Thuiszorg in 2019 en 2020: 7 belangrijke ontwikkelingen

2019 is geweest, 2020 vangt aan. Het afgelopen jaar zijn enkele belangrijke ontwikkelingen in de (thuis)zorg doorgezet. Terwijl er ook nieuwe trends zichtbaar werden voor 2020 en verder. Wij geven een overzicht van de 7 belangrijkste.

1. Implementatie Wet zorg en dwang (Wzd)

Op 1 januari 2020 was het zover: de Wzd werd van kracht. Deze wet stelt strenge eisen aan gedwongen zorg. Het adagium is: ‘Nee, tenzij het echt niet anders kan.’

De wet geldt niet alleen voor instellingen: ook in de thuiszorg is gedwongen zorg – onder strenge voorwaarden – toegestaan. Voor zorg thuis zijn zelfs extra eisen geformuleerd.

De Wzd vervangt de Wet BOPZ. Om de overgang soepel te laten verlopen, is 2020 nog een overgangsjaar.

Verder lezen:

2. Extra geld voor wijkverpleging

In 2018 was het al besloten: vanaf 2019 tot 2022 gaat er 435 miljoen extra naar wijkverpleging. En daarnaast nog eens 5 miljoen voor kwaliteitsverbetering. De inzet van het geld heeft in 2019 al mooie, concrete resultaten opgeleverd. De cliënt merkt dit vooral aan:

  • Betaalbare thuiszorg
  • Groter aanbod van thuiszorg/zorg dichtbij huis
  • Nieuwe, effectieve vormen van zorg, met name eHealth

De professional merkt het met name aan de ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsstandaarden en richtlijnen. Zodat zij beter hun werk kunnen doen. Oftewel: hogere kwaliteit van zorg kunnen verlenen.

Verder lezen:

wijkverpleging

3. Extra geld voor de ouderenzorg

Eveneens in 2018 werd bekendgemaakt dat er het volgende jaar extra geld kwam voor ouderenzorg: tot 3 miljard per jaar.

Concreet wordt het geld geïnvesteerd in onder andere:

De ouderen zelf moeten dankzij de investeringen vooral merken dat er meer tijd en aandacht voor ze is. En dat ze goede zorg krijgen, zowel thuis als in verpleeghuizen.

4. (Nog) meer focus op preventie

Natuurlijk is deze ontwikkelingen al jaren aan de gang. Maar in de ouderenzorg komt er steeds meer de nadruk op. Onder andere doordat het belangrijk is dat ouderen langer zelfstandig blijven.

We hebben het natuurlijk over preventie. Zodat ouderen fitter blijven. En ze dus minder behoefte hebben aan hulp en (intensieve) zorg.

Er zijn in 2019 talloze initiatieven gestart in het kader van preventie. Deze trend zal in 2020 alleen maar doorzetten.

Verder lezen:

5. Meer thuiszorg op maat

‘Persoonsgerichte zorg’, oftewel zorg op maat. Ook in de thuiszorg wordt het aanbod steeds persoonlijker. En dat is belangrijk om ieder individu de beste zorg te verlenen.

Concreet houdt dat in dat de cliënt steeds meer zelf kiest:

  • Welke organisatie hij/zij inschakelt
  • Welke professional de zorg verleent

Bij Zuster Jansen zijn de mogelijkheden hiervoor onbeperkt. Particuliere thuiszorg betekent per definitie zorg op maat: onze cliënten kiezen zelf waar ‘hun’ geld naartoe gaat. Natuurlijk altijd op basis van deskundig advies van onze zorgcoördinator.

Verder lezen: Zorg op maat bij Zuster Jansen

6. Verdere opkomst van eHealth

Technologie in de (thuis)zorg is noodzakelijk: vanwege de personeelstekorten en toenemende vraag naar zorg. Er zijn simpelweg niet genoeg mensen om aan de vraag te voldoen.

Het is dan ook logisch dat de overheid eHealth stimuleert. Overal zie je nieuwe praktische toepassingen van de mogelijkheden die de moderne technologie biedt.

Het allerbelangrijkste is dat een toepassing niet alleen zorgprofessionals ontlast, maar óók tot direct voordeel leidt van de cliënt. We staan nog maar aan het begin wat mogelijk is.

e-health

Verder lezen:

7. Hercertificering Zuster Jansen

In 2019 was het tijd om ons HKZ-certificaat te vernieuwen. ‘HKZ’ staat voor ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’. Wat zegt dit certificaat over ons?

  • Dat we betrouwbaar zijn, dus onze afspraken aan cliënten én medewerkers nakomen
  • Dat we aan de wet en andere regels rondom zorg voldoen
  • Dat we continu werken om onze kwaliteit op peil te houden, én deze te verhogen

We zijn trots dat we ook dit jaar de verlenging weer hebben verdiend. Maar uiteindelijk gaat het ons natuurlijk om wat ú vindt. Daarom meten we continu de tevredenheid van onze klanten. Ook dat helpt ons om onze kwaliteit te verbeteren.

Zuster Jansen gaat dóór in 2020

Wij houden alle ontwikkelingen in de (thuis)zorg goed in de gaten. Met als doel maximaal kansen te benutten voor zowel professionals als onze cliënten.

Heeft u vragen? Bel vrijblijvend met onze adviseur (020 63 66 837). Zij neemt uitgebreid de tijd om u van een antwoord te voorzien.

Auteur: Redactie Zuster Jansen