Depressiviteit bij ouderen niet altijd herkend

Depressiviteit is helaas een thema dat in de levens van veel ouderen speelt. Er kunnen allerlei oorzaken zijn voor depressieve gevoelens bij ouderen. Lichamelijke kwalen die steeds meer impact hebben op het dagelijkse leven, een mentale stoornis waar moeilijk mee te leven is, het wegvallen van leeftijdsgenoten of familieleden, dit zijn slechts voorbeelden van gebeurtenissen die iemands leven volledig op zijn kop kunnen zetten. Ook het ouder worden zelf kan zorgen voor frustraties en somberheid: het spiegelbeeld verandert, het lichaam verandert en dingen die eerst belangrijk leken, zijn dat nu minder (of andersom). Niet iedereen vindt het heel makkelijk om hiermee om te gaan.

Moeilijk herkenbare symptomen

Depressieve ouderen worden in veel gevallen nog altijd niet als zodanig herkend. Dit komt omdat veel mensen denken dat een bepaalde somberheid bij de leeftijd en het ouder worden hoort, maar ook omdat de ‘symptomen’ verschillen van de symptomen die jongere depressieve mensen hebben. Hierdoor krijgen ouderen die lijden aan een depressie niet altijd de juiste hulp, of komt deze hulp aan de late kant. Depressiviteit kan natuurlijk ernstige gevolgen hebben: een gebrek aan slaap, ondervoeding en het terugtrekken uit het sociale leven zijn hier voorbeelden van. Een sociaal isolement kan een behoorlijke invloed hebben op de gezondheid van een oudere, die toch op verschillende vlakken al kwetsbaarder is dan vroeger.

De eerste stap zetten

Depressiviteit bij ouderen herkennen kan heel lastig zijn. Niet iedereen wil tenslotte over zijn of haar problemen praten, of er ‘iemand mee tot last zijn’. Wanneer u het idee heeft dat iemand in uw directe omgeving te maken heeft met eenzaamheid, frustraties of depressie, kunt u altijd proberen een gesprek met deze persoon aan te gaan. Wanneer u zelf te maken hebt met depressieve gevoelens, schroom dan niet om een bezoek te brengen aan uw huisarts en het probleem aan te kaarten. Uw huisarts is bekend met uw geschiedenis, uw persoonlijke omstandigheden en uw medische situatie, en zal in staat zijn om op een nuchtere manier met u mee te denken en advies te geven. In sommige gevallen wordt medicatie voorgeschreven. Depressieve ouderen hoeven er niet alleen voor te staan!

Wilt u meer weten over ouderen, ouderengeneeskunde, gedragsveranderingen en andere interessante onderwerpen? Bekijk dan de overige artikelen in de Leefwijzer van Zuster Jansen.

Onderwerpen