Vasculaire dementie

Zoals u wellicht al weet zijn er diverse vormen van dementie die in meer of mindere mate voorkomen. De ziekte van Alzheimer is een goed voorbeeld van een vorm die veel voorkomt, maar ook vasculaire dementie is één van de meest voorkomende soorten dementie. Bij vasculaire dementie is een storing in de bloedvoorziening in de hersenen de boosdoener. Bij ongeveer 16 procent (bron: Alzheimer Nederland) van de mensen met dementie, is er sprake van een dergelijke verstoring.

Wat zijn zoal de verschijnselen?

De verschijnselen die horen bij vasculaire dementie, kunnen in iedere situatie verschillend zijn. Het hangt er namelijk sterk van af welk gebied in de hersenen precies beschadigd is. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van slechtere concentratie en problemen bij het spreken of handelen. Een ander kenmerk van vasculaire dementie is de combinatie tussen geestelijke achteruitgang en de lichamelijke problemen die ontstaan. De problemen in de hersenen kunnen zorgen voor verlamming of het verlies van gevoel in bepaalde delen van het lichaam.

Bij dementie horen vaak geheugenproblemen, maar als het gaat om vasculaire dementie hoeft hier lang niet altijd sprake van te zijn. Dit lijkt een groot voordeel, maar het heeft ook een keerzijde: mensen met vasculaire dementie hebben lang het besef van ziek zijn, iets wat mensen met bijvoorbeeld Alzheimer niet hebben. Dit besef kan leiden tot een depressie, waar soms intensieve behandeling voor nodig is. Een ander verschil met dementie-vormen zoals de ziekte van Alzheimer is dat het verloop van de ziekte iets anders is. De ziekte van Alzheimer kent een grillig verloop, maar bij vasculaire dementie is het verloop meer trapsgewijs: het begint mild en wordt langzamerhand steeds erger. De symptomen kunnen echter wel toe- of afnemen van dag tot dag.

Het ervaren van de verschijnselen is ook voor familieleden en mantelzorgers erg lastig. Ze vragen zich soms af hoe ze moeten omgaan met bepaalde veranderingen of symptomen, en willen ervoor zorgen dat u ze u zo goed mogelijk opvangen. Voor hen heeft Zuster Jansen een gratis whitepaper ontwikkeld, waarin antwoord wordt gegeven op enkele belangrijke vragen. Deze whitepaper vindt u hier.

Behandeling en zorg

Helaas is er nog geen behandeling voor vasculaire dementie. Veel van de bijkomende verschijnselen zijn wel af te remmen of tegen te gaan, zoals een depressie of angstgevoelens. Natuurlijk zal ook geprobeerd worden eventuele onderliggende oorzaken, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, te behandelen.

Wanneer u zelf te maken krijgt met vasculaire dementie, kan de behoefte aan zorg sterk groeien. Zuster Jansen doet niet alleen veel voor mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer, maar kan ook ondersteuning bieden bij andere vormen van dementie. Hierover leest u natuurlijk meer op onze website. Wilt u meer weten over Alzheimer of dementie, en andere gerelateerde onderwerpen? Bekijk dan de overige artikelen in de Leefwijzer van Zuster Jansen.

Download onze Alzheimer whitepaper

 

Onderwerpen