Jongdementie: symptomen, oorzaken en levensverwachting

Wat is ‘jongdementie’ precies? Het is een vorm van dementie waar je niet vaak over hoort. Vanaf welke leeftijd ben je eigenlijk ‘jongdement’? De definitie is als volgt:

We spreken van ‘jongdementie’ wanneer de eerste symptomen zich vóór je 65ste levensjaar voordoen, en de diagnose vóór die leeftijd is gesteld. Het gaat in de meeste gevallen om Alzheimer of frontotemporale dementie.

Cijfers zijn niet direct voorhanden. Waarschijnlijk gaat het in Nederland om 5.000 tot 15.000 mensen per jaar.

Jongdementie herkennen: de eerste symptomen

De eerste signalen van jongdementie spelen zich af op het gebied van geheugen en gedrag. Wees bedacht op deze tekenen:

 • Afspraken vergeten, steeds hetzelfde vragen, verdwalen
 • Versimpeld taalgebruik, veranderd handschrift, moeite woorden te vinden
 • Problemen met apparatuur en gereedschap gebruiken
 • Gedragsproblemen en karakterverandering, bijvoorbeeld ontremming, desinteresse, koppigheid

Het probleem met bovenstaande verschijnselen is dat ze op jongere leeftijd toegeschreven worden aan andere oorzaken. Bijvoorbeeld een druk leven, problemen binnen het gezin, stress, depressie, etc.

Dat leidt ertoe dat de diagnose vaak laat gesteld wordt. Later dan wanneer de dezelfde kenmerken optreden bij personen boven de 65; boven die leeftijd denkt men snel aan dementie. Onder die leeftijd zoekt men andere oorzaken. Dat zorgt voor veel onbegrip in de omgeving.

Ook de persoon zelf verzet zich vaak. Hij of zij schiet in de ontkenning en weigert hulp te zoeken. Dingen die eerst zo vanzelfsprekend waren, gaan of mogen niet meer. Denk aan autorijden of werken.

Kortom: jongdementie heeft ingrijpende gevolgen voor patiënt en zijn/haar directe omgeving.

Oorzaken van jongdementie

Erfelijkheid lijkt een grote rol te spelen bij jongdementie. Groter dan bij dementie boven de 65 jaar.

Maar er zijn meer oorzaken aan te wijzen: vitaminetekort, onbehandelde diabetes, sommige schildklieraandoeningen en nierfalen.

Ook misbruik van alcohol kan leiden tot jongdementie. Dan spreken we overigens van ‘secundaire dementie’. Dat geldt ook voor jongdementie als gevolg van het syndroom van Down of hersenletsel.

Prognose: levensverwachting bij jongdementie

De gevolgen van jongdementie zijn groot. Net als oudere patiënten hebben jongere patiënten met dementie een veel kortere levensverwachting. Sterker nog: het verloop is bij jongdementen zelfs sneller.

De levensverwachting bij jongdementie is gemiddeld 6 jaar. Het aantal jaar dat iemand leeft na de diagnose varieert van 1 tot 11 jaar.

Behandeling van jongdementie

Dus de diagnose is gesteld: jongdementie. Wat nu? Hoe kun je het beste leven, het beste omgaan met jongdementie?

Helaas is dementie nog niet te genezen. Wel is er medicatie om de achteruitgang ietwat te remmen. Maar die medicijnen kunnen nare bijwerkingen hebben. Vaak wordt er dan ook behandeld zonder medicatie:

De achteruitgang bij jongdementie is vaak ook te remmen door activiteiten en therapie. Denk aan wandelen en sporten. Of logopedie en fysiotherapie. Ook sociaal actief blijven is belangrijk.

Behandeling kan in een zorgcentrum, maar ook aan huis. Vooral mensen met jongdementie willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zij zijn immers vaak nog heel actief en willen zo lang mogelijk bij hun gezin blijven. Gelukkig zijn daar steeds meer mogelijkheden voor.

Jongdementie en zo lang mogelijk thuis blijven?

Dat kan. Maar dan heeft u meer nodig dan alleen de mantelzorg van uw naasten. Er komt een moment waarop de zorg te zwaar wordt. Dan is professionele thuishulp geboden. Met name in de particuliere thuiszorg zijn de mogelijkheden legio.

Wilt u hierover eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op met onze zorgcoördinator (020 63 66 847). Samen bespreekt u de mogelijkheden van bijvoorbeeld 24 uurs zorg – nu en in de toekomst.

Neem contact op:

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *