Sociale steun voor ouderen

Sociale steun voor ouderen is de steun die gegeven wordt om zelfstandigheid te stimuleren en sociaal isolement te voorkomen. Veel ouderen hebben in meer of minder mate te maken met eenzaamheid, die het dagelijks leven sterk beïnvloedt. Om dit te voorkomen, en om zo lang mogelijk actief en vitaal te blijven, is sociale steun nodig. U kunt hiervoor een beroep doen op de mensen om u heen, maar ook op hulpverleners of maatschappelijk werkers. Sociale steun kan emotionele steun betekenen (goedkeuring, affectie en een gevoel van veiligheid), maar ook advies, praktische hulp en informatieve ondersteuning kunnen in deze categorie horen.

Het nut van sociale steun

Sociale steun heeft wellicht meer positieve invloed op uw leven dan u misschien denkt. Mensen die sociale steun ontvangen, hebben bijvoorbeeld meer kans op langer leven dan mensen met een vergelijkbare gezondheid die geen of minder sociale steun krijgen. Bovendien bent u beter beschermd tegen hart- en vaatziekten als u dit soort steun krijgt.

Het is natuurlijk makkelijk gezegd, hulp vragen en contact houden met mensen uit de directe omgeving. Mensen met een groot netwerk ontvangen hoogstwaarschijnlijk ook meer sociale steun dan personen wiens wereld een stuk kleiner lijkt te zijn. Laat u hier echter niet door ontmoedigen: ook voor ouderen met een kleine familie of met een beperkte kennissenkring zijn er mogelijkheden.

Sociaal leven opbouwen en onderhouden

Ook als oudere kunt u nieuwe mensen leren kennen, of bestaande contacten aanhalen. U kunt zich aansluiten bij groepen of clubs, die bestaan uit ouderen met een gezamenlijke interesse. Er zijn bovendien verschillende uitstapjes en activiteiten die u kunt ondernemen, als u ook graag op pad gaat om met een groep iets leuks te doen. Ook via het internet kunt u in contact komen met ouderen die graag hetzelfde willen als u: een actief leven leiden en genieten van de dingen die u leuk vindt. Twijfelt u over hoe u deze stap moet zetten, of wilt u graag meer weten over de mogelijkheden? Doe dan bijvoorbeeld eens navraag bij uw huisarts. Deze weet vaak welke initiatieven er zijn voor ouderen die graag meer willen ondernemen en sociale steun willen ontvangen.

In de Leefwijzer van Zuster Jansen leest u tevens meer over ouderen, ouderengeneeskunde, preventie en andere interessante onderwerpen.

Onderwerpen