Waarom eHealth in de zorg?

Bij eHealth wordt technologie ingezet om de gezondheid van mensen te verbeteren, én om de gezondheidszorg als geheel te ondersteunen. Er komen steeds meer toepassingen. Waarom is dat? En wat kan eHealth voor u betekenen? Daarvan krijgt u een beeld door dit artikel.

Wat is eHealth in de zorg eigenlijk? | Betekenis

eHealth hoort bij de zorg van nu. De betekenis voor patiënten/cliënten en zorgverleners kan nauwelijks onderschat worden. Mensen krijgen meer controle over hun eigen gezondheid, kunnen langer zelfstandig blijven, en de taak van zorgverleners wordt lichter. Kortom: er zijn veel voordelen.

Lees verder: Wat is eHealth?

5 voorbeelden van eHealth-toepassingen

eHealth in de acute zorg (spoedzorg)

eHealth-toepassingen kunnen een grote rol spelen bij acute zorg. Die kunnen namelijk heel snel informatie geven – zowel aan patiënten als zorgverleners – over wat er aan de hand is, welke zorg nodig is en hoe hoog de nood precies is.

Kortom: dankzij eHealth krijgen patiënten nog sneller de juiste zorg als elke seconde telt.

eHealth in de palliatieve zorg

In de palliatieve zorg kan eHealth een grote rol spelen bij de afstemming tussen zorgverleners. Dat kan met een digitale portal, waarin alle betrokkenen de zorg registreren. Via de portal kunnen ze die vervolgens bespreken. De wensen van de patiënt worden beter in kaart gebracht. En op toekomstige behoeftes wordt beter ingespeeld.

eHealth voor zorg op afstand

Dankzij (video)chat hoeven zorgverleners niet perse naar een cliënt toe. Denk aan programma’s als Skype en Facetime. De kwaliteit van gesprekken via internet wordt steeds beter.

Overigens vervangt deze hulp op afstand de normale persoonlijke bezoekjes niet. Het is een aanvulling erop.

eHealth in de langdurige zorg

Bij langdurige zorg speelt eHealth ook een steeds grotere rol. Een voorbeeld is de inzet van iPads bij ouderenzorg. Via die iPads kunnen ouderen met hun thuiszorgverlener overleggen, hulp inroepen of zelf online informatie opzoeken.

Zo draagt eHealth bij aan langer zelfstandig kunnen wonen, met zo min mogelijk inmenging van hulpverleners.

eHealth bij de zorgverzekeraar

Ook zorgverzekeraars zien steeds meer de voorbeelden van eHealth. Niet alleen vergoeden ze steeds meer toepassingen. Zelf werken ze ook actief mee aan de ontwikkeling van die toepassingen.

eHealth: kans of risico?

Het is duidelijk: eHealth zal alleen maar meer zichtbaar worden in de zorg. Maar hoe zit het met de risico’s? Want hoe zit het met de privacy? En is de veiligheid nog wel gewaarborgd als er steeds minder mensen betrokken zijn bij de verlening van zorg?

Wees gerust: over deze vragen wordt heel goed nagedacht. Toepassingen worden pas uitgerold als de privacy én veiligheid gewaarborgd is. Er zal vast weleens iets mis gaan, maar dat gebeurt ook – en per saldo veel vaker – bij traditionele zorg die 100% door mensen verleend wordt. eHealth zal de zorg over de hele breedte naar een hoger niveau tillen.

eHealth bij Zuster Jansen

Ook bij Zuster Jansen passen we eHealth toe. En daarin blijven we stappen maken. Wilt u hierover meer advies? Of informatie wat eHealth voor u kan betekenen? Bel vrijblijvend met onze adviseur (020 63 66 837). Hij kan u verder helpen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen