Particuliere thuiszorg Noord-Brabant

U kunt ons inschakelen voor particuliere thuiszorg in Noord-Brabant. Want u kunt misschien niet alles meer zelf, u wilt wél graag thuis blijven wonen. Maar u wilt ook uw familie niet te veel belasten.

In bovenstaande situatie is particuliere thuiszorg dé oplossing: dat is ouderenzorg die u zelf betaalt, en waar u dus zelf de volledige controle over heeft.

Concreet betekent dat dat u niet hoeft te wachten op een indicatie vanuit de Wmo of Wlz. Als u vindt dat u (extra) zorg en ondersteuning kan gebruiken, kunt u bij ons terecht.

Zuster Jansen biedt ook in Brabant particuliere thuiszorg aan. Zorg bij dementie en tegen eenzaamheid.

Waar zoekt u particuliere thuiszorg in Noord-Brabant?

Waar woont u in Noord-Brabant? Ons maakt het niet uit: of u nu in Den Bosch, Valkenswaard, Roosendaal of Etten-Leur woont, wij komen naar u toe. Onze ervaren zorgverleners kunnen door hun jarenlange ervaring uitstekend inschatten wat u nodig heeft, en bieden ook ondersteuning aan de mensen in uw directe omgeving.

Welke thuiszorg zoekt u in Noord-Brabant?

Wat voor hulp zoekt u? Hulp overdag, ’s nachts of beide? Gaat het om overbruggingszorg, of palliatieve thuiszorg? En hoe lang zoekt u ondersteuning?

In de praktijk maakt het ons niet uit. U betaalt de zorg, dus bepaalt u ook hoe die zorg eruitziet. Natuurlijk geven we u daarbij wel advies; u hoeft niet zelf te weten wat in uw situatie het beste past. Samen maken we een zorgplan op maat.

Wij hebben wel verschillende specialismen, zoals hulp bij dementie/Alzheimer. Hieronder lichten we daarom enkele van die specialismen uit.

Passende ondersteuning bij Alzheimer

Lijdt u aan de ziekte van Alzheimer? Dan kunnen we voor u een deskundig team samenstellen, dat u komt verzorgen en verplegen.

Daarbij houden we graag rekening met uw persoonlijke wensen. Bijvoorbeeld als het gaat om activiteiten, privacy en dagelijkse routine.

Voor mensen met dementie is het belangrijk dat ze zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen verblijven. Dit is ongetwijfeld ook één van uw grootste wensen. Met onze hulp is dat heel goed mogelijk.

Met onze thuiszorg bij Alzheimer in Noord-Brabant ontvangt u alle verzorging, verpleging en begeleiding die nodig is. Waarbij onze zorgverleners nauw in contact staan met uw arts(en) en uw familie.

Meer over onze particuliere thuiszorg bij Alzheimer >

24-uurs zorg in Noord-Brabant

24-uurs zorg in Brabant is ondersteuning in de breedste zin van het woord. Wanneer u kiest voor de hulp van Zuster Jansen, ontvangt u namelijk niet alleen verzorging en verpleging. Onze zorgverleners gaan verder: ze bieden u ook emotionele en praktische ondersteuning.

Wanneer u 24 uur per dag met een zorgverlener doorbrengt, is het belangrijk dat uw dagelijkse leven zo veel mogelijk wordt ingericht zoals u dat wenst. Daar zorgen wij voor.

Wat zijn bijvoorbeeld activiteiten die u graag wilt ondernemen? Aan welke routinebezigheden hecht u waarde? En wat zijn uw behoeften op het gebied van privacy? Wij bespreken dit soort informatie graag met u wanneer u ons inschakelt voor 24-uurs zorg in Brabant.

Thuis blijven wonen is een wens die voor steeds meer mensen uit kan komen. De voorwaarde is dat zij een beroep moeten kunnen doen op de juiste zorg. Die zorg, die bieden wij.

Meer over onze 24-uurszorg >

Nachtzorg in Noord-Brabant

Kijkt u op tegen de nacht? Heeft u behoefte aan meer zekerheid? Bijvoorbeeld dat er een professionele zorgverlener in de buurt is, die u helpt als dat nodig is? Die zekerheid geven we u graag.

Onze zorgverleners kunnen zowel slaap- als waakdiensten bij u draaien. Dus als het nodig is, blijven zij de hele nacht wakker. Zodat ze u direct kunnen bijstaan als u naar het toilet moet, of bijvoorbeeld onrustig bent.

Wat in uw geval precies gepast is, bespreken en bepalen we samen.

Meer over onze nachtzorg >

Waarom particuliere thuiszorg in Noord-Brabant van Zuster Jansen?

Als particuliere thuiszorgorganisatie bieden wij specifieke voordelen, die de reguliere zorg niet kan bieden. Hieronder de 3 belangrijkste voordelen:

Kleine, vaste zorgteams
Onze zorgteams zijn klein: maximaal 5 personen. Die teams blijven ook bij elkaar. Dat betekent dat u steeds dezelfde, vertrouwde gezichten zien. Mensen met wie u een band kunt opbouwen.

Wel zo prettig in de thuissfeer.

Extra ondersteuning
Samen maken we van tevoren een zorgplan op maat, op basis van uw wensen. Daar maken we goede afspraken over.

Maar situaties kunnen veranderen, uw behoeftes kunnen veranderen, uw wensen kunnen veranderen. Daarom zijn we niet star: als u na verloop van tijd meer of andere zorg nodig heeft, passen we het plan direct aan. Bijvoorbeeld als u op een zeker moment behoefte hebt aan iemand die voor of met u kookt. Maar het kan van alles zijn.

Direct zorg
Heeft u met spoed zorg nodig? Of vindt u het gewoon prettig dat de zorg snel van start gaat? Dan zit bij ons goed: wij hebben geen wachtlijsten. We kunnen daarom vrijwel direct voor u beginnen. Zelfs binnen enkele uren, als het moet.

Persoonlijk, vrijblijvend advies

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over onze thuiszorg in Noord-Brabant. Wij voorzien u graag van persoonlijk advies, afgestemd op uw situatie.

Neem direct contact op voor advies

 

Selecteer plaats