Wat zijn hulpmiddelen?

Zelfstandig blijven bij het ouder worden gaat niet altijd vanzelf. Soms heeft u wat hulp nodig om mobiel te blijven of om bepaalde handelingen uit te kunnen voeren. Gelukkig zijn hiervoor allerlei voorzieningen beschikbaar. Deze hulpmiddelen zijn bedoeld om het leven met een (tijdelijke) beperking zo gemakkelijk mogelijk te maken. Wat zijn hulpmiddelen, welke soorten hulpmiddelen zijn er, en op welke manier regelt u deze? Dat leggen we graag uit in dit artikel.

Welke hulpmiddelen zijn er?

De meeste mensen denken bij het woord hulpmiddel eigenlijk alleen aan een rolstoel, traplift of douchestoel. Maar wist u dat er veel meer soorten hulpmiddelen zijn? Tegenwoordig is er voor bijna ieder probleem een oplossing. Een deel van de hulpmiddelen regelt u via de zorgverzekeraar of uw gemeente, maar sommige middelen kunt u ook zelf aanschaffen. We geven een voorbeeld: bent u slechtziend? Dan zijn er speciale klokken, horloges, telefoons en aangepaste toetsenborden voor u verkrijgbaar. Kunt u één arm niet of minder gebruiken? Dan maken aangepaste borden en bestek, nagelknippers en ritshaken het dagelijkse leven voor u weer gemakkelijker. Op alle denkbare vlakken, zoals eten/drinken, persoonlijke verzorging en communicatie, zijn er hulpmiddelen die de zelfredzaamheid helpen vergroten. U vindt een volledig overzicht van deze middelen op www.hulpmiddelenwijzer.nl.

Vergoeding van hulpmiddelen in het kort

De meeste hulpmiddelen worden geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet. Toch zijn er ook andere wetten en regelingen waarmee u mogelijk te maken krijgt, als het gaat om de vergoeding van een bepaald hulpmiddel. Denk aan de Wet langdurige zorg, de Participatiewet of de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Uw persoonlijke situatie bepaalt welke regeling van toepassing is. De uitvoerende instantie (vaak de gemeente of uw zorgverzekeraar) bepaalt of en voor welk deel het hulpmiddel wordt vergoed. Het kan dus zijn dat u ook zelf mee moet betalen aan het hulpmiddel dat u nodig heeft.

Nieuwe verdeling

Per 1 januari 2013 zijn de hulpmiddelen opnieuw ingedeeld. De hulpmiddelen die voorheen vergoed werden vanuit de AWBZ, werden ondergebracht bij de Zorgverzekeringswet. Over deze verdeling leest u meer in ons artikel over de vergoeding van hulpmiddelen. De aanspraak op eenvoudige loophulpmiddelen (denk aan een looprek, rollator of kruk) is met de nieuwe verdeling komen te vervallen.

In de Leefwijzer van Zuster Jansen leggen we ook meer uit over de hulpmiddelen per categorie. Wij behandelen:

  • Eten en drinken
  • Communicatie
  • Huishouden
  • Bewegen
  • Ontspanning
  • Persoonlijke verzorging
  • Werken/Studeren
  • Wonen (veiligheid in huis)
  • Hulpmiddelen medisch/zorg

 

 

Onderwerpen