WGBO: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, ook wel WGBO, is een belangrijke wet voor iedereen die te maken krijgt met medische zorg. U heeft misschien nog nooit van deze wet gehoord, maar het is in principe de wet die de rechten en plichten beschrijft van cliënten in de zorg. Wat is WGBO? Wanneer een arts een patiënt onderzoekt of behandelt, is er eigenlijk sprake van een geneeskundige behandelovereenkomst. De WGBO is in het leven geroepen om de positie van de patiënten binnen deze overeenkomst te versterken. Op welke manier wordt dat geregeld? Dat leggen we u graag uit in dit artikel.

Wat zijn uw rechten volgens de WGBO?

Als patiënt heeft u natuurlijk een aantal rechten wanneer u de praktijk van uw arts, een ziekenhuis of een soortgelijke zorginstelling binnenstapt voor een behandeling of evaluatie. Die rechten worden vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Het gaat om de volgende rechten:

  • U heeft recht op informatie over uw medische situatie
  • U moet toestemming geven voor een medische behandeling
  • U mag het medisch dossier inzien
  • Er bestaat voor u recht op privacy en de medische gegevens worden niet aan anderen vrijgegeven (beroepsgeheim)
  • U heeft het recht om zelf een arts te kiezen
  • Er is recht op vertegenwoordiging voor patiënten die niet in staat zijn zelf een beslissing te maken over de eigen medische situatie.

Welke plichten zijn er voor u?

Goede, medische zorg kan alleen worden verleend als u daar zoveel mogelijk aan meewerkt. Daarom zijn er in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst ook diverse plichten vastgelegd. Zo moet u de zorgverlener altijd volledig op de hoogte stellen van de klachten en problemen die u heeft, wees daarbij altijd eerlijk. Als een arts de juiste informatie heeft, kan een diagnose beter en sneller worden gesteld en kan de benodigde zorg eerder worden verleend. Meewerken en medisch advies opvolgen is voor u dus heel belangrijk.

In de WGBO is vastgelegd dat een arts soms zonder toestemming een medische ingreep mag doen, als deze ingreep bijvoorbeeld een leven kan redden of een handicap kan voorkomen. Daar zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. Meer informatie hierover vindt u via de Rijksoverheid.

Meer informatie over ouderengeneeskunde, wet- en regelgeving en andere interessante onderwerpen vindt u in de Leefwijzer van Zuster Jansen.

 

Onderwerpen