Preventieve zorg

Om de kosten in de zorgsector terug te dringen wordt er steeds meer aandacht besteed aan preventieve zorg. Preventieve zorg is gericht op het voorkomen van ziekten en calamiteiten. Een groot deel van preventie hebt u zelf in de hand door uw gezondheid te bevorderen en te beschermen. Ook vinden er in de zorgsector allerlei preventieve activiteiten plaats, bijvoorbeeld preventie van hart -en vaatziekten, diabetes of chronische nierschade. Meer algemene acties gericht op preventieve gezondheidszorg zijn het inrichten van rookvrije ruimtes, landelijke publiekscampagnes en ondersteuning in beweegprogramma’s.

Drie niveaus preventieve zorg

Bij preventieve zorg wordt er onderscheid gemaakt tussen drie verschillende niveaus: primaire, secundaire en tertiaire preventie. Bij primaire preventie wordt de nadruk gelegd op het dusdanig voorkomen van een ziekte dat deze geen kans krijgt. Voorbeelden van acties gericht op primaire preventie zijn gezond eten en handen wassen voor het eten (hygiëne). Secundaire preventie legt de nadruk op het vroeg ontdekken van een ziekte of afwijking. Een voorbeeld hiervan is het bevolkingsonderzoek borstkanker, waarbij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar hun borsten kunnen laten controleren op borstkanker. Tertiaire preventie is erop gericht dat een herhaling van de ziekte voorkomt.

Bel direct voor persoonlijk advies

Preventie bij ouderen

Bij mensen boven de 65 jaar speelt preventieve zorg eveneens een grote rol. Deze personen zijn over het algemeen sneller gevat voor ziektes of aandoeningen en zijn lichamelijk kwetsbaarder. Een onderdeel van preventieve gezondheidszorg bij ouderen is controle onderzoek, zoals het meten van de bloeddruk, cholesterol gehalte en gezichtsvermogen. Sommige controle onderzoeken zijn vrijblijvend, anderen zijn alleen mogelijk op verzoek van de arts.

Valpreventie is een apart onderdeel van preventieve zorg. Valpreventie is erop gericht om vallen te voorkomen, door bijvoorbeeld losse kleedjes te verwijderen en handvatten te plaatsen in de buurt van gladde muren, zoals in de badkamer. Voor meer informatie over preventie in de zorg die u zelf kunt toepassen kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Zuster Jansen biedt particuliere thuiszorg, 24-uurs zorg, 12-uurs zorg, 5-uurs zorg in de vorm van blokzorg, nachtzorg en slaapdiensten. De zorg kan op korte termijn worden ingezet.

 

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *