Wereld Alzheimer Dag

Wereld Alzheimer Dag is een dag die georganiseerd wordt om meer aandacht voor dementie te vragen. Dit evenement, dat ieder jaar op 21 september plaatsvindt, is een initiatief van de overkoepelende organisatie Alzheimer’s Disease International (ADI). In Nederland worden er allerlei activiteiten georganiseerd, die niet alleen voor mensen met Alzheimer of hun familieleden interessant zijn, maar ook juist voor mensen die er nog niet zoveel over weten.

Waarom is Wereld Alzheimer Dag nodig?

Nog altijd weten mensen vaak niet hoe ze moeten reageren als ze bijvoorbeeld een verward iemand op straat tegenkomen. Misschien schrikken ze, of vinden ze het moeilijk om in te schatten hoe ernstig de situatie is, maar ‘doorlopen’ is nog altijd de makkelijkste optie. Mensen met de ziekte van Alzheimer hebben vaak moeite met het volledig meedraaien in de maatschappij. Het wordt steeds moeilijker om de deur uit te gaan. ‘Wat nu als ik vergeet waar ik woon? Wat nu als ik op zoek ga naar mijn auto in de parkeergarage, terwijl ik eigenlijk met de bus was?’ Daarom is het nodig om mensen te laten weten wat de ziekte van Alzheimer precies inhoudt, en hoe ze deze vorm van dementie kunnen herkennen. Op deze manier is iemand met Alzheimer helpen niet moeilijk of eng meer, maar heel vanzelfsprekend.

Zuster Jansen draagt hier graag aan bij. Daarom hebben we een whitepaper ontwikkeld, waarin belangrijke vragen van mantelzorgers en familieleden worden beantwoord. Wat moet u doen als uw naaste met Alzheimer u niet meer herkent? Hoe gaat u om met veranderd gedrag? Dit zijn voorbeelden van onderwerpen die we behandelen in deze gratis whitepaper.

Thema’s voorgaande jaren

In 2015 was het thema van Wereld Alzheimer dag ‘de Dementievriendelijke Samenleving’. Er werd centraal gesteld dat mensen met dementie langer moeten kunnen meedoen in de maatschappij. Om dat te realiseren, is het van belang dat mensen meer weten over dementie en de gevolgen ervan. Hoe is dementie te herkennen, hoe moet ik ermee omgaan, en hoe is een dementievriendelijke samenleving te realiseren?

In 2014 werden foto’s verzameld om Alzheimer echt een gezicht te geven, en ook in de jaren ervoor werden zoveel mogelijk films, foto’s en verhalen bij elkaar gebracht om begrip te vragen voor deze ernstige vorm van dementie. Meer informatie over Wereld Alzheimer Dag vindt u op de officiële website.

 

Onderwerpen