Mondzorg binnen de ouderenzorg

Mondzorg binnen de ouderenzorg is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt, met name door de vergrijzing die de komende jaren nog zal doorzetten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg constateerde in 2014 dat er nog veel te verbeteren viel, waarna diverse trajecten werden gestart. Daarbij werd geconcentreerd op betere voorlichting, poetsinstructies en betere (implementatie van) richtlijnen binnen de mondzorg. Ook mondzorg binnen de ouderenzorg kreeg meer aandacht: hoe zorgen verpleeg- en verzorgingshuizen er bijvoorbeeld voor dat goede mondzorg bij de cliënten wordt gewaarborgd?

Mondzorg is zeer belangrijk, voor jong en oud. Een gebit dat verslechtert of protheses die niet langer passen, kunnen echter voor veel problemen bij ouderen zorgen. Er kunnen mondaandoeningen ontstaan, maar de klachten kunnen bovendien leiden tot sociaal isolement, depressie en angsten. Om dit te voorkomen moet meer voorlichting worden gegeven over het belang van mondzorg bij ouderen. Ouderen die in een verpleeghuis of woonzorgcentrum wonen, kunnen hier bovendien extra bij worden geholpen.

Mondzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen

Mondzorg in een zorginstelling kan verschillende onderdelen hebben. Veel mensen die in een woonzorgcentrum of verzorgingshuis wonen, ontvangen laagcomplexe zorg en kunnen vaak nog prima zelf hun tanden poetsen. Deze mensen kunnen betrokken worden bij extra voorlichting, om ze bewuster te maken van de risico’s die een slecht gebit (of niet passende prothese) met zich mee kan brengen.

Voor de cliënten die niet zelf in staat zijn om hun gebit schoon te houden, moet er hulp zijn vanuit de zorgverleners die werkzaam zijn in de betreffende zorginstelling. Voor deze mensen zijn er bijvoorbeeld poetsinstructies, die ze kunnen hanteren of samen kunnen oefenen. Naast de poetsinstructies is er ook aandacht voor andere belangrijke zaken die binnen de mondzorg aan bod moeten komen: droge mond, een slechte adem, mondaandoeningen en algemene preventie zijn hier voorbeelden van.

Niet tevreden over geleverde zorg?

Ontvangt u mondzorg, al dan niet vanuit een zorginstelling, en bent u hier niet tevreden over? Dan kunt u een klacht indienen. U doet dit in eerste instantie bij de zorgverlener zelf, zodat u samen kunt proberen tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, of bereikt u hiermee niet het gewenste resultaat? Dan is er een externe klachtencommissie waar de zorgverlener u over moet informeren. Ook bij het Landelijk Meldpunt Zorg kunt u uw klacht neerleggen, als u vragen of twijfels hebt over de kwaliteit van de zorg die u ontvangt. Dit meldpunt biedt overigens ook informatie over het indienen en verwerken van klachten in de zorg, en uw rechten als patiënt. In principe is het behandelen van klachten geen officiële taak van de Inspectie voor Gezondheidszorg. Alleen in uitzonderlijke gevallen (grote risico’s voor de patiëntveiligheid of structurele tekortkomingen) kunt u bij de inspectie een melding doen.

Ook bij Zuster Jansen besteden we veel aandacht aan mondzorg als u hier hulp bij nodig heeft. Wanneer onze zorgverleners bij u aanwezig zijn, kunnen ze u laten zien hoe u effectief uw tanden poetst en van welke hulpmiddelen u gebruik kunt maken om de gezondheid van uw mond en tanden zo goed mogelijk te houden.

Onderwerpen

error: