24-uurs zorg en particuliere thuiszorg

Wanneer u als oudere te maken krijgt met ziekte, een handicap of ingrijpende ouderdomskwalen, valt er veel te kiezen als het gaat om zorg. Wilt u verblijven in een zorginstelling zolang dat nodig is, of blijft u liever thuis? En kiest u dan liever voor reguliere thuiszorg, of wilt u de zekerheid hebben dat u zelf de controle houdt over de hulp die ontvangt? Kortom: is particuliere thuiszorg iets voor u? Wanneer u 24-uurs zorg nodig heeft, is particuliere thuiszorg een uitstekende optie. U kunt niet alleen kiezen met welke zorgaanbieder u in zee gaat, u geeft vervolgens ook aan welke elementen van zorg (bijvoorbeeld op het gebied van routine en privacy) u belangrijk vindt en samen wordt er dan gewerkt aan een passend zorgplan. 24-uurs zorg en particuliere thuiszorg is een combinatie waar steeds vaker beroep op wordt gedaan.

Particuliere thuiszorg bekostigen met een pgb

Particuliere thuiszorg is zoals gezegd zorg waar u zelf de controle over heeft en houdt. Dit houdt echter ook in dat de ondersteuning door u bekostigd moet worden. Wel kunt u vaak een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen, waarmee u een gedeelte van de kosten kunt opvangen. Voor een pgb heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg. Deze indicatie regelt u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Meer informatie over het aanvragen van een pgb leest u op de website van Zuster Jansen.

Wanneer kiest u voor 24-uurs zorg en particuliere thuiszorg?

Thuis kunnen wonen is voor veel mensen erg belangrijk. Gelukkig is het ook steeds gemakkelijker om dit te realiseren, omdat gemeenten en zorgverzekeraars hier ook steeds meer verantwoordelijk voor zijn. Kiezen voor particuliere thuiszorg kan echter altijd, omdat u er niet per se een indicatie voor nodig heeft. Als het moet, kunnen de zorgverleners van Zuster Jansen met spoed al voor u klaarstaan. Heeft u te maken gekregen met ziekte, een handicap, ouderdomskwalen of bent u herstellende van een ingrijpende operatie? Dan kan 24-uurs zorg bij u thuis worden ingezet, zolang u dat wenst. Uw persoonlijke behoeften staan bij Zuster Jansen altijd centraal. Wilt u meer informatie, bekijk dan ook de overige Leefwijzer artikelen of neem direct vrijblijvend contact op met onze zorgcoördinator.

Onderwerpen