Vergoeding hulpmiddelen

Om verschillende redenen kunt u tijdens het ouder worden te maken krijgen met diverse (lichamelijke) klachten. U kunt last krijgen van mobiliteitsproblemen, bijvoorbeeld wanneer u minder goed ter been bent. Ook zult u ervaren dat het zelfstandig thuis blijven wonen steeds moeizamer gaat. Om deze reden stellen gemeenten en zorginstellingen allerlei hulpmiddelen beschikbaar zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven functioneren. Maar hoe zit het met de vergoeding van de hulpmiddelen die u nodig heeft? Krijgt u hulpmiddelen van uw gemeente of moet u ze zelf regelen, en zijn deze dan verzekerd? Zuster Jansen legt dit uit.

Vergoeding hulpmiddelen WMO

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is bepaald dat u hulpmiddelen krijgt aangeboden vanuit de gemeente, mits u deze blijvend nodig heeft, bijvoorbeeld bij een handicap. Denk hierbij aan een traplift of rolstoel; voorzieningen die kunnen voorkomen dat u moet worden opgenomen in een zorginstelling. Per gemeente is het verschillend wat u precies vergoed krijgt. Neem voor gedetailleerde informatie dus contact op met uw gemeente. Heeft u tijdelijk hulpmiddelen nodig, dan komt uw verzekeraar in beeld.

Verzekering hulpmiddelen ouderen

Heeft u tijdelijk hulpmiddelen nodig (korter dan een half jaar), bijvoorbeeld voor een behandeling, verpleging, verzorging of tijdens uw revalidatie? Dan wordt dit vergoed vanuit uw basisverzekering. In het basispakket van uw zorgverzekeraar staat welke indicatie u hiervoor nodig heeft. Heeft u om andere redenen hulpmiddelen nodig, of heeft u behoefte aan hulpmiddelen die niet standaard worden vergoed? Dan kunt u gebruikmaken van een aanvullende verzekering. Vergelijk zorgverzekeringen om te zien welke hulpmiddelen wel of niet worden vergoed.

Zelfstandig thuis blijven wonen

Het kan zijn dat u gebruikmaakt van hulpmiddelen, maar dat u nog steeds problemen ondervindt met het zelfstandig functioneren. Daarnaast heeft u wellicht behoefte aan extra verzorging en verpleging. U kunt dan kiezen voor particuliere thuiszorg, waarbij een vast, klein zorgteam voor u komt zorgen. Zorgverleners van Zuster Jansen verlenen niet alleen luxe ouderenzorg bij u thuis, ze helpen u ook met vragen rondom uw verzekering en ze helpen u om aan de hulpmiddelen te komen die u nodig heeft. Verzorging, verpleging én de juiste ondersteuning. Dat is particuliere thuiszorg door Zuster Jansen.

Onderwerpen