Wat is thuiszorg?

Thuiszorg is hulp aan huis. Hulp in allerlei vormen: bij het huishouden, bij persoonlijke verzorging, in de vorm van begeleiding of verpleging. Thuiszorg is bedoeld voor ouderen die hulp nodig hebben, maar wel thuis willen blijven wonen. En mensen die ziek zijn of een beperking hebben.

Wat is de taak en functie van thuiszorg precies?

Thuiszorg moet ervoor zorgen dat mensen thuis de hulp krijgen die ze nodig hebben. Op welk vlak dit ook is. Als zij die taak goed uitvoeren, betekent dit dat mensen langer (zelfstandig) thuis kunnen wonen.

In die zin vervullen zij een belangrijke functie: de kwaliteit van leven van met name kwetsbare ouderen op een hoog peil houden

Wat is het doel van thuiszorg?

Het doel van thuiszorg is mensen thuis de hulp bieden die zij nodig hebben. Zodat die mensen niet naar bijvoorbeeld een verpleeghuis hoeven.

Wat doet thuiszorg allemaal?

Er is veel wat thuiszorg u kan en mag bieden. Maar wat de hulp precies (voor u) inhoudt? Dat is van tevoren moeilijk te zeggen. Het hangt grotendeels af van uw hulpvraag.

Daarom is het ook moeilijk om een uitputtelijke lijst te geven van alle mogelijke hulpvormen. Toch kunnen we u een redelijk uitgebreid overzicht geven per soort hulp:

Persoonlijke verzorging
Hulp bij:

 • Douchen
 • Opstaan
 • Aankleden
 • Eten
 • Scheren

Verpleging en verzorging

 • Wondverzorging
 • Injecties toedienen
 • Verband verschonen
 • Medicijnen toedienen
 • Stomaverzorging

Hulp in het huishouden

 • Huis schoonmaken
 • Boodschappen doen
 • Eten bereiden
 • De was doen
 • Huisdieren verzorgen

Begeleiding

 • Omgaan met geld
 • Sociale training (hoe gedraagt u zich in bepaalde situaties)
 • Post afhandelen
 • Oefenen met schrijven of rekenen
 • Hulp bij opvoeding

thuiszorg

Welke soorten thuiszorg zijn er?

Er bestaan allerlei vormen van thuiszorg. Hieronder geven we daarvan een korte beschrijving.

Psychiatrische intensieve thuiszorg (PIT)
Deze vorm is bedoeld voor wanneer u kampt met geestelijke aandoeningen als angst, paniek of somberheid. Dan kunt u thuis ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld om structuur in uw dag te krijgen. Of om uw sociale contacten niet te verliezen.

Gespecialiseerde thuiszorg
Deze vorm is bedoeld voor wanneer u (even) de grip kwijt bent op uw dagelijks leven. Het lukt u niet zelf om dit weer terug te krijgen. Bijvoorbeeld door problemen in de opvoeding, door verslaving, door een aandoening of iets anders.

Ambulante thuiszorg
‘Ambulant’ betekent ‘niet plaatsgebonden’. Dus ‘ambulante thuiszorg’ betekent ‘hulp die niet plaatsgebonden is’. Dit geldt per definitie voor thuiszorg.

Palliatieve thuiszorg
Deze vorm is voor wanneer u een ziekte hebt die niet meer genezen kan worden. Bijvoorbeeld kanker of dementie. Met de zorg proberen we het u dan zo gemakkelijk mogelijk te maken; uw kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden.

Terminale thuiszorg
Deze vorm is voor wanneer u nog ongeveer 3 maanden te leven hebt. Dan is de zorg bedoeld om u zo goed mogelijk afscheid te laten nemen van het leven.

Transmurale thuiszorg
Juist is: transmurale zorg. Dit is zorg waarbij verschillende zorgverleners u hulp bieden. Bijvoorbeeld thuiszorg gecombineerd met een huisarts of polikliniek.

Acute thuiszorg
Deze vorm is voor wanneer u plotseling hulp nodig hebt. Om wat voor reden dan ook.

Reguliere thuiszorg
Voor deze vorm van thuiszorg heeft u een indicatie nodig. Daarnaast bepaalt u niet zelf welke zorg u krijgt; dat staat in uw indicatie.

Particuliere thuiszorg
Voor deze vorm van thuiszorg heeft u géén indicatie nodig. Daarentegen betaalt u de zorg zelf. Het voordeel is dat u bij deze vorm zelf bepaalt welke en hoeveel hulp u krijgt.

particuliere thuiszorg

Wat is een thuiszorgwinkel?

Dit is een winkel waar u thuiszorgproducten kun huren, lenen of kopen. Er is er altijd wel eentje bij u in de buurt.

Wat is het verschil tussen thuiszorg en mantelzorg?

Thuiszorg is hulp aan huis door professionele zorgverleners. Die krijgen hier ook voor betaald.

Mantelzorg is hulp die u krijgt van een familielid, vriend, kennis of buurman/-vrouw. Dit is vrijwillige hulp; zij krijgen hier dus niet voor betaald.

Wat is de doelgroep van thuiszorg?

Thuiszorg richt zich op kwetsbare ouderen en mensen met een ziekte of beperking.

Wat is het verschil tussen GGZ en thuiszorg?

GGZ staat voor ‘Geestelijke Gezondheidszorg’. Dit is een soort hulp, net zoals gehandicaptenzorg of ouderenzorg. Thuiszorg is een manier waarop soorten hulp gegeven kan worden. Zo kan GGZ of ouderenzorg thuis, maar ook in een verpleeg- of ziekenhuis gegeven worden.

Wat is een thuiszorgorganisatie?

Een thuiszorgorganisatie is een organisatie die thuiszorg biedt. Er zijn organisaties die reguliere thuiszorg bieden, en particuliere thuiszorg.

Wat is thuiszorgtechnologie?

Thuiszorgtechnologie zijn medische apparaten die u thuis kunt gebruiken. Bijvoorbeeld om een infuus of andere medicatie toe te dienen. Of voor nierdialyse. Er komt steeds meer van dit soort technologie. Daardoor is het steeds makkelijker om thuis te blijven voor allerlei medische handelingen.

Wat is een thuiszorg-indicatie?

Een thuiszorg-indicatie krijgt u van het CIZ. Daarin staat op welke hulp u recht heeft via de Wmo. Met zo’n indicatie krijgt u de beschreven reguliere thuiszorg.

Wat is het verschil tussen thuiszorg en buurtzorg?

Buurtzorg is een vorm van thuiszorg. In deze vorm verlenen kleine teams de thuiszorg in een bepaalde wijk.

Wat is kwaliteitszorg in de thuiszorg?

Kwaliteitszorg beschrijft de eisen waaraan goede thuiszorg moet voldoen. Als een thuiszorgorganisatie hieraan voldoet, krijgt die daarvoor het HKZ-certificaat.

Wat is een thuiszorgbegeleider?

Een thuiszorg-begeleider is een medewerker van een thuiszorgorganisatie, die thuis begeleiding biedt.

Wat is een anamnese in de thuiszorg?

Anamnese betekent dat een verpleegkundige informatie verzamelt over uw ziektegeschiedenis. Die informatie wordt gebruikt om u betere zorg te kunnen verlenen.

Wat betekent thuiszorg in het Engels?

In het Engels is de term voor thuiszorg: home care.

Wilt u thuiszorg op maat?

Zuster Jansen is een particuliere thuiszorgorganisatie. Dat betekent dat u bij ons géén indicatie nodig heeft. En dat u zelf bepaalt welke hulp u krijgt, en hoeveel.

Wilt u hierover vrijblijvend advies? Bel dan met onze adviseur (020 63 66 837). Samen komen jullie er wel uit.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen