Is er ook een keukentafelgesprek voor zorg vanuit de Wlz en Zvw?

Heeft u vanuit de Wmo (of iemand uit uw gezin vanuit de Jeugdwet) hulpmiddelen of maatwerkvoorzieningen nodig, dan wordt er een keukentafelgesprek gepland. Er wordt dan samen met u gekeken wat uw probleem precies is, welke oplossingen er al zijn en voor welke oplossingen de gemeente nog kan zorgen. Heeft u verzorging en/of verpleging nodig, vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wlz? Dan gaat het allemaal iets anders. Een officieel overleg zoals het keukentafelgesprek vindt niet echt plaats, maar er zijn voldoende contactmomenten tussen u en de uitvoerende instantie. Tijdens deze momenten geeft u belangrijke informatie over uw persoonlijke omstandigheden en uw zorgbehoefte. In dit artikel leggen we voor zowel de Wlz als de Zvw uit hoe het aanvragen van zorg en het kiezen voor een persoonsgebonden budget precies gaat.

Zorg vanuit de Wlz

Niet alle zorg wordt vergoed vanuit de Wlz. Voor een uitgebreid overzicht hiervan, kunt u het beste kijken op de website van het CIZ. Weet u zeker dat u bij het CIZ moet zijn, dan doet u schriftelijk een aanvraag voor Wlz-zorg. U moet hiervoor onder andere gegevens van uw zorgverzekeraar en medische gegevens aanleveren. Binnen zes weken ontvangt u een besluit van het CIZ. In tegenstelling tot bij het keukentafelgesprek krijgt u dus éérst een besluit, op basis van de gegevens die u heeft opgestuurd. Mochten er nog gegevens ontbreken of twijfels zijn, dan wordt u alsnog uitgenodigd voor een gesprek met het CIZ. Een eventuele mantelzorger mag hier ook bij aanwezig zijn.

Als in het schriftelijke indicatiebesluit staat dat u recht heeft op zorg vanuit de Wlz, dan heeft u vanaf dat moment contact met het zorgkantoor als het gaat om de uitvoering. U gaat met een medewerker van het zorgkantoor in gesprek over de mogelijkheden. Daarbij kunt u uw wensen kenbaar maken: wilt u graag thuis verzorgd worden, of voelt u zich prettiger in een zorginstelling? Is zorg in natura voor u een optie, of wilt u graag gebruikmaken van een persoonsgebonden budget? U bespreekt met de mensen van het zorgkantoor welke passende zorg u kunt inschakelen, en u krijgt informatie over de zorgaanbieders in uw regio.

Ondersteuning

Net als bij een officieel keukentafelgesprek heeft u bij zorg vanuit de Wlz recht op hulp van een cliëntondersteuner. Als u een nieuwe Wlz-indicatie aanvraagt, is dit ondersteuning vanuit de gemeente. Als u al een indicatie heeft, dan kiest u voor onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt hiervoor terecht bij ‘MEE’ (cliëntondersteuning voor mensen met een beperking) of bij Adviespunt Zorgbelang Nederland.

Een pgb aanvragen voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet. Hiervoor bent u dus verzekerd in het basispakket. U heeft hierbij de keuze uit zorg in natura of een persoonsgebonden budget, maar u krijgt wel te maken met voorwaarden die door de verzekeraar zijn opgesteld. Wilt u kiezen voor een pgb, dan geeft u dit bij de aanvraag van zorg aan bij uw zorgverzekeraar.

Het correct en eerlijk invullen van het aanvraagformulier is uiterst belangrijk. U geeft hierin onder andere aan:

  • Waarom u een pgb wil ontvangen;
  • Welke zorg u van plan bent in te kopen (budgetplan);
  • Hoeveel dit ongeveer zal gaan kosten;
  • Of u in staat bent uw eigen budget te beheren (al dan niet met hulp).

Het formulier wordt, ondertekend door een (gecontracteerde) wijkverpleegkundige, aangeleverd bij uw zorgverzekeraar.

Deze bepaalt aan de hand van de ingevulde gegevens, de voorwaarden en de zorgindicatie of u in aanmerking komt voor een pgb-vv. Wanneer een zorgverzekeraar concludeert dat een pgb geen optie is, maar de wijkverpleegkundige wel aangeeft dat u zorg nodig heeft, is de verzekeraar verplicht u de zorg in natura aan te bieden. Verandert uw zorgvraag of verwacht u toch andere (meer of minder) zorg nodig te hebben dan door uw verzekeraar is goedgekeurd? Dan kunt u de wijkverpleegkundige vragen om een herindicatie.

Wilt u meer weten over het aanvragen van een pgb voor zorg vanuit de Zvw? Neem dan even contact op met uw zorgverzekeraar zodat u direct weet met welke voorwaarden u te maken krijgt.

Onderwerpen