Na het keukentafelgesprek: wat kunt u verwachten?

Als alle onderwerpen aan bod zijn gekomen en het gesprek is afgerond, zijn er een aantal vervolgstappen die plaatsvinden. Als het goed is hoort u tijdens het keukentafelgesprek al welke stappen dat zijn, maar ter voorbereiding zetten we deze informatie graag nog even op een rij voor u.

Het verslag van de gemeente

Na het gesprek verwerkt de gemeenteconsulent alle besproken informatie in een verslag. Dit verslag wordt binnen zes weken na de melding (dus niet na het gesprek, maar na het allereerste contact erover met de gemeente) naar u (de zorgvrager) opgestuurd. Heeft u een vertegenwoordiger (zoals uw mantelzorger in het geval van onderlinge machtiging of mentorschap), dan krijgt deze persoon het verslag.

In het verslag van de gemeente vindt u letterlijk alles wat u samen heeft besproken. Wat doet u zelf, welke hulp kunt u regelen in uw netwerk en welke oplossingen zijn er in uw situatie? De oplossingen worden doorgaans gesplitst in twee soorten voorzieningen: algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Onder algemene voorzieningen verstaan we de laagdrempelige diensten die eigenlijk voor iedereen beschikbaar zijn. Het laten bezorgen van maaltijden of boodschappen is hier een voorbeeld van. Maatwerkvoorzieningen zijn middelen die echt vanuit de gemeente moeten worden ingezet, en die afgestemd zijn op specifieke personen. Denk aan een traplift, of hulp in het huishouden.

Lees het verslag goed door en maak bezwaar indien nodig

U heeft misschien zelf ook aantekeningen gemaakt tijdens het gesprek. Zelfs als u dat niet gedaan heeft, is het belangrijk om de inhoud van het verslag te vergelijken met uw eigen herinnering van het gesprek. Klopt de interpretatie van de gemeenteconsulent als het gaat om uw situatie? Worden de oplossingen vermeld zoals u die heeft besproken? Bespreek het verslag ook met uw mantelzorger, om samen te bepalen of dit verslag een correcte weergave is van het keukentafelgesprek. Bent u het eens met het verslag, dan ondertekent u voor akkoord en zendt u het retour. Zijn er nog onduidelijkheden of bent u het simpelweg niet eens met de inhoud, dan kunt u (of uw naaste/mantelzorger) erop reageren.

Het kan ook voorkomen dat u het zelf wel eens bent met de situatieschets en de aangedragen oplossingen, maar uw mantelzorger niet. In dat geval kan de mantelzorger zelf een gesprek aanvragen bij de gemeente.

Maatwerkvoorzieningen nodig?

Als uit het keukentafelgesprek blijkt dat u bepaalde maatwerkvoorzieningen nodig heeft, dan krijgt u binnen twee weken van de gemeente te horen wat het besluit hierover is. In deze beschikking staat op welke maatwerkvoorzieningen u een beroep kunt doen, maar u krijgt ook informatie als de gemeente van plan is een lopende indicatie te veranderen of te beëindigen. Bent u het eens met de beschikking, dan zet de gemeente de maatwerkvoorzieningen in gang.

Bent u het er echter niet mee eens, dan is het ook mogelijk om bezwaar te maken en in beroep te gaan. Na het verzenden van de beschikking heeft u zes weken om (kosteloos) bezwaar te maken. Let op: bezwaar maken kan alleen als u een schriftelijke beschikking heeft gekregen. In de beschikking staat dan, vaak in de laatste alinea, dat u bezwaar kunt maken en hoe u dat doet.

Mocht uw situatie (en daarmee uw behoefte aan hulp) veranderen, dan vraagt u opnieuw een keukentafelgesprek aan. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij het eerste gesprek. Meer informatie over het keukentafelgesprek vindt u bij Zuster Jansen. Wilt u meer lezen over de mogelijkheden voor mantelzorgers, dan adviseren wij u een kijkje te nemen op de website van Mezzo. Deze landelijke vereniging behartigt de belangen van mantelzorgers en zorgvrijwilligers.

Onderwerpen