Veiligheid bij dementie

In de latere stadia van dementie wordt veiligheid steeds belangrijker. Het is voor de persoon met dementie namelijk lastiger om zelfstandig te functioneren, en een achteruitgang in het verstandelijk en lichamelijk functioneren kan ervoor zorgen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Het gaat niet alleen om de veiligheid in huis, hoewel het zeer belangrijk is om hier veel aandacht aan te besteden. Wanneer een persoon met dementie het grootste gedeelte van de tijd niet meer weet waar hij/zij is, kan diegene ook buiten het huis heel kwetsbaar zijn. Verdwalen of buiten een ongeluk krijgen is te voorkomen als er gezorgd wordt voor goede begeleiding. Dit kan alleen als dementie tijdig als zodanig herkend wordt, en er passende maatregelen genomen worden. Veiligheid bij dementie is een belangrijk thema waar eigenlijk al in de vroege fases rekening mee gehouden moet worden.

Veilig zijn in uw eigen huis

Iemand met dementie kan thuis een aantal risico’s lopen. Denk hierbij aan het risico op vallen, verkeerd gebruik van elektrische apparaten, vergeten het gas uit te zetten, brandgevaar etc. Natuurlijk hangen de mogelijke risico’s sterk af van hoe vergevorderd de dementie is, maar ook in de beginfase kan het verstandig zijn om een plan te maken voor later. Waar bevinden zich de risico’s in huis? Is de verlichting goed, zijn er leuningen of handgrepen nodig, kunnen ‘gevaarlijke’ apparaten of keukenmaterialen ergens veilig worden opgeborgen? Wanneer veiligheid bij dementie niet langer te garanderen is, omdat iemand niet zelfstandig meer kan functioneren en er geen begeleiding of mantelzorg beschikbaar is, kan het verstandig zijn om naar een zorginstelling te verhuizen. Hier is altijd sprake van de juiste toezicht en begeleiding, en steeds vaker wordt een dergelijk verblijf geboden in een huiselijke sfeer.

De juiste zorg en begeleiding

Voor de meeste mensen (met of zonder dementie) is het prettig om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Wanneer dementie of de ziekte van Alzheimer een rol spelen, is het erg belangrijk dat iemand nog zo lang mogelijk herkenning kan vinden in de eigen omgeving. Om dat te kunnen realiseren, kunt u bijvoorbeeld kiezen voor particuliere thuiszorg van Zuster Jansen. Onze zorgverleners bieden alle veiligheid bij dementie, maar ook verzorging, verpleging, begeleiding en goed gezelschap. Wij kunnen 24 uur per dag aanwezig zijn, zodat u altijd in goede handen bent. Ook uw familie weet dat u in een vertrouwde omgeving bent en alle professionele zorg ontvangt die nodig is.

Voor mantelzorgers en familieleden zelf kan het echter lastig zijn om met de situatie om te gaan. Zij zullen vaak vragen hebben over hoe ze moeten reageren op bepaalde veranderingen. Zuster Jansen heeft een gratis whitepaper ontwikkeld, waarin antwoord wordt gegeven op een aantal van deze belangrijke vragen. Download deze gratis whitepaper hier.

In de Leefwijzer van Zuster Jansen vindt u meer informatie over dementie en de gevolgen ervan. Wilt u weten wat onze verzorging en verpleging bij dementie zoal inhoudt? Lees dan meer op onze website.

 

Onderwerpen