Tegemoetkoming mantelzorg: wat is wettelijk geregeld?

Mantelzorgers hebben het vaak niet makkelijk. Zij moeten de zorg voor een ander combineren met hun eigen leven: de zorg voor het gezin, het werk, en natuurlijk ook het onderhouden van een sociaal leven. Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer erkenning gekomen voor het harde werk dat mantelzorgers (onbetaald!) doen. Een tegemoetkoming voor mantelzorg is er op verschillende manieren. Zo kan de mantelzorger in aanmerking komen voor kortingen, maar zijn er ook manieren waarop het leven van een mantelzorger op een andere manier financieel makkelijker gemaakt wordt. Wij vertellen u daar graag meer over.

Wat zijn de mogelijkheden?

Financiële ondersteuning voor mantelzorgers is er in diverse vormen. Wij lichten de volgende mogelijkheden toe:

Mantelzorgcompliment/Mantelzorgwaardering

Mensen die in 2014 nog mantelzorg boden maar daar nooit een vergoeding voor hebben gehad, komen mogelijk nog in aanmerking voor een Mantelzorgcompliment. Na 1 januari 2015 is deze verantwoordelijkheid bij de gemeente komen te liggen en is er sprake van Mantelzorgwaardering. Dit kan echter nog steeds inhouden dat een mantelzorger een (financiële) tegemoetkoming kan ontvangen. Om hier zekerheid over te krijgen, is navraag doen bij de gemeente verstandig.

Persoonsgebonden budget

Wanneer iemand een indicatie heeft voor een pgb, bijvoorbeeld vanuit de Wet langdurige zorg, mag diegene zelf zorg inkopen. Dit budget zou dus (gedeeltelijk) kunnen worden besteed aan mantelzorg.

Belastingaftrek zorgkosten

Financiële ondersteuning voor mantelzorgers is er ook wanneer de zorg voor iemand binnen het eigen gezin nodig is. Het is dan mogelijk om een klein gedeelte van zorgkosten van de belasting af te trekken (mits u aangifte doet). Informatie hierover kunt u onder andere opvragen bij de Belastingdienst.

Algemene vergoeding kosten

Wanneer u regelmatig of continu mantelzorg verleent, kan het zijn dat u diverse kosten vergoed krijgt vanuit de overheid en uw zorgverzekeraar. U kunt bijvoorbeeld denken aan een vergoeding voor reis- of parkeerkosten, maar ook aan extra kinderbijslag bij een ernstig ziek kind of andere kosten. Meer informatie daarover vindt u onder andere bij uw zorgverzekeraar.

Het kan dus zeker de moeite waard zijn om alle opties te onderzoeken. Soms is een financiële tegemoetkoming voor mantelzorg niet eens nodig, maar kunnen bepaalde regelingen de situatie al veel draaglijker maken. Zo kan men voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt. Lees in de Leefwijzer van Zuster Jansen meer over mantelzorg en gerelateerde onderwerpen.

Onderwerpen