tegelijkertijd zo zelfstandig mogelijk. Zodat ze met behulp van thuiszorg zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En dus niet naar een verzorgingshuis hoeven. Gezien de druk op de zorg, zijn deze ontwikkelingen belangrijk. Dat is waarom er continu gewerkt wordt aan nieuwe hulpmiddelen.

Lees verder

5 voorbeelden van innovaties in de thuiszorg in 2019

5 voorbeelden van innovaties in de thuiszorg in 2019

De thuiszorg innoveert. Continu. En dat is ook hard nodig. Ontwikkelingen zoals de vergrijzing en personeelstekort vergroten de noodzaak om nieuwe dingen te bedenken. Zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. En minder hulp nodig hebben.

Wij gingen op zoek naar 5 veelbelovende innovaties in de thuiszorg. Sommige zijn in 2019 al beschikbaar. Andere zijn nog volop in ontwikkeling.

Lees verder

7 voorbeelden van domotica in de thuiszorg

Gebruik van domotica wordt in de zorg steeds gewoner. Nu al zijn er vele verschillende soorten toepassingen te vinden. Enkele interessante vormen van die domotica hebben we hier voor je verzameld. Zo krijg je een goed beeld van de mogelijkheden.

Lees verder

Ervaringen als ZZP’er in de zorg

Je denkt erover als ZZP’er in de zorg te werken. Maar doe je daar wel goed aan? Het is fijn om ervaringen van anderen te lezen. Welke voordelen ervaren zij? En welke nadelen?

We hebben een aantal ervaringen voor je verzameld. En gesorteerd op categorie:

  • Over meer geld verdienen
  • Over vrijheid om te werken waar en wanneer je wilt
  • Over het werk zelf
  • Over ondernemer zijn

Lees verder

Wat is domotica in de zorg?

De definitie van de domotica is: huisautomatisering. Oftewel: elektronische processen in en om uw woning, die uw woongemak en -veiligheid verhogen. Toegepast voor de zorg gaat het in principe om hetzelfde. Maar dan om de kwaliteit van zorgverlening te verhogen, en het zorg verlenen zelf te vergemakkelijken.

Lees verder

Wat is domotica in de zorg? | Betekenis & Definitie

Domotica betekent zoveel als ‘huisautomatisering’. Oftewel: slimme elektronica in uw huis, die uw leven makkelijker maakt. Domotica kan ook ingezet worden voor uw zorgbehoeftes. Met als doel dat u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld door zorg op afstand.

Lees verder

Wat is het uurloon van een zzp’er in de zorg?

Het ‘juiste’ tarief bepaal je helemaal zelf. Of dat nu 20 of 120 euro per uur is. Je bent immers ondernemer. En ondernemers ‘laten’ niet bepalen hoeveel ze verdienen. Je zet jezelf in de markt. Concurreert met anderen. En zorgt zo zelf voor een goede omzet. Inderdaad: was het maar zo simpel. In de praktijk heb je te maken met bemiddelingsbureaus. Die zeggen meestal ‘nee’ als je meer vraagt dan wat zij bieden. En wat nu als je jezelf ‘uit de markt prijst’? Om daarmee om te gaan, moet je eerst de juiste mindset hebben.

Lees verder

Hoe word je zzp’er in de zorg?

Een praktisch stappenplan

Dus, jij wilt starten als zzp’er in de zorg. Misschien eerst nog naast je vaste baan. Dan zoek je eerst antwoord op de vraag: ‘wat heb je nodig en wat moet je doen om te beginnen?’. We geven je een vliegende stap met ons praktische stappenplan.

Lees verder