Dementie in de laatste dagen: enkele adviezen

dementie in laatste fase. Zuster Jansen kan 24 uurs zorg bieden

Hoe gaat u met iemand met dementie om in de laatste dagen? Hoe maakt u het hem/haar zo comfortabel mogelijk? En hoe zorgt u ervoor dat u in alle rust afscheid van elkaar kunt nemen?

Die vragen proberen we hieronder te beantwoorden. We hebben geen panklare antwoorden. Maar kunnen u wel adviezen geven, suggesties doen, vanuit onze expertise.

Besef dat er een einde komt aan een lange, intensieve periode

Zodra iemand met dementie/Alzheimer gediagnosticeerd wordt, gaat hij/zij de zogenaamde palliatieve fase in. Oftewel: de fase waarin zorg niet meer gericht is op genezing (want dat is niet meer mogelijk), maar op verzachting of verlichting van zijn/haar klachten.

Vaak wordt gedacht dat het dan ook om de laatste dagen van iemands leven gaan. Maar dat is lang niet altijd zo: de palliatieve fase bij dementie kan wel 6 tot 8 jaar duren.

Dat is dus een lange periode, waarin heel veel is veranderd. Niet alleen in het leven van uw naaste met dementie, ook in uw eigen leven. Veranderingen die bij de meesten gepaard gaan met verdriet, rouw, onzekerheid en angst.

Nu is uw naaste in de terminale fase gekomen: echt de laatste maanden/dagen van zijn/haar leven. Straks is hij/zij er niet meer. Dat betekent dat uw leven ook weer een enorme verandering ondergaat.

U heeft waarschijnlijk veel voor uw naaste met dementie gezorgd. Al jarenlang. Die zorg valt straks weg. Neem alle tijd om dat te beseffen, en om u aan te passen. Niemand kan na zo’n lange, intensieve periode direct weer door met het eigen leven.

Praat er zo veel mogelijk over met uw naasten. Zoek professionele, psychologische hulp als u daar behoefte aan heeft. Zodat u niet vastloopt.

Maak het uw naaste zo gemakkelijk mogelijk

Het laatste stadium van dementie is voor uw naaste moeilijk. Hij/zij begrijpt niet meer wat er gebeurt. Dat zorgt vaak voor veel onrust. Bovendien kan hij/zij last hebben van heftige emoties als angst, of fysieke pijn.

Zorgprofessionals met deskundigheid in dementie kunnen daarbij een wereld van verschil maken. Zij weten precies wat ze moeten doen om het uw naaste zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Doe een beroep op hen! Dat kan ook vanuit de particuliere thuiszorg: dan huurt u zelf een deskundige in.

Wanneer uw naaste comfortabel is, of geen last heeft van onrust omdat hij/zij verdoofd is, kunt u ook afscheid nemen in een zo rustig mogelijke omgeving.

Maak het uzelf zo gemakkelijk mogelijk

Het is prettig als de laatste dagen van uw naaste ook voor u zo rustig mogelijk verlopen. Zodat u afscheid kunt nemen op de manier die u wilt. Als u dan alleen maar bezig bent met mantelzorg, kan dat misschien niet.

Misschien wilt u juist de zorg in de laatste dagen. Omdat dat voor u de beste manier is om waardig afscheid te nemen van uw naaste. In dat geval kunt u dit advies natuurlijk totaal negeren.

Desalniettemin: denk erover na hoe u afscheid wilt nemen. En wat u daarbij nodig heeft. Schakel hulp in als u dat nodig heeft.

Particuliere thuiszorg bij dementie

Zuster Jansen is een particuliere thuiszorgorganisatie. Bij ons kunt u precies de hulp inroepen die u zoekt tijdens de laatste dagen van uw naaste met dementie.

Bekijk ons aanbod

 

 

Typische ouderdomsziektes

Vermoedt u dat u een ouderdomsziekte hebt? Heeft u last van bepaalde klachten die op zo’n ziekte kunnen duiden, maar weet u dat niet zeker? Of misschien gaat het om uw partner?

Dit geeft veel onzekerheid. Daarom helpen we u graag op weg. Hieronder vindt u informatie over verschillende ouderdomsziektes.

Uiteraard is het beste advies dat we kunnen geven: ga naar uw huisarts als u klachten heeft. Hij/zij kan u onderzoeken, geruststellen of doorverwijzen als dat nodig is.

Lees verder

Terminale fase herkennen

Terminale fase herkennen. Zuster Jansen biedt ook terminale thuiszorg en palliatieve zorg.

Hoe herkent u de terminale fase? Er zijn verschillende signalen, die we hieronder benoemen.

Gaat het om uzelf, of om uw naaste? Weet dan dat u er niet alleen voor staat, of hóeft te staan. Na het benoemen van de kenmerken, en een korte uitleg over wat de terminale fase precies ís, geven we u enkele tips voor deze laatste levensfase in iemands leven.

Lees verder

Euthanasie bij dementie

Euthanasie bij dementie lees meer over de thuiszorg mogelijkheden van Zuster Jansen

Is euthanasie bij dementie mogelijk? Wat zegt de wetgeving daarover? En wat moet u regelen om dit mogelijk te máken?

Hieronder vindt u alle antwoorden op uw vragen.

Lees verder

Opvliegers bij ouderen

Opvliegers bij ouderen

Kunnen opvliegers op oudere leeftijd nog steeds voorkomen? Het antwoord is: ja. Veel vrouwen hebben tot lang ná de overgang nog last van opvliegers.

En opvallend: ook mannen kunnen op latere leeftijd last hebben van opvliegers.

Erg vervelend, natuurlijk. De vraag is: hoe komt het? En is er eigenlijk iets aan te doen? Omdat de oorzaken verschillen, bespreken we vrouwen en mannen hieronder apart.

Lees verder

Vallen bij ouderen: oorzaken, gevolgen en voorkomen

Ouderen vallen vaker naarmate zij ouder worden. Met name kwetsbare ouderen (met ziektes en/of aandoeningen) vallen sneller. Uit de cijfers blijkt zelfs dat er ieder jaar steeds meer valincidenten zijn.

Wat zijn de oorzaken? Welke gevolgen heeft vallen? En hoe kunnen we het voorkomen? In dit artikel zetten we het op een rij. Eerst de cijfers:

Lees verder

Onderzoek: Mantelzorgparkeervergunningen per gemeente

“Mantelzorgparkeervergunning is niet overal vanzelfsprekend”

Mantelzorgers hebben soms te maken met extra kosten. Denk hierbij aan de parkeerkosten wanneer de zorgbehoevende in een zone met betaald parkeren woont. Gelukkig hebben veel gemeenten een speciale mantelzorgparkeervergunning waarmee mantelzorgers voordeliger of zelfs helemaal gratis kunnen parkeren in de buurt van de zorgbehoevende.

Per gemeente blijken de kosten voor deze parkeerregelingen echter sterk te verschillen. Zuster Jansen bracht dit in kaart en onderzocht hierbij 131 gemeenten die een betaald parkeren regeling hanteren in (delen van) de gemeente.

Parkeerregeling mantelzorger verschilt per gemeente

Van de 131 onderzochte gemeenten met betaald parkeren, blijken 56 gemeenten een speciale mantelzorgparkeerregeling te hebben (43 procent). Het verschilt echter per gemeente hoe de regeling precies is vormgegeven. Zo kunnen mantelzorgers in 14 gemeenten gratis parkeren in de buurt van de zorgbehoevende. In de overige 37 gemeenten geldt een kortingstarief. Bij 5 gemeenten is het niet direct duidelijk welke parkeerregelingen er gelden voor mantelzorgers.

Opvallend: in het noorden van het land wordt het minst vaak een mantelzorgvergunning aangeboden in de gemeenten waar betaald parkeren geldt.

Kosten parkeren

Wanneer een gemeente een parkeerregeling heeft opgezet voor mantelzorgers, komt het vaak voor dat de mantelzorger alsnog een bepaald tarief moet betalen. Van de onderzochte gemeenten met betaald parkeren, hanteren 37 gemeenten een kortingstarief als parkeerregeling voor mantelzorgers. Afgezien van 3 onderzochte gemeenten waar eenmalig een bedrag betaald moet worden voor een mantelzorgparkeervergunning, moeten mantelzorgers, uitgaande van het landelijk gemiddelde van 10 uur mantelzorg per week (bron: CBS), gemiddeld maandelijks €6,89 voor parkeerkosten neerleggen.

De kosten verschillen sterk per gemeente. Zo hoeft men in Zevenaar maar €1,25 per maand te betalen aan parkeerkosten. Mantelzorgers in Utrecht zijn gemiddeld €43,- per maand kwijt voor hetzelfde aantal uur parkeren, al is dit wel een korting van 75% ten opzichte van het reguliere tarief.

Het onderstaande kaartje geeft een overzicht weer van de onderzochte gemeenten die speciale kortingstarieven voor mantelzorgers hanteren binnen betaald parkeerzones. Ook waar mantelzorgers gratis kunnen parkeren of eenmalig een bedrag moeten betalen.

In de gemeente Haarlem, Roermond en Arnhem, geldt een mantelzorgregeling waarbij de mantelzorger gratis extra uren bovenop een bezoekersvergunning kan krijgen, waarmee gratis geparkeerd kan worden.

Ook in Alphen aan de Rijn (€20,40) en Amsterdam (€12,69) betaalt men veel als mantelzorger. Binnen de gemeenten Enkhuizen, Zoetermeer en Den Haag moet voor een mantelzorgparkeervergunning eenmalig een vast bedrag worden betaald.

Duurste en voordeligste regelingen

Bekijk ook de duurste en voordeligste gemeenten waar wel een regeling is getroffen voor mantelzorgers om te kunnen parkeren, maar alsnog wel een deel moeten betalen voor het betaald parkeren. Let wel: in gemeenten waar wel betaald parkeren geldt, maar geen regelingen zijn voor mantelzorgers, kunnen de parkeerkosten mogelijk nog hoger uitvallen. In 14 Nederlandse gemeenten kunnen mantelzorgers juist gratis parkeren.

Onderzoeksmethode

In dit onderzoek is er gekeken naar de parkeerregelingen voor mantelzorgers per gemeente, in de 131 gemeenten met één of meer betaald parkeerzones.

Binnen deze gemeenten is er op basis van informatie op gemeentewebsites gekeken of er een parkeerregeling bestaat voor mantelzorgers, waarbij onderscheid is gemaakt tussen parkeren met korting voor mantelzorgers, of gratis parkeren voor mantelzorgers.

Binnen de gemeenten met betaald parkeren én een speciale parkeerregeling voor mantelzorgers zijn de gemiddelde kosten per maand berekend. Voor de kostenberekeningen is uitgegaan van 10 uur zorg per week, 40 uur per maand. Volgens cijfers van het CBS is dit afgerond de gemiddelde hoeveelheid mantelzorg per week. Voor gemeenten die tarieven per dag rekenen, is uitgegaan van gemiddeld 3 dagen mantelzorg per week.

Als er kosten per jaar worden gerekend voor een mantelzorgvergunning, is dit teruggerekend naar de kosten per maand voor de mantelzorger. Bij de berekening van de kosten per maand is voor gemeenten met verschillende zonetarieven het gemiddelde genomen.

In de gemeenten Arnhem, Haarlem en Roermond is een verplichte bezoekersvergunning nodig om een mantelzorgvergunning aan te kunnen vragen. Met die mantelzorgvergunning kan de mantelzorger wel gratis of voor bepaald aantal uur gratis parkeren. De kosten zijn in principe hier niet voor de mantelzorger, maar voor diegene die de bezoekersvergunning voor zijn/haar adres aanvraagt. De parkeerkosten voor deze gemeenten zijn daarom ook bestempeld als ‘Betaald parkeren; gratis voor mantelzorgers”.

Auteur: Redactie Zuster Jansen

Ondervoeding bij ouderen met dementie

Een veelvoorkomend probleem: ouderen met dementie lijden vaak aan ondervoeding. Dat komt omdat ze om verschillende redenen slecht eten. Daarmee bedoelen: óf te weinig, óf (te) ongezond.

Hieronder bespreken we de oorzaken. En we geven adviezen om ondervoeding te voorkomen.

Lees verder

Beginnende symptomen van Parkinson

Wat zijn beginnende symptomen van de ziekte van Parkinson? Hoe begint het? De ziekte in een vroeg stadium herkennen is moeilijk. Vaak blijkt pas achteraf – soms jaren later – dat bepaalde klachten beginnende verschijnselen van Parkinson waren.

Maar áls u de eerste kenmerken (her)kent, des te beter; des te sneller kunt u dit aangeven bij uw huisarts. En de beginnende symptomen zo goed en lang mogelijk beteugelen.

Lees verder

Is de ziekte van Parkinson erfelijk bepaald?

Is de ziekte van Parkinson erfelijk bepaald of niet? Daarnaar wordt veel erfelijkheidsonderzoek gedaan. Daaruit kunnen we een voorzichtige conclusie trekken:

Op erfelijkheid.nl staat dat “zowel omgevingsfactoren als erfelijke factoren een rol bij het ontstaan van Parkinson [spelen]. Soms is de ziekte van Parkinson erfelijk.”

Volgens parkinsonfonds.nl is Parkinson “in uitzonderlijke gevallen (minder dan 10%) […] wel erfelijk. Dan komt de ziekte (meerdere keren) in de familie voor. Of een fout in het DNA veroorzaakt de Parkinson.”

In het laatste citaat gaat het echter meer om een aanleg, en minder om erfelijkheid. Het verschil daartussen leggen we hieronder uit.

Lees verder

Oorzaak van de ziekte van Parkinson

De oorzaak van de ziekte van Parkinson is het afsterven van zenuwcellen in de hersenen. Deze cellen produceren dopamine. Een tekort aan dopamine leidt tot de symptomen van Parkinson. Ongeveer wanneer 70% van de zenuwcellen is verdwenen.

Waaróm de cellen afsterven, is echter niet bekend. De uiteindelijke oorzaak van Parkinson is dus nog niet ontdekt. Wel bestaan er theorieën over de risicofactoren: mogelijke oorzaken zouden gif, zware metalen, virussen en bacteriën kunnen zijn. En erfelijkheid kan soms een rol spelen.

(Bron: Parkinsonfonds.nl)

Lees verder

Is alcohol de oorzaak van Parkinson?

Kun je Parkinson krijgen door alcohol? Het antwoord is: nee. Dat wil zeggen: tot op heden is überhaupt nog niet vastgesteld wat precies de oorzaak van Parkinson is. Laat staan dat dit alcohol is.

Wel weten we wat er gebeurt bij Parkinson: bepaalde zenuwcellen in de hersenen sterven af, waardoor iemand drastisch minder dopamine aanmaakt. Zo komt het dat de patiënt steeds minder controle heeft over zijn lichaam: bewegingen, emoties en andere functies. Maar waarom die cellen afsterven, daarover is nog niets bewezen.

Lees verder

Behandeling van een delier bij ouderen

Waaruit bestaat de behandeling van een delier bij ouderen? Die valt uiteen in 3 delen:

  1. Oorzaak van het delier wegnemen (indien mogelijk)
  2. Symptomen van het delier bestrijden
  3. Zorgen voor een veilige omgeving

Lees verder

Is een delier gevaarlijk?

Is een delier gevaarlijk? Het korte antwoord is: ja. Dan is de vraag: hóe gevaarlijk is een delier? Daarover gaat dit artikel. We beantwoorden ook de prangende vraag: wat zijn de gevolgen van een delier? Is een delier bijvoorbeeld dodelijk?

Lees verder